НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ 2010 года издания

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ 2010 года издания

 

 

<td w

<

 

 

 

1.

O'z753C3

R 33

 

Sobirjon Rahmetov  : katalog / maqola R.Yergaliyeva. - T. : SMI-ASIA, 2010. - 72 b. : il. - '  1000 экз.

 Экземпляры: всего:9 - ХР(9)

 

 

2.

753С3

А 95

 

Чингиз Ахмаров ,[1912-1995] : Сводный каталог произведений / текст Н.Ахмедовой ; общ. ред. И.Галеев. - М. : Скорпион, 2010. - 280 с

 Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

3.

Ўз016

Б 79

 

Рамз Бобожон  : (биобиблиография) / мућаррир К. Р. Бобожонова; тузувчилар З.Ш.Бердиева, Г.Б.Норќулова, З.Султонов. - Т. : Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2010. - 276 б.  300 экз.

 Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

Аннотация: ХХ аср ўзбек адабиётининг кўзга кўрингган вакилларидан бири, халќ шоири, публицист, драматург, жамоат арбоби Рамз Бобожон биобиблиографиясининг яна бир ютуги. Кўрсаткичдаги материаллар хронологик ва ички алифбо тартибида жойлаштирилган. Бу шоир ижодининг ва унга муносабатнинг эволюциясини билишга ёрдам беради. Кўрсаткич кенг китобхонлар оммасига, шоир ћаёти ва ижоди юзасидан илмий иш олиб борувчи илмий ходимларга мўлжалланган.

 

 

 

4.

722С3/Посохин/

П 62

 

Михаил Васильевич Посохин : каталог выставки: к 100-летию со дня рождения / ред. М. М. Посохин. - М., 2010. - 83 с. : ил.

 Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

 

 

5.

O'z764.1

A 15

 

Abdullayev N.X.

Chizmatasvir : o'quv qo'llanma / N. X. Abdullayev ; taqrizchilar M. Mahkamov, A.Akbaxo'jayev. - T. : Iqtisod-moliya, 2010. - 80 b. : il.  33 экз.

 Экземпляры: всего:2 - XP(2)

 

 

6.

O'z330

A 98

 

Ahmajonov, Karimjon Bakidjanovich.

Audit asoslari : darslik / K. B. Ahmajonov, I. I. Yakubov. - T. : Iqtisod-moliya, 2010. - 288 b.  1000 экз.

 Экземпляры: всего:1 - XP(1)

 

 

7.

Англ950

A36

 

Alimova D.A.

The history of Tashkent (since hoary antiquity up to nowadays) / D. A. Alimova, M. I. Filanovich. - Т. : ART FLEX, 2010. - 116 p. : il.  1000 экз.

 Экземпляры: всего:3 - ХР(3)

 

 

8.

O'z796

A 99

 

Azizova, Rushen.

Sport va harakatli o'yinlarni o'qitish metodikasi : o'quv qo'llanma / R. Azizova ; mas'ul muharrir M. Sulaymonov. - T. : Yangi nashr, 2010. - 108 b. : il.  500 экз.

 Экземпляры: всего:5 - XP(5)

 

 

9.

O'z008

B 49

 

Bekmurodov, Mansur.

Madaniyat sotsiologiyasi : o'quv qo'llanma / M. Bekmurodov, N. Yusupova. - T. : Yangi nashr, 2010. - 144 b.  500 экз.

 Экземпляры: всего:5 - XP(5)

 

 

10.

O'z745.1

I-14

 

Ibrohimov, Boltaboy.

Sahna texnikasi va bezaklar tayyorlash texnologiyasi : metodik qo''lanma / B. Ibrohimov. - T. : Chashma print, 2010. - 152 b. : il.  200 экз.

 Экземпляры: всего:20 - ХР(20)

 

 

11.

330

I 45

 

Imomov H.H.

Investitsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish : o'quv qo'llanma / H. H. Imomov. - T. : Iqtisod-moliya, 2010. - 188 b.  1000 экз.

 Экземпляры: всего:15 - XP(15)

 

 

12.

O'z323

R 25

 

Karimov, Islom.  [Asarlar to'plami] / I. Karimov. - Toshkent : O'zbekiston

Т. 18 : Jahon inqirozining oqibatlarini yengish, mamlakatimizni modernizatsiya qilish va taraqqiy topgan davlatlar darajasiga ko'tarilish sari. - 2010. - 264 b.  7000 экз.

 Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

13.

O'z342

M 37

 

Mahmudov, Hamza Hasanovich.

Huquqshunoslik : darslik / H. H. Mahmudov, R. T. Berdiyarov, G. M. Isroilova. - T. : Voris-nashriyot, 2010. - 256 b.  500 экз.

 Экземпляры: всего:5 - XP(5)

 

 

14.

O'z796

M 34

 

Masharipov Y.

Sport psixologiyasi : o'quv qol'llanma / Y. Masharipov ; mas'ul muharrir N. Jo'rayev. - T. : O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2010. - 144 b.  1000 экз.

 Экземпляры: всего:10 - XP(10)

 

 

15.

O'z5

M 89

 

Mustafoyev S.M.

Tabiiy bilimlar zamonaviy konsepsiyasi : darslik / S. M. Mustafoyev, O'. A. Axmedov. - T. : Aloqachi, 2010. - 224 b. : il.  500 экз.

 Экземпляры: всего:5 - XP(5)

 

 

16.

O'z159.9

N 69

 

Nishanova, Zamira.

Psixologik maslahat : o'quv qo'llanma / Z. Nishanova, Sh. Asomuddinova. - T. : O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2010. - 248 b.  1000 экз.

 Экземпляры: всего:10 - XP(10)

 

 

17.

O'z316

N 79

 

Normurodov, Bekmurod.

Sotsiologiya tarixi. XIX-XX asr : o'quv qo'llanma / B. Normurodov, G. Normurodova. - Тошкент : Tafakkur, 2010. - 112 b.  1000 экз.

 Экземпляры: всего:10 - XP(10)

Аннотация: Ushbu o'quv qo'llanma talabalar uchun tayaorlangan bo'lib, sotsiologiya ta'lim yo'nalishi bakalavrlarga mo'ljallangan. Sotsiologiyadagi asosiy oqimlar, maktablar nazariyalarini va ular qo'llagan uslublarni ilmiy tanlil qilishga bag'ishlangan. Ushbu qoll'anma Sotsioiogiya tarixi bo'yicha Davlat ta'lim andozalariga muvofiqdir.

 

 

 

18.

O'z61

N 67

 

Nurboyev F.F.

Ibn Sino Ta'limoti : o'quv qo'llanma / F. F. Nurboyev. - T. : Tib-kitob, 2010. - 160 b.  1000 экз.

 Экземпляры: всего:5 - XP(5)

 

 

19.

O`z81.2Arab

Q 53

 

Qodirov, Turg`un Sharapovich.

Qisqacha arabcha - ozbekchа - ruscha ijtimoiy-siyosiy tematik lug`at = Краткий арабско - узбекско - русский общественно-политический тематический словарь / T. Sh. Qodirov ; mas`ul muharrir N. Ibrohimov. - Toshkent : Vektor-Press, 2010. - 256 b. - (Tematik lug`atlar turkumi ; 1 к.)  500 экз.

 Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

 

 

20.

О'330

R 25

 

Rasulov, Abdujabbor Sattorovich.

Iqnisodiyotda miqdoriy usullar : o'quv qo'llanma / A. S. Rasulov, U. Dalaboyev. - T. : Iqtisod-moliya, 2010. - 304 b.  500 экз.

 Экземпляры: всего:5 - XP(5)

 

 

21.

O'z84(0)9

R84

 

Ruboiy gulshani / tarjimon, nashrga tayyorlovchi, so'zboshi va izohlar muallifi E. Ochilov. - T. : O'zbekiston, 2010. - 184 б.  2000 экз.

 Экземпляры: всего:3 - ХР(3)

Аннотация: "Barkamol avlod yili" maxsus davlat dasturi doirasida tayyorlangan ushbu to'plam Abu Abdullo Rudakiy,  Abu Nasr Forobiy, Abu Ali ibn Sino, Umar Hayyom, Abdulxoliq G'ijduvoniy, Nizomiy Ganjaviy, Aziziddin Nasafiy, Sa'diy Sheroziy, Jaloliddin Rumiy, Pahlavon Mahmud, Bahouddin Naqshband, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy, Mirzo Bedil, Mirzo G'olib singari dunyo ilm-fani, ijtimoiy,falsafiy,badiiy tafakkur taraqqiyotiga katta hissa qo'shgan ellikdan ziyod qomusiy allomalar va mutafakkir adiblarning ma'naviy-axloqiy muammolar va insoniy kamolot masalalari o'zining yuksak nazmiy talqinini topganligi jihatidan har biri bir hikmat darajasiga ko'tarilgan teran ma'noli badiiy barkamol ryboiylarini o'z ichiga oladi.

 

 

 

22.

O'z91

S 21

 

Saidboboyev, Zokirjon.

Tarixiy geografiya : darslik / Z. Saidboboyev ; mas'ul muharrir O. Bo'riyev. - T. : Noshir, 2010. - 224 b.  1000 экз.

 Экземпляры: всего:10 - XP(10)

 

 

23.

O'z339

S 26

 

Salimov S.A.

Marketingni boshqarish : darslik / S. A. Salimov ; taqrizchilar N. A. Mo'minov, J.J.Jalolov. - T. : Aloqachi, 2010. - 252 b. : rasm.  500 экз.

 Экземпляры: всего:5 - XP(5)

 

 

24.

O'z82.3(3)

Sh 27

 

Shark rivoyatlari / so'zboshi va izohlar muallifi E. Ochilov. - Toshkent : O'zbekiston, 2010. - 136 b.  2000 экз.

 Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

25.

O'z379.85

T 80

 

Tuxliyev  I.S.

Turizmni rejalashtirish : darslik / I. S. Tuxliyev , G'. X. Qudratov, M.Q.Pardayev. - T. : Iqtisod-moliya, 2010. - 260 b.  500 экз.

 Экземпляры: всего:5 - XP(5)

 

 

26.

O'z343

T 80

 

Tuxtasheva, Umida Abdilovna.

Ijro ishi yuritish : darslik / U. A. Tuxtasheva. - T. : Musiqa, 2010. - 256 b.  500 экз.

 Экземпляры: всего:5 - XP(5)

 

 

27.

O'z61

V 19

 

Valeologiya asoslari : o'quv qo'llanma. - T. : Musiqa, 2010. - 116 b.  500 экз.

 Экземпляры: всего:10 - XP(10)

 

 

28.

O"z347

V 74

 

Voyaga yetmaganlarning huquqlari, majburiyatlari va javobgarligi : o'quv qo'llanma / mas'ul muharrir D. M. Karaxodjayeva. - T. : Aloqachi, 2010. - 96 b.  500 экз.

 Экземпляры: всего:5 - XP(5)

 

 

29.

Ўз 950

Ў 34

 

Ўзбекистон тарихининг мухим саналари : (Энг кадимги даврлардан бугунги кунгача) / К. Ражабов [ва бошкl.]; масъул мухаррир И.Саидов. - тўлдирилган ва тузатилган 3-нчи нашри. - T. : O'zbekiston, 2010. - 136 б.  3000 экз.

 Экземпляры: всего:3 - ХР(3)

Аннотация: Мазкур китобда Узбекистон тарихининг энг кадимги даврларидан то бугунги кунгача булган хронологияси (йилномаси) ихчам тарзда баён килинган. Унда Ватанимиз тарихидаги мухим вокеалар, давлат арбоблари, шоирлар, олимлар ва бошка тарихий шахслар хакидаги маълумотлар мавжуд. Ушбу китоб умумтаълим мактаблари, лицей ва коллежлар укувчилари хамда олий укув юртларининг талабаларига мулжалланган. Шунингдек, китоб материалларидан Узбекистон тарихи билан кизикувчи барча китобхонлар хам фойдаланишлари мумкин.

 

 

 

30.

657

А 13

 

Абдуллаев, Раджаб.

Бухгалтерский учет и аудит : учебное пособие / Р. Абдуллаев. - 2-е изд. - T. : Iqtisod-moliya, 2010. - 436 с  500 экз.

 Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

31.

347

А 22

 

Авторское право. Патентное право [Электронный ресурс] = Муаллифлик ћуќуќи. Патент ћуќуки : сборник : учебно-методический комплекс / Б.Тошев; илмий мућаррир Ћ. Рахмонќулов. - Электрон. текстовые дан. ( 15 файлов :  100 Мб ). - Ташкент, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-R)

 Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

32.

681.3

А 50

 

Алиев М.М.

Системное программное обеспечение : учебное пособие / М. М. Алиев. - T. : Aloqachi, 2010. - 160 с. : ил.

 Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

33.

Ўз745.1

А 59

 

Аминов, Хасан.

Фильмнинг тасвирий ечими услубий ќўлланма [Electronic resource] / Х. Аминов. - Электрон. дан. ( 1 файл :  19,0Мб). - Тошкент, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-R): цв. - (Ўзбекистон Бадиий академияси. Камолиддин Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн ин-ти)

 Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

34.

82.3(3)

А 64

 

Ананикян, Мартирос.

Мифы Армении / М. Ананикян ; пер. с англ.  В. В. Левченко. - Москва : Центрополиграф, 2010. - 190 с  3 000 экз.

 Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

35.

753С2

А 65

 

Андреева, Екатерина.

Казимир Малевич. Черный квадрат / Е. Андреева. - СПб : Арка, 2010. - 28 с. : ил.

 Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

36.

Ўз 323

А 65

 

Андриянов, Виктор Иванович.

Хайдар Алиев : ижтимоий-сиёсий нашр /  В. И. Андриянов, Х. Ф. Мираъламов ; тўлдирилган русча 2-нашридан Н.Рахимжонов тарж. . - Toshkent : O'zbekiston, 2010. - 552 б. : цв.ил.  1000 экз.

 Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

 

 

37.

753С2

А 84

 

Аронов, Игорь.

Кандинский. Истоки, 1866-1907 / Игорь Аронов. - М. : Мосты культуры ; Иерусалим : Гешарим, 2010. - 344 с

 Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

Аннотация: Книга И.Аронова посвящена до сих пор малоизученному раннему периоду жизни творчества Василия Кандинского (1866 - 1944). В течение этого периода, верхней границей которого является 1907 г., художник, переработав многие явления русской и западноевропейской культур, сформировал собственный мифотворческий символизм. Жажда духовного привела его к великому перевороту в искусстве - созданию абстрактной живописи. Опираясь на многие архивные материалы, частью еще не опубликованные, и на комплексное изучение историко-культурных и социальных реалий того времени, автор ставит своей целью приблизиться, насколько возможно избегая субъективного или тендециозного толкования, к пониманию скрытых смыслов образов мастера.

 

 

 

38.

744.23

Б 51

 

Бёрн (Burn)

Напольная плитка [Электронный ресурс] : atlas concorde Russia / Бёрн (Burn). - Электрон. граф. дан. ( 10 файлов :  4,67Мб). - [б. м.] : [б. и.], 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-R): цв.

 Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

39.

Ўз83.3(5Ўзб)

Б 18

 

Бадиий адабиёт ва тасаввуф тимсоллари : монография / масъул мућаррир А. Ќуронбеков ; таќризчилар: З. Исломов, А. Тилавов. - Тошкент, 2010. - (Тошкент давлат шарќшунослик ин-ти)

 Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

 

 

40.

764.1

Б 24

 

Барбер, Баррингтон.

Рисуем как великие / Б. Барбер ; пер. с англ. И. Наумовой. - Москва : Эксмо, 2010. - 304 с. : ил.  5 000 экз.

 Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

Аннотация: Одним из самых эффективных способов научиться рисовать испокон времен было копирование работ известных мастеров. В мастерской художника трудились ученики или подмастерья, которые развивали свои навыки путем максимально точного копирования работ мастера. Баррингтон Барбер вспомнил эту давнюю традицию и разработал современную методику по обучению рисованию на примерах шедевров изобразительного искусства. В книге представлено более 300 картин известных художников от Древней Греции до современности. изучая манеру, почерк и стиль великих живописцев, вы сможете легко овладеть мастерством работы карандашом или кистью.

 

 

 

41.

Ўз323

Б 94

 

Бу муќаддас ватанда азиздир инсон : нашр учун масъул А. Бекмуродов [ва бошќ.] / нашр учун масъул А.Бекмуродов ; нашр учул масъул У.Ѓафуров ; нашр учун масъул Ш.Мустафаќулов ; нашр учун масъул Н.Каттаев. - Тошкент : Нашриет-матбаа ижодий уйи, 2010. - 148 с. : расм.  24 900 экз.

 Экземпляры: всего:1 - (1)

Аннотация: Ушбу рисола мамлакатимиз Президенти Ислом Каримовнинг 2010 йил 30 июндаги "Ўзбекистон Республикаси Давлат мустаќиллигининг ўн тўќќиз йиллик байрамига тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш тўѓрисида"ги ПЌ-1358-сонли ќарорида баён этилган фикр ва ѓоялар, амалий кўсатмаларни ўќувчи ёшлар ва талабалар ћамда кенг жамоатчилик ўртасида тарѓиб этиш учун мўлжалланган. Унда мустаќил тараќќиёт йўлида эришилган улкан, том маънода тарихий ютуќларнинг ћаётбахш манбаи бўлган истиќлолнинг халќимиз, мамлакатимиз тарихидаги беќиёс аћамияти аниќ мисоллар асосида ёритилиб, сиёсий-ћуќуќий ва ижтимоий-иќтисодий, маънавий соћаларда ќўлга киритилган ютуќ ва марралар, кўрсаткичлар таћлилига кенг ўрин берилгани боис бу рисоладан тегишли мутахассислар, профессор-ўќитувчилар, илмий ходимлар, аспирант ва тадќиќотчилар, юртимиздаги ислоћот жараёнларининг боришига ќизиќувчилар фойдаланишлари мумкин.                                     

 

 

 

42.

701.4

Г 12

 

Гавриляченко С.А.

Композиция в учебном рисунке : научно-метод. издание / С. А. Гавриляченко ; общ. ред. А. И. Рожин. - М. : Изд-во СКАНРУС, 2010. - 192 с. : ил.  1000 экз.

 Экземпляры: всего:3 - ХР(3)

 

 

43.

77

Г 13

 

Газаров  А.Ю.

Основы цифровой фотографии / А. Ю. Газаров . - [б. м.] : Эксмо, 2010. - 288 с. : ил.  2000 экз.

 Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

Аннотация: Книга написана для начинающего фотолюбителя, который планирует приобрел цифровую фотокамеру и рассчитывает научиться снимать красивые привлекательные сюжеты. Изучив эту книгу , читатель научится в особенностях современных цифровых фотокамер, сможет осознанно выбирать подходящую фототехнику для решения своих задач, овладевает основами искусства фотосъёмки. Весь процесс от построения кадра и до готового отпечатка станет простым доступным и понятным.

 

 

 

44.

77

Г 13

 

Газаров , Артур Юрьевич.

Секреты макросъемки / А. Ю. Газаров . - Москва : Эксмо, 2010. - 208 с. : ил.  2000 экз.

 Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

Аннотация: Макросъемка - один из самых интересных жанров цифровой фотографии Сюжеты для таких фотографий можно найти на каждом шагу. Но для того чтобы результаты вас порадовали, нужно приложит некоторые усилия. И тут на помощь придет книга, которую вы держите в руках. Она поможет вам разобраться во всех тонкостях макросъемки и превратить ваши снимки в шедевры.

 

 

 

45.

71

Д 44

 

Дизайн и основы композиции в дизайнерском творчестве и фотографии : справочное издание / авт.-сост. М. В. Адамчик. - Минск : Харвест, 2010. - 192 с. : рис.  3000 экз.

 Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

46.

Ўз39

Д 71

 

Дониёров, Алишер Худайбердиевич.

Марказий Осиё халќлари этнографияси, этногенези ва этник тарихи фанидан таълим технологияси : услубий ќўлланма / А. Х. Дониёров ; масъул мућаррир М. М. Исћоќов ; таќризчилар:  А. А. Аширов, О. Б. Бўриев. - Tошкент : Yangi nashr, 2010. - 144 б.  100 экз.

 Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

 

 

47.

Ўз37

И 14

 

Иброћимов, Абдуќаћћор.

Буюк мећрибонлик / Абдуќаћћор Иброћимов ; масъул мућаррир М. Ќуронов. - Тошкент : Мућаррир, 2010. - 24 б.  1988 экз.

 Экземпляры: всего:10 - ХР(10)

 

 

48.

Ўз297

И 80

 

Ислом ва ћозирги замон : ўќув ќўлланма / масъул мућаррир Ш. Ёвќочев ; таќризчилар А. А. Ћасанов, С. С. Агзамходжаев. - Тошкент : Тошкент ислом ун-ти, 2010. - 208 б.  200 экз.

 Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

 

 

49.

Ўз37

И 96

 

Ишмухамедов, Равшан Жураевич.

Тарбияда инновацион технологиялар : (таълим муяссасалари тарбиячи-ўкитувчилари ва гурух рахбарлари учун аламий тавсиялар) / Р. Ж. Ишмухамедов, А. А. Абдукодиров, А. Х. Пардаев. - Т. : Истеъдод, 2010. - 142 б.  2000 экз.

 Экземпляры: всего:10 - ХР(10)

 

 

50.

Ўз659

К 12

 

Кабилов, Файзулло Алимович.

Ашёшунослик [Electronic resource] : ўќув-ќўлланма / Ф. А. Кабилов ; таќризчи С. Абдуллаев. - Электрон. текстовые дан.(4 файла : 136Мб). - Тошкент, 2010 1 эл. опт. диск (DVD+R): цв. - (Камолиддин Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн ин-ти)

 Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

51.

323

К 23

 

Каримов, Ислам Абдуганиевич.  [Собрание сочинений] / И. А. Каримов. - Т. : Узбекистан

Т. 18 : По пути преодоления последствий мирового кризиса, модернизации страны и достижения уровня развитых государств. - 2010. - 248 с  5000 экз.

 Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

52.

Ўз323

К 25

 

Каримов, Ислам Абдуганиевич.

Мамлакатимизда демократик ислохотларни янада чукурлаштириш ва фукаролик жамиятини ривожлантириш концепцияси : Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Конунчилик палатаси ва Сенатининг кўшма мажлисидаги маъруза 2010 йил 12 ноябрь / И. А. Каримов. - Т. : Ўзбекистон, 2010. - 56 б.

 Экземпляры: всего:7 - ХР(7)

 

 

53.

323

К 23

 

Каримов, Ислам Абдуганиевич.

Модернизм страны и построение сильного гражданского общества - наш главный приоритет : (докл. на совместном заседании Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан) / И. А. Каримов. - Т. : Узбекистан, 2010. - 72 с  7500 экз.

 Экземпляры: всего:15 - ХР(15)

 

 

54.

323

К 23

 

Каримов, Ислам Абдуганиевич.

Последовательное продолжение курса на модернизацию страны - решающий фактор нашего развития : доклад на торжественном собрании, посвящ. 18-летию Конституции Республики Узбекистан 7 дек. 2010 г. / И. А. Каримов. - Т. : Узбекистан, 2010. - 32 с

 Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

 

 

55.

Ўз323

К 25

 

Каримов, Ислом Абдуѓаниевич.

Мамлакатимизни модернизация ќилиш йўлини изчил давом эттириш - тараќќиётимизнинг мућим омилидир : Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 18 йиллигтга баѓишланган тантанали маросимдаги маъруза, 2010 йил 7 дек. / И. А. Каримов. - Тошкент : Ўзбекистон, 2010. - 32 б.  10 000 экз.

 Экземпляры: всего:5 - (5)

 

 

56.

Ўз327

К 25

 

Каримов, Ислом Абдуганиевич.

Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А. Каримовнинг Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг Мингйиллик ривожланиш мажлисидаги нутки. : Хорижий ижтимоий-сиёсий доиралар вакилларининг муносабатлари ва шархлари = Выступление Президента Республики Узбекистан И.А. Каримова на пленарном заседании высокого уровня по целям развития тысячелетия Генеральной Ассамблеи ООН : отзывы и комментарии представителей зарубежных общественно-политических кругов / И. А. Каримов. - Т. : Ўзбекистон, 2010. - 184 б.

 Экземпляры: всего:40 - ХР(40)

Аннотация: Ушбу китобдан ана шу нутк матни билан бирга, хорижий ижтимоий-сиёсий доиралар вакиллари томонидан билдирилган муносабат ва шархлар ўрин олган.

 

 

 

57.

Ўз323

К 25

 

Каримов, Ислом Абдуганиевич.

Мамлакатимизни модернизация килиш ва кучи фукаролик жамияти барпо этиш - устувор максадимиздир : (Ўзбекистон республикаси Олий Мажлиси Конунчилик палатаси ва Сенатининг кушма мажлисидаги маъруза) / И. А. Каримов. - Ташкент : Ўзбекистон, 2010. - 80 с  7000 экз.

 Экземпляры: всего:60 - ХР(60)

 

 

58.

Ўз323

К 25

 

Каримов, Ислом Абдуганиевич.

Мамлакатимизни модернизация килиш ва кучли фукаролик жамияти барпо этиш - устувор максадимиздир (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Конунчилик палатаси ва Сенатининг кўшма мажлисидаги маъруза) ; Асосий вазифамиз-ватанимиз тараккиёти ва халкимиз фаровонлигини янада юксалтиришдир (2009 йилнинг асосий якунлари ва 2010 йилда Ўзбекистонни ижтимоий - иктисодий ривожлантиришнинг энг мухим устувор йўналишларига багишланган Вазирлар Махкамасининг мажлисидаги маъруза) / И. А. Каримов ; И. А. Каримов ;  ; И. А. Каримов. - Т. : Ўзбекистон, 2010. - 80 б.

 Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

Аннотация: 2009 йилнинг асосий якунлари ва 2010 йилда Ўзбекистон ижтимоий-иктисодий ривожлантиришнинг энг мухим устувор йўналишларига багишланган Вазирлар Махкамасининг мажлисидаги маъруза.

 

 

 

59.

Ўз70.4

К 28

 

Каталог : 2009-2010 ўкув йили бакалавр талабалари малакавий битирув иши ва магистрлик диссертациялари / масъул мухаррир Д. Рахматуллаева. - [s. l.], 2010. - (Ўзбекистон Бадиий академияси. Камолиддин Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн ин-ти)

 Экземпляры: всего:15 - ХР(15)

 

 

60.

71

К 38

 

Кидрук, Максим Иванович.

ArCon. Дизайн интерьеров и архитектурное моделирование / М. И. Кидрук. - СПб. : Питер, 2010. - 304 с. : ил.  2000 экз.

 Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

Аннотация: В книге рассказывается об известной немецкой разработке - приложении  ArCon, предназначенном для быстрого моделирования жилых зданий и оформления их интерьера и экстерьера. Программа достаточно проста в использовании, не требует практически никаких навыков трехмерного моделирования, однако позволяет создавать дизайнерские проекты, которые почти ничем не уступают разработанным в 3ds Max или Мауа. Главное преимущество издания - прилагаемый компакт-диск, на котором вы найдете видеокурс, демонстрирующий различные этапы работы с программой. Книга предназначена для архитекторов и дизайнеров, а также для обычных пользователей, которые хотят быстро выполнять проекты различной сложности в сравнительно простом и недорогом графическом редакторе.

 

 

 

61.

Ўз950

К 49

 

Клавихо, Руи Гонсалес.

Самаркандга - Амир Темур саройига саёхат кундалиги (1403 - 1406 йиллар) / Руи Гонсалес Клавихо ; масъул мухаррир М. Али. - Toshkent : O'zbekiston, 2010. - 264 б.  3000 экз.

 Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

62.

51

К 68

 

Королёв, Юрий Иванович.

Начертательная геометрия : учебник / Ю. А. Королёв ; рец. Г. С. Иванов. - 2-е изд. - [б. м.] : Питер, 2010. - 256 с. : ил.  2500 экз.

 Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

Аннотация: Данный учебник соответствует требованиям государственных образовательных стандартов по подготовке бакалавров, магистров и дипломированных специалистов по курсу начертательной геометрии в технических вузах. Кроме теоретических основ образования изображений и геометрических преобразований изложены правила оформления чертежей. Порядок решения геометрических задач подробно рассматривается  на конкретных примерах с анализом рациональных вариантов построения изображений. В конце каждого раздела размещён дидактический материал для закрепления изученного материала и самоконтроля.

 

 

 

63.

Ўз17

К 76

 

Кошифий  Хусайн Воиз

Ахлоки мухсиний (Яхши хулклар) : 1501 йилги кўлезма факсимилеси ва форсчадан ўзбек тилига ўгирилган матни / Кошифий  Хусайн Воиз ; масъул мухаррир Б. Абдухалимов, Т.Кўзиев. - Т. : Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2010. - 664 б. : цв.ил.

 Экземпляры: всего:7 - ХР(7)

Аннотация: Ушбу асар ўрта асрнинг машхур мутафаккир олими меросидан намунадир. Унда Шарк ахлокидаги дурдона фикрлар сараланиб, кизикарли вокеалар билан баен этилган. Аср 40 бобдан иборат бўлиб, унда адолат, сабр, хаё, покизалик, ростгўйлик каби масалалар ёритилган. Ахлок хакидаги энг машхур асарлардан бўлган ушбу китоб Султон Хусайн мирзонинг ўгли Абулмухсин мирзога багишланган. "Ахлоки мухсиний" Хирот китобат санъатининг шох асаридир. Шунинг учун унинг факсимилеси хам берилди. Ушбу нашр китобат санъати, умуман маданий меросимиз билан кизикувчи кенг китобхонларга мўлжалланган.

 

 

 

64.

Ўз84(7)

К75

 

Коэло, Пауло.

Алкимёгар : роман / П. Коэло ; масъул мухаррир Н. Нарзуллаев. - T. : Yangi asr avlodi, 2010. - 184 б. : ил.  1000 экз.

 Экземпляры: всего:3 - ХР(3)

 

 

65.

Ўз950

К 70

 

Куёшли шахар : Тошкент хакида очерклар / мухаррир Б. Голендер. - T. : SMI-ASIA, 2010. - 156 б. : ил.  1000 экз.

 Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

 

 

66.

Ўз708.1

К 94

 

Курязова, Дармон Тураевна.

Ўзбекистонда музей иши тарихи : ўкув-услубий кўлланма / Д. Т. Курязова ; мухаррир Ш. А. Гаипова. - Ташкент : San 'at, 2010. - 154 б. : ил.  500 экз.

 Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

67.

753C3

Л 55

 

Ли-Сафи, Мария.

Живопись. Графика. Публикации [Электронный ресурс] / М. Ли-Сафи. - Электрон. дан. ( 10 файлов :  449Мб). - Ташкент, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-R): цв. - (Академия художеств Узбекистана. НИХиД им.К.Бехзода)

 Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

68.

84(2Рос=Рус)6

М 36

 

Махмудова, Гульчехра-Бегим.

Флакон хрустального кальяна : роман / Г. Махмудова ; худ. Д. Умарбеков ; ред. В. Ковалевский. - T. : Voris-nashriyot, 2010. - 272 с. : ил.

 Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

Аннотация: "Флакон хрустального кальяна" - восточная мелодрама о судьбах женщин Востока: столкновение добра и зла, любви и ненависти, дружбы и предательства с элементами восточной мистики и волшебства, в обрамлении глубоких философских изречений древних суфиев. Роман предназначен для широкого круга читателей.

 

 

 

69.

746.7

М 42

 

Медведева, Татьяна Викторовна.

Конструирование одежды: технологии проектирования новых моделей одежды : учеб.пособие для вузов / Т. В. Медведева. - Москва : ФОРУМ, 2010. - 304 с. : рис.  1000 экз.

 Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

Аннотация: Учебное пособие по курсу "Конструирование одежды" предназначено для студентов, обучающихся по специальности 100101 "Сервис" специализации 10010123 "Сервис на предприятиях индустрии моды". В пособии рассмотрен новый материал по данной дисциплине и предложены к изучению современные методы и технологии проектирования новых моделей одежды, используемые на различных типах предприятий: среднего и малого бизнеса, как на предприятиях сервиса, так и на предприятиях промышленного производства. Пособие будет полезно при изучении курса "Конструирование одежды", при курсовом проектировании, при подготовке к государственным экзаменам по специальности, а также при выполнении дипломного проекта.

 

 

 

70.

746.7

М 54

 

Методическое пособие для 3 курсов по выполнению практических работ по предмету "Конструирование швейных изделий" на тему: "Изучение конструктивных дефектов в одежде и способы их устранения. Методическое пособие для 1 курсов по выполнению практических работ по предмету "Основы композиции и цветоведение" на тему "Разработка различных видов фактур и текстур материалов" [Электронный ресурс] / сост. Е. В. Кудайбергенова ; рец. Н. Таджибаева, Ф. З. Атаханова, Х. Х. Камилова. - Электрон. текстовые дан. ( 2 файла : 3,06 Мб). - Ташкент, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-R): цв. - (Академия художеств Узбекистана. НИХиД им.К.Бехзода)

 Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

71.

Ўз902.6

М 96

 

Мућамедова М.С.

Археология асослари [Electronic resource] : ўќув-методик ќўлланма / М. С. Мућамедова ; таќризчи Ж. Ћ. Исломова. - Электрон. текстовые дан. ( 1 файл :  2, 26Мб). - Тошкент, 2010. - 1 эл. опт. диск (DVD+R). - (Ўзбекистон Республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги. Ўзбекистон бадиий академияси)

 Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

72.

750

М 91

 

Мурсалимов, Дилюс Мингодеевич.

Живопись : учебное пособие / Д. М. Мурсалимов. - T. : Iqtisod-moliya, 2010. - 88 с. : цв.ил.  10 экз.

 Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

Аннотация: Учебное пособие предназначено для учащихся художественных колледжей и лицеев изобразительных искусств профессионального образования. В пособии даются методические указания для проведения теоретических и практических занятий во время работы над живописью на отделениях графики. Темы в пособии разработаны по методу от простого к сложному, учитывая навыки и знания молодых художников.

 

 

 

73.

82.3(0)

М 98

 

Мюррей, Александр.

Справочник по мировой мифологии / А. Мюррей ; пер. с англ. А. Б. Давыдовой, И. Б. Куликовой. - Москва : Центрополиграф, 2010. - 383 с. : ил.  3 000 экз.

 Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

74.

Ўз84(5Ўзб)

Н 14

 

Наврўз кўшиклари : бахор хакидаги кўшик ва шеърлар / масъл мухаррир Т. Мирзаев. - Toshkent : O'zbekiston, 2010. - 136 б.  1000 экз.

 Экземпляры: всего:3 - ХР(3)

 

 

75.

Ўз 755.2

С 96

 

Намоз Султонов : альбом / тўпловчи ва нашрга тайёрловчи Д. Султонова ; мухаррир Х. Ашуров, О. Хожи. - [s. l.] : Zarafshon, 2010. - 172 б. : фото.цв., цв.ил.  20 экз.

 Экземпляры: всего:3 - ХР(3)

 

 

76.

Бел754.1Орда

Н 56

 

Несцярчук, Леанiд Мiхайлавiч.

Напалеон Орда. Шлях да бацькаўшчыны / Л. М. Несцярчук. - Мiнск : Маст. лiт., 2010. - 430 с. : iл.  349 экз.

 Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

77.

721

О-66

 

Орлов А.

Проектирование, дизайн, строительство: самые полезные программы / А. Орлов. - СПб. : Питер, 2010. - 272 с. : ил.  2500 экз.

 Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

Аннотация: Эта книга - комплексное издание для всех специалистов, связанных со строительством. В ней описаны и представлены ( в виде демонстрационных версий на DVD) программы по дизайну интерьеров, ландшафтному дизайну, различные САПР, необходимые при строительстве и проектировании, программы для составления строительных смет и масса другого полезного программного обеспечения. Именно комплексных подход является уникальной особенностью, которая и выделяет данную книгу из множества подобных, присутствующих на рынке: помимо самих программ вы найдете в книге и их подробное описание, что поможет вам сделать свою работу гораздо более эффективной.

 

 

 <

Bosh ruknlar

Taqvim

«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

Talabalar ijodidan

  • Институтда иқтидорли магистр ва бакалавр талабалари ўртасида инглиз тилида ўтказилган “Youth’s look to Аrt” номли илмий-амалий анжуман
  • Талабалар турар жойида “Талабалар оқшоми” тадбири доирасида ўтказилган “Art-терапия ва аукцион” мавзусида ўтказилган тадбир
  • “Талабалар фестивали” доирасида бўлиб ўтган тадбирлар бўйича

Institut gazetasi

Flag Counter