БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ КНИГ, ПОСТУПИВШИХ В БИБЛИОТЕКУ 2011 года издания

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ КНИГ, ПОСТУПИВШИХ В БИБЛИОТЕКУ

2011 года издания

 

 

1.    Жавлон Умарбеков . Эски шахар наволари = Мелодии старого города : альбом / рисола муаллиф А.Хакимов; тузувчи муаллиф Д. Умарбекова. - T. : RUTA PRINT, 2011. - 64 б. : il. - Тит. ва матн парал. ўзб. ва рус. тилларида  300 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

2.     Рустам Худайберганов : каталог / таќризчи Н. Норматов. - T. : Noshir, 2011. - 112 б. : цв.ил.  300 экз.

Экземпляры: всего:6 - ХР(6)

 

 

3.    Abbosova, Mehrinoz.

Men yoshlikman : she'rlar / M. Abbosova. - T. : ADIB, 2011. - 64 b.  20 000 экз.

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

 

 

4.    Amaliy san`at : o`quv-metodik majmua / tuzuvchi S. S. Bulatov. - T., 2011. - 194 b.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

Mazkur majmuada fanning o`quv dasturi, fanning ishchi o`quv dasturi, ta`lim texnologiyasi, amaliy mashgu`lotlar uchun masalalar to`plami va keys, nazorat turlari (ON, JN, YAN)lar uchun tayyorlangan topshiriq yariantlari, fandan umumiy nazorat savollari, tarqatma va taqdimot materialllar, test savollari, glossariy, reyting tizimi asosida talabalar bilimini baholash (uslubiy ko`rsatma), foydanlanilgan adabiyotlar ro`yxati kabilar jamlangan. Usybu o`quv uslubiy majmua oliy o`quv yurtlarining professor-o`qituychilari uchun tavsiya etiladi. Syu bilan birga o`quv uslubiy majmuadan ilmiy xodimlar, aspirant va tadqiqotchilar ham foydalanishlari mumkin. Bakalavrriat yo`nalishi: 5140700 - Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi.

 

 

5.    Aminov , Hasan.

Filmning tasviriy yechimi : Metod material / H. Aminov . - T. : Chashma print, 2011. - 80 b. :  51il.  50 экз.

Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

6.    Avazova, Nurjahon.

Hayrat : she'rlar / N. Avazova. - T. : ADIB, 2011. - 64 b.  20 000 экз.

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

 

 

7.    Axborot texnologiyasi va tizimlari : darslik / R. X. Alimov  [va boshq.] ; mas'ui muharrir A. Sh. Bekmurodov. - T. : Voris-nashriyot, 2011. - 240 b. : rasm.  500 экз.

Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

8.    Axunjanov, Erkin.

Kutubxonashunoslik, arxivshunoslik, kitobshunoslik: nazariyasi va tarixi : o'quv qo'llanma / E. Axunjanov ; mas'ul muharrirlar M. Ishoqov, A.Umarov. - Toshkent : Tafakkur-Bo'stoni, 2011. - 520 b.  500 экз.

Экземпляры: всего:10 - ХР(10)

 

 

9.    Dadamirzayeva, Malohat.

Amaliy tarjima : o'quv qo'llanma : fransuz tili / M. Dadamirzayeva, Y. Kudrina; taqrizchilar N.U.Umarov, Z.Abdushukurova. - T. : Voris-nashriyot, 2011. - 176 b.  500 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

10.    Kamilova, Xolida Xafizovna.

Tikuv buyumlarini konstruksiyalash : darslik / X. X. Kamilova, N. K. Xamrayeva ; takrizchilar D. A. Nozilov, M.A.Abdukarimova. - T. : Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2011. - 400 b.  500 экз.

Экземпляры: всего:20 - ХР(20)

 

 

11.    Karimov, Islom Abduganiyevich.

O'zbekiston mustaqillika erishish ostonasida / I. A. Karimov. - Toshkent : O'zbekiston, 2011. - 432 b.  10 000 экз.

Экземпляры: всего:1 - XP(1)

 

 

12.    Karlibayeva, Raya Xojiabayevna.

Investitsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish : o'quv qo'llanma / R. X. Karlibayeva ; mas'ul muharrir B. YU. Xodiyev. - T. : Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2011. - 124 b.  500 экз.

Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

13.    Mamarasulova, Gulnoz.

Kutayotgan : hikoyalar / G. Mamarasulova. - T. : ADIB, 2011. - 96 b.  20 000 экз.

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

 

 

14.    Musatdinova, Sarvinoz.

Karvon Yo'llari : she'rlar / S. Musatdinova ; Qoraqalpakchadan  R. Musurmon tarjimalari. - T. : ADIB, 2011. - 32 b.  20 000 экз.

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

 

 

15.    Nishanova Z.

Psixodiagnostika va eksperemental psixologiya : o'quv qo'llanma / Z. Nishanova, Z. Qurbonova, S. Abdiev. - Toshkent : Tafakkur-Bo'stoni, 2011. - 304 b. : rasm.  500 экз.

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

O'quv qo'llanmada maktabgacha va kichik maktabyoshidagi bolalar hamda kattalararni psixologik tekshirish metodikalarri bayon etilgan. Diqqat, xotira' tafakkur nutq, xayol va shaxs xususiyatlarini o'rganishga oid xorijiy testlar, metodikalar o'zbek bolalariga moslashtirilgan holda berilgan. Psixologlar, o'qituvchilar hamda pedagogika-psixologiya ta'lim yo,nalishi (5140800) talabalariga mo'ljallangan.

 

 

16.    Norqulova, Dilrabo.

Quyoshga yaqin maskan : she'rlar / D. Norqulova. - T. : ADIB, 2011. - 56 b.  20 000 экз.

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

 

 

17.    Oripova, Madina.

Gipsli shaklarning chizma tasviri : Metodik qollanma / M. Oripova ; taqrizchilar R. A. Xudoyberganov. - T. : Chashma print, 2011. - 72  b. : 55 il.  50 экз.

Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

18.    Pedagogika : darslik / J. Hasanboyev [va boshq.]. - T. : Noshir, 2011. - 456 b.  500 экз.

Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

Ushbu darslik "Oliy ta'lim muassasalarida ijtimoiy faol shaxsni shakllantirishning pedagodik texnologiyalari"ni ishlab chiqish va amaliyotga tadbiq etish mavzusiga oid fundamental hamda "Oliy ta'lim muassasalari professor-o'aituvchilarining kasbiy, pedagogik va ma'naviy-marifiy sohalar bo'yicha bosqichma-bosqich malaka oshirish texnologiyalarini ishlab chikish" mavzusidagi amaliy tadqiqot doirasida ishiab chiqildi.

 

 

19.    Qodirov, Turg`un Sharapovich.

Qisqacha arabcha - o`zbekcha - ruscha kasb-hunar va ba`zi sifatlarning nomlariga oid tematik lug`at = Краткий арабско - узбекско - русский тематический словарь наименований  профессий и некоторых прилагательных / T. Sh. Qodirov. - Toshkent : Vektor-Press, 2011. - 224 b. - (Tematik lug`atlar turkumi ; K. 2). - Тит. л., текст араб., узб., рус.  300 экз.

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

 

 

20.    Qosimova , Dilorom Sobirovna.

Menejment nazariyasi : darslik / D. Qosimova  ; taqrizchilar B. A. Begalov, M.A.Mahkamova. - Toshkent : Tafakkur-Bo'stoni, 2011. - 336 b.  500 экз.

Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

Ushbu darslikda menejment nazariyasining metodologik va nazauiy menejmenti ilmini rivojlantirish, menejment nazariyasi qonunlari va tamoyillari, davlat va hududiy menejment, tashkiliy tuzilish va menejer faoliyatini boshqarish, menejmentning vazifalari, usullari va texnologiyasi, menejment qarorlari, motivatsiya, nazorat va boshqa menejmentga oid masalalar yoritilgan. Darslik namunaviy o'quv dasturi asosida tayyorlangan bo'lib, oliy o'quv yurtlari, talabalari, aspirantlari va o'qituvchilari, ilmiy xodimlar, rahbar va mutaxassislar   uchun mo'ljallangan.       

 

 

21.    Qudratova, Aziza.

Oltin tariq : ertak va hikoyalar / A. Qudratova ; muharrir M. Ibrohmova. - T. : ADIB, 2011. - 44 b.  20 000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

22.    Shermatov, Qobiljon.

Qishloqjonim : sh'erlar / Q. Shermatov ; mas'ul muharrir A. Obidjon. - T. : ADIB, 2011. - 44 b.  20 000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

23.    Tilovova, Muyassar.

Burgutlar : hikoyalar / M. Tilovova. - T. : ADIB, 2011. - 96 b.  20 000 экз.

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

 

 

24.    Tojimurodova, Mehribongul.

Bolalikning bir kuni : hikoya va novellalar / M. Tojimurodova. - T. : ADIB, 2011. - 48 b.  20 000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

25.    Tolib, Orif.

Uchrashuv : she'rlar / O. Tolib. - T. : ADIB, 2011. - 64 b.  20 000 экз.

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

 

 

26.    Xodiyev, Baxodir Yunusovich.

Korporativ boshqaruv : o'quv qo'llanma / B. YU. Xodiyev, R. X. Karlibayeva, N. I. Akramova ; mas'ul muharrir Sh. N. Zaynutdinov. - T. : Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2011. - 304 b. : jadval  500 экз.

Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

27.    Yo'ldosheva, Muhayyo.

Yangilanishlar manguligi : adabiy-tadqiqotlar / M. Yo'ldosheva. - T. : ADIB, 2011. - 88 b.  20 000 экз.

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

 

 

28.    Yusupov, Ozod.

Rangtasvirda akvarel bilan ishlash texnikasi va texnologiyasi : Metodik qollanma / O.  Yusupov ; mas'ul muxarrir R. Xudoyberganov . - T. : Chashma print, 2011. - 68 b. : 29-il.  50 экз.

Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

29.    Ќаюмов, Азиз.

Алишер Навои / Азиз Ќаюмов. - Toshkent : O'zbekiston, 2011. - 40 б.  3000 экз.

Экземпляры: всего:4 - ХР(4)

 

 

30.    Ћасанов, Саидбек.

Заћириддин Мућаммад Бобур / Саидбек Ћасанов. - Toshkent : O'zbekiston, 2011. - 88 б.  3000 экз.

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

 

 

31.    Ўзбекистон миллий портрет санъати = Узбекское национальное искусство портрета : альбом / тузувчи Н. Абдуллаев. - Т. : Нашриет-матбаа ижодий уйи, 2011. - 160 б. : цв.ил. - Тит.в. ва матн ўзб., рус., ингл.  1000 экз.

Экземпляры: всего:10 - ХР(10)

 

 

32.    Ўзбекистон Республикаси иктисодий-ижтимоий тараккиетининг мустакиллик йилларидаги (1999-2010 йиллар) асосий тенденция ва кўрсаткичлари хамда 2011-2015 йилларга мўлжалланган прогнозлари : статистик тўплами. - Тошкент : Ўзбекистон, 2011. - 140 б. : расм.  30000 экз.

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

 

 

33.    Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг 2010 йилда мамлакатимизни ижтимоий-иктисодий ривожлантириш якунлари ва 2011 йилга мўлжалланган энг мухим устувор йўналишларга багишланган Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг мажлисидаги "Барча режа ва дастурларимиз ватанимиз тараккиетини юксалтириш, халкимиз фаровонлигини оширишга хизмат килди" мавзусидаги маърузасини ўрганиш бўйича : ўкув-услубий мажмуа. - Т. : Иктисодиет, 2011. - 376 б. : расм.  2500 экз.

Экземпляры: всего:10 - ХР(10)

 

 

34.    Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг "Ўзбекистон мустакилликка эришиш остонасида" китобини ўрганиш бўйича ўкув-услубий кўлланма : ўкув-услубий кўлланма. - T. : O'qituvchi, 2011. - 176 б.  7000 экз.

Экземпляры: всего:24 - ХР(24)

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг "Ўзбекистон мусталликка эришиш остонасида" китобини мамлакатимиз олий ўкув юртларида ўрганиш максадида тайёрланган ушбу укув-услубий кулланмада асарнинг асосий маъно- мазмуни, унда илгари сурилган фикр ва карашлар, концептуал хулосалар хакида. Юртбошимиз томонидан миллий мустакиллик гояси ўта огир ва мураккаб шароитда ишлаб чикилгани ва диалектик изчилликда ривожлантириб борилгани хамда амалга оширилгани хусусида тарихий мисоллар, илмий-фалсафий тахлиллар , замонавий таълим технологиялари асосида атрофлича маълумот берилади.

 

 

35.    Ўзбекистонда демократик жамият ќурилиши назарияси ва амалиёти фанидан : ўќув-услубий мажмуа / тузувчи-муаллифлар Г. Х. Юсупова, Х.Жабборов, А.А.Абдухалилов. - Т. : ЎзМУ, 2011. - 194 б.  20 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

Ўќув услубий мажмуа Давлат илмий - техника дастурлари ва улар доирасида амалга ошириладиган "Ёшларда сиёсий - ћуќуќий билим ва маданиятни шакллантиришнинг мазмуни ва ўќув методик таъминотини ишлаб - чиќиш" мавзусидаги лойићани бажариш жараёнида яратилди. Лойића раћбари доц. Р.А. Икрамов.

 

 

36.    Аћмедов, Ашраф.

Улуѓбек Мућаммад Тараѓай / А. Аћмедов ; таќризчи О. Бўриев. - Toshkent : O'zbekiston, 2011. - 48 б.  3000 экз.

Экземпляры: всего:4 - ХР(4)

Рисола буюк ўзбек олими ва давлат арбоби Мућаммад Тараѓай-Улуѓбекнинг ћаёти ва фаолиятига баћишланган бўлиб, унда Улуѓбек туѓилиб ўсган давр, унинг давлат арбоби ва олим бўлиб етишишига таъсир ќилган омиллар, илмий ижодининг ўзига хос жићатлари ёритилган. Олимнинг шоћ асари - "Зижи Гурагоний"нинг илмий аћамияти ћамда унинг фан тарихидаги ўрни кўрсатиб берилган.

 

 

37.    Азбука лоскутного шитья : иллюстрированный самоучитель с пошаговыми инструкциями / пер. с англ. Е. Н. Волковой. - Москва : АСТ : Астрель, 2011. - 112 с. : цв.ил.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

38.    Азизхўжаев, Алишер.

Чин ўзбек иши / А. Азизхўжаев ; такризчи  Н. Комилов, М. Рустамбоев . - T. : O'zbekiston, 2011. - 512 б.  5000 экз.

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

Халкимизнинг шўролар истибдодидан озод бўлиб, ўз такдирини ўзи мустакил белгилаш хукукини кўлга киритишида Президент Ислом Каримовнинг фидойилик фазилати, хар бир инсонга ўрнак, намуна бўларлик жасорати оламшумул ходиса бўлди.Кўлингиздаги асарда ўзбек халкининг мустамлакачилик зулмидан кутулишида Юртбошимиз томонидан олиб борилган саъйхаракатлар, мустабид тузумнинг республикамиз рахбарига тазйиклари, у кишининг ўша тахликали йиллардаги огир ижтимоий-сиёсий, иктисодий вазиятдан юртимизни омон-эсон, бехатар олиб чикиш учун фидокорона кураши, жонкуярлиги, халкимизни хурриятга олиб чикиш йўлида хукмрон тузумга карши олиб борган фаолияти каламга олинган.

 

 

39.    Алпомиш : ўзбек халк кахрамонлик достони / матнни тайёрловчи, сўз боши ва изохлар муаллифи  Т. Мирзаев ; рассом Ж. Умарбеков. - Тошкент : Ўзбекистон, 2011. - 392 б. : цв.ил.  2000 экз.

Экземпляры: всего:3 - ХР(3)

 

 

40.    Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений [Электронный ресурс] : учебник / В. В. Адамович [и др.] ; под общ. ред. И. Е. Рожина, А. И. Урбаха. - Электрон. текстовые дан. ( 1 файл :  13,9Мб). - М. : СТРОЙИЗДАТ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-R)

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

41.    Ашрафи, Мукаддима Мухторовна.

От Бехзада до Риза-ий Аббаси. Развитие миниатюры XVI - начала  XVII века / М. М. Ашрафи ; рец. А. Хакимов, Пригарина Н. - Tашкент : SMI-ASIA ; Самарканд : МИЦАИ, 2011. - 176 с. : цв.ил.  1150 экз.

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

Книга Мукаддимы Мухтаровны Ашрафи - крупного специалиста в области изучения восточной миниатюры - научно-популярное издание с цветными иллюстрациями, представляющее развитие искусства миниатюры Ближнего Востока и Центральной Азии XVI - XVII вв. в творчестве выдающихся художников позднего средневековья - от Бехзада до Риза-йи Аббаси, - ставших ключевыми фигурами в зарождении и развитии табризского, казвинского, машхадского стилей миниатюры.

 

 

42.    Бўриев, Омонулло.

Соћибќирон Амир Темур / О. Бўриев ; таћрир ћайъати:  Б. Абдућалимов, С. Каримова, И. Шоймардонов. - Toshkent : O'zbekiston, 2011. - 112 б.  3000 экз.

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

 

 

43.    Бадиий конструкциялаш, меъмор маслаћати, лойићалаш фанилардан ўќув-услубий мажмуалар ва презентациялар [Electronic resource] / тузувчи О. Ќ. Фаттохов. - Электрон. текстовые дан. ( 5файлов :  131Мб ). - Тошкент, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-R). - (Ўзбекистон Бадиий академияси. Камолиддин Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн ин-ти)

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

44.    Буюк ва мукаддас. мустакил диёр : альбом / муаллиф Р. Абдуллаев [ ва бошк.]. - Тошкент : Ўзбекистон, 2011. - 368 б. : ил. - Ўзбек, рус, инглиз тилларида  5000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

45.    Верделли, Амилькаре.

Искусство рисунка : Учебник / А. Верделли. - М. : Эксмо, 2011. - 160 с. : ил. - (Классическая библиотека художника)  3000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

Данная книга содержит краткое описание методов. более детально изложенных в отдельных книгах серии "Классическая библиотека художника". опубликованных издательством "Эксмо".

 

 

46.    Жакбаров, Мућаммаджон.

Комил инсон ѓоясининг тарихий-фалсафий негизлари : (IX - XII асрлар) / Мућаммаджон Жакбаров ; масъул мућаррир Х. П. Вахидов. - Тошкент : Tafakkur, 2011. - 256 б.  5000 экз.

Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

47.    "Замонавий ашелар" фанидан ўќув услужий мажмуа [Electronic resource] : ўќув услубий мажмуа, ишчи дастури, макетлаш фаниниг ишчи дастури / тузувчи О. М. Ахмеджанов. - Электрон. текстовые дан.(5 файлов: 25,2 Мб). - Тошкент, 2011  1 эл. опт. диск (CD-R) : цв. - (Ўзбекистон Бадиий академияси. Камолиддин Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн ин-ти)

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

48.    Знаки времени : Международная выставка современного искусства / сост., ред., авт. текств Н. Ахмедова. - Ташкент : Fund forum. Uz, 2011. - 59 с. : цв.ил. - Тит. л. и текст рус., англ.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

49.    История Узбекистана : (учебник для вузов) / отв. ред. Р. Х. Муртазаева, Т. И. Дорошенко. - Toshkent : Fan va texnologiya, 2011. - 368 с. : ил.  2000 экз.

Экземпляры: всего:7 - ХР(7)

Учебник написан на основе учебной программы по предмету История Узбекистана, рассчитанной на студентов первого курса неисторических специальностей. Данная книга отличается от подобного рода изданий тем, что в ней освящается  история Узбекистана с древнейших времен по настоящее время. Авторы книги впервые собрали воедино основные иллюстрации, наглядные материалы, помогающие студентам усвоить изучаемый материал.

 

 

50.    Кадиров Г.

"Композиция" фанидан ўќув услубий мажмуа [Electronic resource] : ўќув услубий мажмуа / Г. Кадиров. - Электрон. дан. (2 файла: 17.6Мб). - Тошкент, 2011 1 эл. опт. диск (CD-R) : цв. - (Ўзбекистон Бадиий академияси. Камолиддин Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн ин-ти)

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

51.    Карим, Амирќул.

Шабнам тераётган ќуёш : Шеърлар, таржималар / А. Карим. - Т. : Янги аср авлоди, 2011. - 184 б.  1000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

Шоир Амирќул Карим шеърият мухлисларига гўзал, сокин ва туйѓубахш дилбар назми билан кўпдан таниш. Матбуотда бот-бот шеърлари эълон ќилинган бўлса-да, у ћанузгача назм шайдоларига ўз шеърларини жамлаб китоб ћолида таќдим ќилишга журъат этгаманди. Мазкур китобга шоирнинг "Соћибжамол", "Сенинг гулларинг", "Шабнам тераётган ќуёш", "Илинж", "Оќ тунлар", "Кузда гуллаган дарахт" шеърий тўпламлари ва жаћон шоирлари шеърларида айрим таржималари киритилди. Ушбу шеърий гулдаста зукко шеърият ихлосмандларига манзур бўлади. деган умиддамиз.

 

 

52.    Каримов, Ислам Абдуганиевич.

Узбекистан на пороге достижения независимости / Ислам Каримов. - Т. : Узбекистан, 2011. - 384 с.  5000 экз.

Экземпляры: всего:8 - ХР(8)

Книга Президента Ислама Каримова "Узбекистан на пороге достижения независимости" - это история чрезвычайно сложной и тяжёлой борьбы в 1989-1991 годах за обретение Узбекистаном независимости.

 

 

53.    Каримов, Ислом Абдуганиевич.

Ўзбекистон мустакилликка эришиш остонасида / И. А. Каримов. - Тошкент : Ўзбекистон, 2011. - 440 б.  1000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

54.    Каримов, Ислом Абдуганиевич.

Бизнинг йўлимиз - демократик ислохотларни чукурлаштириш ва модернизация жараёнларини изчил давом эттириш йўлидир : Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 19 йилигига багишланган тантанали маросимдаги маъруза, 2011 йил 7 дек. = Наш путь - углубление демократических реформ и последовательное продолжение модернизации страны : докл.  на торжественном собрании, посвящённом 19-летию Конституции Республики Узбекистан, 7 декабря 2011 года. / И. А. Каримов. - Т. : Ўзбекистон, 2011. - 48 б. - ўзбек ва рус тилларида  10000 экз.

Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

55.    Кафтдаги нихол : шеърлар, хикоялар, адабий тадкикотлар тўплами / масъул мухаррир И. Мирзо. - Т. : Адиб, 2011. - 212 б.  15 000 экз.

Экземпляры: всего:4 - ХР(4)

 

 

56.    Короев, Юрий Ильич.

Черчение для строителей [Электронный ресурс] : учебник / Ю. И. Короев ; рец. В. Н. Семенов. - 7-е изд., стереотип. - Электрон. текстовые дан. ( 1 файл:  4,62Мб ). - М. : Высш.шк. : Изд.центр "Акакдемия", 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-R)

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

57.    Лермонтов, Михаил Юрьевич.

Сузиб борар оппоќ бир елкан / М. Ю. Лермонтов ; тўпловчи, сўз боши ва изоћлар муаллифи Э. Очилов. - Toshkent : O'zbekiston, 2011. - 152 б.  3000 экз.

Экземпляры: всего:4 - ХР(4)

 

 

58.    Маматова Х.А.Н.

"Рангтасвир" фанидан ўќув-услубий тўплами [Electronic resource] / Х. А.Н. Маматова ; таќризчилар С. А. Абдуллаев, Ф. А. Маннопов. - Электрон. текстовые дан. ( 1  файл :  19.8 Мб). - Тошкент, 2011. - 1 эл. опт. диск (DVD+R). - (Ўзбекистон Бадиий академияси. Камолиддин Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн ин-ти)

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

59.    Мамлакатимизда демократик ислоћотларни янада чуќурлаштириш ва фуќаролик жамиятнини ривожлантириш концепциясини тарѓиб ќилиш бўйича  : услубий йўриќнома / масъул мућаррир F. Мирзо. - Тошкент : Muharrir, 2011. - 32 б.  10 000 экз.

Экземпляры: всего:20 - ХР(20)

 

 

60.    Манбашунослик фанидан ўќув-методик мажмуа : ўќув-методик мажмуа / масъул мућаррир И. Ж. Юлдашев; тузувчилар А.А.Мадраимов, Г.С.Фузаилова. - Т., 2011. - 235 б.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

Мазкур мажмуа "Манбашунослик" фанидан ишчи ўќув дастури, таълим технологиялари назорат турлари учун тайёрланган топширик вариантлари, тест саволлари, фандан умумий назрат саволлари, тарќатма материаллар, глоссарий ћамда реферат мавзулари кабилар берилган. Ушбу ўќув-услубий мажмуа олий ўќув юрти профессор-ўќитувчилари учун тавсия этилади. Шу билан бирга ундан илмий ходимлар, аспирант ва тадќиќотчилар ћамда "Манбашунослик" фанига ќизиќувчилар фойдаланишлари мумкин.

 

 

61.    Махмудов, Бехзод Тилабович.

Чизматасвир фанидан ўќув-услубий тўплами [Electronic resource] / Б. Т. Махмудов ; таќризчилар  Ф. А. Маннопов, Е. Ф. Королькова. - Электрон. текстовые дан. ( 1 файл :  68,8Мб). - Тошкент, 2011. - 1 эл. опт. диск (DVD+R). - (Ўзбекистон Бадиий академияси. Камолиддин Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн ин-ти)

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

62.    "Маънавият асослари" ва "Диншунослик" фанидан ўќув-услубий мажмуа [Electronic resource] : (бакалавриат босќичи талабалари учун) / тузувчи Ќ. Иноятов, Р. Ћасанов, Д. Жуманиёзова. - Электрон. текстовые дан. (2 файла : 2,31 Мб). - Ташкент, 2011  1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Ўзбекистон Бадиий академияси. Камолиддин Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн ин-ти)

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

63.    "Миллий ѓоя: асосий тушунча ва тамойиллар" фанидан ўќув-услубий мажмуа [Electronic resource] : (бакалавриат босќичи талабалари учун) / тузувчилар Ќ. Иноятов, Д. Жуманиёзова. - Электрон. текстовые дан. - Тошкент, 2011  1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Ўзбекистон Бадиий академияси. Камолиддин Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн ин-ти)

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

64.    Музей ва архив иши асослари, музей ва туризм, этнография фаниларидан  ўќув-услубий мажмуа [Electronic resource] / тузувчилар: Д. Т. Курязова, Д. Ќурбонова, Ж. Ћ. Исмоилова. - Электрон. текстовые дан. ( 5 файлов :  392 Мб). - Тошкент, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-R). - (Ўзбекистон Бадиий академияси. Камолиддин Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн ин-ти)

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

65.    Мустакиллик даври ўзбек монументал хайкалтарошлик санъати : албом. - T. : SMI-ASIA, 2011. - 88 б.  1000 экз.

Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

66.    Навоий, Алишер.

Тўла асарлар тўплами : Ўн жилдлик / А. Навоий. - Т. : Нашриет-матбаа ижодий уйи. - 2011

Ж. 3 : Бадоеъ ул-васат / масъул мухаррир И. Хаккул. - 764 б. - (Хазойин ул-маоний)  3000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

67.    Навоий, Алишер.

Тўла асарлар тўплами : Ўн жилдлик / А. Навоий. - Т. : Нашриет-матбаа ижодий уйи. - 2011

Ж. 5 : Девоний Фони. Касоид. Муфрадот. Хамсат ул-мутахаййирин / масъул мухаррир И. Хаккул. - 860 б.  3000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

68.    Навоий, Алишер.

Тўла асарлар тўплами : Ўн жилдлик / А. Навоий. - Т. : Нашриет-матбаа ижодий уйи. - 2011

Ж. 6 : Хамса: Хайрат ул-аброр. Фарход ва Ширин / масъул мухаррир С. Рафиддинов. - 808 б.  3000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

69.    Навоий, Алишер.

Тўла асарлар тўплами : Ўн жилдлик / А. Навоий. - Т. : Нашриет-матбаа ижодий уйи. - 2011

Ж.1 : Fаройиб ус-сигар / масъул мухаррир И. Хаккул. - 804 б. - (Хазойин ул-маоний)  3000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

70.    Навоий, Алишер.

Тўла асарлар тўплами : Ўн жилдлик / А. Навоий. - Т. : Нашриет-матбаа ижодий уйи. - 2011

Ж.2 : Наводир уш-шабоб / масъул мухаррир С. Рафиддинов. - 772 б. - (Хазойин ул-маоний)  3000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

71.    Навоий, Алишер.

Тўла асарлар тўплами : Ўн жилдлик / А. Навоий. - Т. : Нашриет-матбаа ижодий уйи. - 2011

Ж.4 : Фавойид ул-кибар / масъул мухаррир С. Рафиддинов. - 840 б. - (Хазойин ул-маоний)  3000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

72.    Навоий, Алишер.

Тўла асарлар тўплами : Ўу жилдлик / А. Навоий. - Т. : Нашриет-матбаа ижодий уйи. - 2011

Ж.7 : Хамса: Лайли ва Мажнун. Сабъаи сайёр / масъул мухаррир С. Рафиддинов. - 696 б.  3000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

73.    Навоий, Алишер.

Тўла асарлар тўплами : Ўн жилдлик / А. Навоий. - Т. : Нашриет-матбаа ижодий уйи. - 2011

Ж.8 : Хамса: Садди Искандарий. Тарихи анбиё ва хукамо. Тарихи мулуки Ажам / масъул мухаррир И. Хаккул. - 712 б.  3000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

74.    Навоий, Алишер.

Тўла асарлар тўплами : Ўн жилдлик / А. Навоий. - Т. : Нашриет-матбаа ижодий уйи. - 2011

Ж.9 : Лисон ут-тайр. Мажолис ул-нафоис. Махбуб ул-кулуб. Муншаот. Вакфия / масъул мухаррир С. Рафиддинов. - 768 б.  3000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

75.    Николаев, Александр.

В поисках совершенства : каталог / А. Николаев ; авт. предисл. Н. Ахмедова. - Баку : QAL ART, 2011. - 66 с. : цв.ил. - Загл. и текст парал. рус., азерб., англ.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

76.    Николаидис, Кимон.

Новый учебник по рисованию / К. Николаидис ; пер. с англ. Е. Л. Кудрявцева. - Минск : Попурри, 2011. - 208 с. : ил.  3500 экз.

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

Упражнения, рассуждения и советы, предлагаемые автором, охватывают все вопросы практического рисования тушью, мелками, акварельными и масляными красками. Для широкого круга начинающих художников

 

 

77.    Оганесова М.Т.

Рисунок [Электронный ресурс] : учебно-методический комплек по рисунку для второго курса бакалавров ф-та дизайн / М. Т. Оганесова. - Электрон. текстовые дан. ( 1 файл :  30,0 Мб). - Ташкент, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-R) : цв. - (Академия художеств Узбекистана. НИХиД им.К.Бехзода)

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

78.    Орипова, Мадина.

Гипсли шакллар чизматасвири ўќув-услубий ќўлланма [Электронный ресурс] / М. Орипова. - Электрон. дан. ( 1файл :  35,5Мб). - Тошкент, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-R) : цв. - (Ўзбекистон Бадиий академияси. Камолиддин Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн ин-ти)

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

79.    Основные тенденции и показатели экономического и социального развития Республики Узбекистан за годы независимости ( 1990 - 2010 гг.) и прогноз на 2011 - 2015 гг. : стат.сб. - Т. : Узбекистан, 2011. - 136 с. : рис.  5000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

80.    Отажонова, Одина.

Педагогика ва психология фанидан ўќув-услубий тўплам [Electronic resource] / О. Отажонова ; таќризчилар: Ф. А. Акрамова, Н. Ашуров. - Электрон. текстовые дан. ( 8 файлов :  20,4Мб). - Тошкент, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-R). - (Ўзбекистон Бадиий академияси. Камолиддин Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн ин-ти)

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

81.    Педагогик технология : ўќув-услубий мажмуа / масъул мућаррир Н. М. Эгамбердиева ; тузувчи Б. Х. Ходжаев, М. Мирсолиева. - Т., 2011. - 206 б.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

Мазкур мажмуада педагогик технологиялар фанига доир меъёрий таъминот (ўќув дастури, ишчи фан дастури), таълим технологиялари, тест саволлари ва таянч конспект ўз аксини топган. Ушбу ўќув-услубий мажмуадан олий таълим муассасаларининг профессор-ўќитувчилари учун тавсия этилади. Шу билан бирга мазкур ўќув-услубий мажмуадан илмий тадќирќотчилар ћамда педагогика фани билан ќизиќувчилар фойдаланишлари мумкин.

 

 

82.    Педагогический словарь - справочник / авт.- сост. Э. А. Сейтхалилов, Б.Х.Рахимов, И.У.Маджидов; под общ.ред. Б.Ю.Ходиева. - 2-е изд., перераб. и доп. - T. : OPTIMAL LIGHT, 2011. - 704 с  1090 экз.

Экземпляры: всего:10 - ХР(10)

Словарь содержит 3500 статей и дает представление о понятиях и терминах, относящихся к теории, методике и практике непрерывного образования. Особое внимание их толкованию уделяется в разделах, посвященных Национальной Модели и Программе по подготовке кадров, национальной идее, стандартизации образования, использованию современных педагогических и информационных технологий. Словарь не предполагает охват большого количества терминов и понятий. Его задача - полнее охарактеризовать понятия, наиболее важные с позиций реализации Национальной Модели и Программы по подготовке кадров, являющиеся инновационными по характеру. Предназначен для педагогов и воспитателей, исследователей и специалистов, учащихся и студентов, работников образовательно-воспитательных и культурно-просветительных учреждений, а также широкого круга читателей.

 

 

83.    Пидаев, Шокиржон.

Ќадимги Ўзбекистонда буддавийлик ва буддавий мерос : китоб-альбом / Ш. Пидаев. - Тошкент : Ўзбекистон, 2011. - 120 б. - Тит.в. ва матн ўзб., рус., ингл. тилларида  1500 экз.

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

 

 

84.    "Рангтасвир техника ва технологияси" фанидан ўќув услубий мажмуа [Electronic resource] = Техника и технология живописи : учебно-методический комплекс / тузувчи Ѓ. А. Артиќов. - Электрон. дан. ( 3 файла :  61,2 Мб ). - Тошкент, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-RW) : цв. - (Ўзбекистон Бадиий академияси. Камолиддин Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн ин-ти). - Матн узб., рус.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

85.    Ранцини, Жанлука.

Космос. Сверхновый атлас Вселенной : иллюстрирован. справочник с картами созвездий / Жанлука Ранцини ; пер. с итал. Г. Семеновой. - Москва : Эксмо, 2011. - 216 с. : цв.ил.  3 000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

86.    Русскевич, Николай Лукич.

Справочник по инженерно-строительному черчению [Электронный ресурс] / Н. Л. Русскевич, Д. И. Ткач, М. Н. Ткач. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. ( 1 файл :  10,5Мб ). - [б. м.] : [б. и.], 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-R)

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

87.    Саидов М.Х.

Олий таълим тизимида молиявий бошкарув : ўкув кўлланма / М. Х. Саидов ; такризчилар Э. Ж. Юсупов, М.А.Икромов, Ш.Р.Холмуминов. - Toshkent : Tafakkur-Bo'stoni, 2011. - 432 б.  500 экз.

Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

88.    Словарь китайской мифологии / сост. М. А. Кукарина. - Москва : Центрополиграф, 2011. - 222 с. : ил.  3 000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

Китайские мифы очаровывают неповторимостью и самобытностью, а их персонажей нельзя спутать ни с какими другими мифологическими образами. Герои китайских мифов разнообразны и необычны. Только божеств и владык мира насчитывается до 600 персонажей! Одной из особенностей мифологии Китая является и то, что мифические персонажи воспринимаются как реальные, исторически существовавшие личности. А многие исторические деятели были, в свою очередь, посмертно возведены в ранг божеств и героев... Книга, которую вы держите в руках, не претендует на роль самого полного справочника по китайской мифологии, но ее составитель постарался максимально полно познакомить читателя с мифическими персонажами Поднебесной.

 

 

89.    Стивенсон Н.

История моды в деталях. C XVIII века до наших дней / Н. Стивенсон ; пер. с англ. А. Балашовой, Н. Кошелевой. - М. : Эксмо, 2011. - 288 с. : цв.ил.  5000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

Эта прекрасно иллюстрированная книга - об истории моды с 1790 года до нашего времени. Каждый разворот посвящен либо отдельному предмету одежды - платью в стиле ампир, шляпе-котелку, маленькому черному платью, туфлям на высоком каблуке, джинсам, - либо с помощью рисунков, иллюстраций из модных журналов, кадров из кинофильмов и фотографий повествует о том, как мода менялась под влиянием экономического бума, движения за женские права, дефицита военных лет, ностальгии или новых технологий. Книга знакомит читателей с творческом великих кутюрье - таких как Коко Шанель, Диор, Ив Сен-Лоран, Жан-Поль Готье, и др., а также с тем, как на моду повлияли театр, кино, музыка, танец и спорт. Рассказ об истории моды дополняют высказывания знаменитых людей, которые помогают читателю лучше ощутить дух времени.

 

 

90.    Талипова , Наргиза .

Ўзбекистон амалий дурдоналари : альбом / Н. Талипова  ; бош мухаррир Ю. Сырцова ; ўзбекча матн мухаррир Г. Шарипова . - [б. м.] : Print-media, 2011. - 104 б.  1000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

91.    Тогдан, Григорий Михайлович.

Падающий минарет = Оѓаётган минора = The Leaning Minaret : иллюстрированный каталог / Г. М. Тогдан. - Т. : Издательство журнала "San'at", 2011. - 108 с. : ил. - Текст на рус., узб., англ. языках  500 экз.

Экземпляры: всего:3 - ХР(3)

Книга посвящена памяти известного художника Узбекистана Варшама Никитовича Еремяна (1897-1963) и, предполагая встречу с его произведениями, приоткрывает вход в творческую лабораторию.

 

 

92.    Учебно-методический  комплекс по предмету "Русский язык" (бакалавриат) [Электронный ресурс] / сост. Ш. М. Кариева [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - Ташкент, 2011  1 эл. опт. диск (CD-ROM)

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

93.    Экономическая теория : (учеб. пособие) для неэконом. фак. и вузов / К. Ю. Умаров [и др.] ; отв. ред. Ф. Т. Эгамбердиев. - Ташкент : Сано-стандарт, 2011. - 296 с  1500 экз.

Экземпляры: всего:7 - ХР(7)

В пособии представлен обширный материал, который позволит студентам получить необходимые знания в области экономической теории, изучить основные категории рыночной экономики, получить знания в области экономических реформ, проводимых в Республике Узбекистан. При подготовке учебного пособия использованы современные научные материалы, изложенные в трудах отечественных и зарубежных экономистов, примеры и статистические материалы современного периода.

 

 

94.    Экспериментал психология ва практикум фанидан : ўќув-услубий мажмуа / масъул мухаррир Э. Ѓ. Ѓозиев; тузувчилар Л.С.Турсунов, Ф.А.Чориев. - Т. : ЎзМУ, 2011. - 164 б.  20 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

Экспериментал психология ва практикум фанидан тузилган уш бу мажмуа психологиянинг сўнги ютикларини ўзида акс этгирган. Ўќув- услубий мажмуа 5310200 психология бакалаврият йўналиши бўйича таћсил олувчи психология мутахассислиги учун тайёрланган, унда талабаларнинг экспериментал психология фанни назарий ћамда амалий жићатдан ўзлаштиришларига каратилган маълумотлар манбаини ўзида илмий асосида акс эттрган. Ўќув-услубий мажмуа олий ўќув юртида психолог мутаћассислигини тайёрлаш йўналишдаги профессор - ўќитувчилар учун тавсия этилади. Шу билан бирга амалий психология йўналишига ќизиќувчиларга тавсия этилади.

 

 

95.    Энциклопедия искусств / ред. В. Бологова [и др.] ; пер. Т. Саливон. - М. : Махаон, 2011. - 512 с. : цв.ил. - (Большая иллюстрированная энциклопедия ). - Пер.изд.: L'Arte nella storia dell'uomo / Hollingsworth Mary. - Milano  4000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

Важнейшие направления и тенденции в мировой истории искусства с древнейших времён и до наших дней, величайшие культурные достижения разных эпох, стран и народов, бессмертные шедевры, классики и новаторы, создатели и ниспровергатели художественных традиций - обо всём этом в новейшей "Энциклопедии искусств" из авторитетной серии "Большая иллюстрированная энциклопедия". Отдельная глава посвящена художественному наследию России. Великолепно иллюстрированная энциклопедия откроет читателям вечный мир прекрасного и станет незаменимым пособием для изучения мировой художественной культуры в школе, колледже, лицее.

 

 

96.    Этнопсихилогия ва дин психологияси фанидан : ўќув-услубий мажмуа / масъул мухаррир Э. Ѓ. Ѓозиев; тузувчилар М.М.Маматов,  Ф.А.Чориев. - Т. : ЎзМУ, 2011. - 124 б.  20 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

Мазкур мажмуада Этнопсихология фанидан тузилган ўкув-услубий мажмуа 5310200 психология бакалаврият йўича таћси олувчи психология мутахассилари бакалаврлари учун тайёрланган бўлиб, унда талабаларнинг фаол ўќитиш ва фанни назарива авалий жихатдан ўзлаштирипга каратилган билимлар манбаи келтирилган.

 

 

97.    Юсупов, Озод.

Рангтасвирда акварель билан ишлаш техника ва технологияси [Electronic resource] : ўќув-услубий ќўлланма / О. Юсупов. - Электрон. дан. ( 1 файл :  72,4Мб). - Тошкент, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-R) : цв. - (Ўзбекистон Бадиий академияси. Камолиддин Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн ин-ти)

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

98.    Ярашева, Муборак Тўраевна.

Меъмор маслаћати фанидан ўќув услубий мажмуа [Electronic resource] : меъмор маслаћати фанининг ўќув дастури, ишчи ўќув дастури, маърузалар матни ва мустакил иш мавзулари / М. Т. Ярашева. - Электрон. текстовые дан. (16 файлов: 285 Мб). - Тошкент, 2011  1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Ўзбекистон Бадиий академияси. Камолиддин Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн ин-ти)

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

Bosh ruknlar

Taqvim

«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

Talabalar ijodidan

  • Институтда иқтидорли магистр ва бакалавр талабалари ўртасида инглиз тилида ўтказилган “Youth’s look to Аrt” номли илмий-амалий анжуман
  • Талабалар турар жойида “Талабалар оқшоми” тадбири доирасида ўтказилган “Art-терапия ва аукцион” мавзусида ўтказилган тадбир
  • “Талабалар фестивали” доирасида бўлиб ўтган тадбирлар бўйича

Institut gazetasi

Flag Counter