IJODIY IMITXON BALLARI 5151901 – Muzeyshunoslik: muzey predmetlari ekspertizasi, konservatsiyalash va ta’mirlash. 5112500 – Muzey padagogikasi


IJODIY IMITXON BALLARI 5151901 - Muzeyshunoslik: muzey predmetlari ekspertizasi, konservatsiyalash va ta'mirlash. 5112500 - Muzey padagogikasi. 5151902 - Muzeyshunoslik