НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ 2012 года издания

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ 2012 года издания

 

 

 

 

 

 

1.

753С2/Волков А., мл. /

В 67

 

Александр Волков  : альбом / авт.-сост. Ан. Волков. - Москва : [СЛОВО/SlOVO?], 2012. - 383 с. : цв.ил.

 Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

Аннотация: Книга посвящена жизни и творчеству Александра Александровича Волкова.

 

 

 

2.

753С2/ Волков В. /

В 67

 

Валерий Волков  : альбом / авт.-сост. Ан. Волков; авт. текстов Л.Денисова, Г.Ганичев. - Москва : [СЛОВО/SlOVO?], 2012. - 312 с. : цв.ил.

 Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

Аннотация: Книга-альбом посвящен жизни и творчеству Валерия Александровича Волкова.

 

 

 

3.

753С1/Рерих Н./

Р 42

 

Николай Константинович Рерих / авт. текста Т. О. Книжник. - Москва : Международный Центр Рерихов, 2012. - 32 с. : цв.ил.

 Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

Аннотация: Издание посвящено жизни и творчеству Н. К. Рериха

 

 

 

4.

753С3

Ч-93

 

Мамут Чурлу  : каталог. - Киев : ВХ-[студiо], 2012. - 24 с. : ил.

 Экземпляры: всего:1 - (1)

 

 

5.

753И

П 99

 

50 картин, изменившие искусство / авт.-сост. Герман Токарев . - М. : Эксмо, 2012. - 224 с. : цв.ил.  4000 экз.

 Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

Аннотация: Картины всегда были безмолвными свидетелями истории, а художники - ее покорными летописцами. Живопись всегда оставалась неизменным спутником человека, какие бы тяжелые передряги и войны ни случились в его судьбе. В этой книге речь пойдет о 50 живописных полотнах, которые безусловно являются самыми значимыми достижениями в истории человечества. здесь собраны наиболее узнаваемые картины, созданные великими мастерами: Леонардо да Винчи, Рубенсом, Рембрандтом, Вермеером, Давидом, Эдуардом Мане и многими другими знаменитыми художниками. Все, что вы хотели знать о шедеврах мировой живописи! 50 захватывающих рассказов о самых известных картинах, созданных руками великих художников!

 

 

 

6.

O`z 70(07)

A 14

 

Abdirasilov, Sunnatulla Fayzullayevich.

Tasviriy san`at o`qitish metodikasi : darslik / S. F. Abdirasilov ; taqr. N. Abdullayev, S. Bulatov, O`. Nurtoyev. - T. : Fan va texnologiya, 2012. - 232 b.  500 экз.

 Экземпляры: всего:20 - ХР(20)

Аннотация: Mazkur daslikda tasviriy san`at o`qitish metodikasi fanini maqsad va vazifalari, boshlang`ch sinflarda tasviriy san`at ta`lim mazmuni va uni o`qitish metodikasi, boshlang`ich tasviriy san`at asoslari, natyurmort, rangshunoslik, badiiy bezak grafikasi, haykaltaroshlik, tasvirlarning metodik asoslari kabi masalalar o`z aksini topgan. Shuningdek, umumiy o`rta ta`lim maktabining tasviriy san`at dasturini o`rganish va uni rejalantirish, har bir mashg`ulot tirlariga dars bayonini va ishlanmasini tayyrlash, namunaviy darslarni tashkil etish va o`tkazish, keyin ularni tahlil qilish haqida metodik tasviyalar bayon etilgan.

 

 

 

7.

O`z 378

A 22

 

Avliyakulov N.X.

Pedagogik texnologiya : darslik / N. X. Avliyakulov, N. N. Musayeva ; taqr. B. M. Mirzahmedov [и др.]. - [s. l.] : Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2012. - 208 b.  500 экз.

 Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

Аннотация: Darslikda "Pedagogik texnologiya" kursining nazariy-metodologik asoslari, uning loyixalash asoslari, yoritilgan. Shahsga yo`naltirilgan o`qitish texnologiyalarining nazariyasi va loyixalash tartibi keltirilgan holda masofaviy o`qitishning texnologiyasi o`z aksini topgan. Ushbu darslik "Kasb ta`limi" yo`nalishlari bo`yicha tahsil olayotgan talabalar uchun mo`ljallangan. Oliy va urta maxsus ta`lim tizimining malaka oshirish va qayta tayyrlash kurslarida ham qo`llash maqsadga muvofik.

 

 

 

8.

O'z796

A91

 

Ayrapetyans L.R.

Voleybol nazariyasi va uslubiyati : darslik / L. R. Ayrapetyans ; taqr. I. A. Koshbaxtiyev, F. A. Kerimov, R. I. Nurimov. - T. : Fan va texnologiya, 2012. - 208 b.  500 экз.

 Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

Аннотация: Darslik mazkur fan bo`yicha tasdiqlangan zamonaviy dastur talabalari asosida yozilgan bo`lib, talabalar, magistrantlar, tadqiqotchilar hamda jismoniy tarbiya instituti malaka oshirish fakulteti tinglovchilari va oliy pedagogika o`quv yurtlarining jismoniy tarbiya fakulteti uchun mo`ljallangan/

 

 

 

9.

O`z681.3

A 95

 

Ayupov R.X.

EXCEL jadval hisoblagichida iqtisodiy va moliyaviy masalalarni yechish : o'quv qo'llanma / R. X. Ayupov ; taqrizchilar R. X. Alimov , Z. Sh. Afzalov. - Toshkent : Tafakkur-Bo'stoni, 2012. - 148 b. : rasm.  500 экз.

 Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

10.

O`z91

D 88

 

Dunyo shaharlari : ensiklopediya / tuzuvchi Ye. Voronsova ; tarjimonlar U. Kamilov, O. Azimova, F. Asadova. - Toshkent : Davr nashriyoti, 2012. - 208 b. : цв.ил.  5000 экз.

 Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

 

 

11.

O`z 61

I 13

 

Ibodullayev, Zarifboy.

Tibbiyot psixologiyasi : darslik / Z. Ibodullayev ; taqr. U. H. Alimov, V. M. Karimova, B. G`. G`ofurov. - [б. м.] : Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2012. - 448 b.  500 экз.

 Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

Аннотация: Ushbu darslik tibbiyot institutlarning barcha fakultetlarida tibbiyot psixologiyasini o`qitish uchun Olit va o`rta maxsus ta`lim vazirligi tomonidan darslik sifatida tavsiya etilgan. Darslik klassik va zamonaviy tibbiyotning hamda psixologiya ilmining yetik namoyandalari ma`mulotlariga asoslanib va O`zbekiston Respublikasi Davlat ta`lim standartlari talablariga mos ravishda tayyorlangan. Mazkur darslikdan, shuningdek, klinik tibbiyotdan dars beruvchi mutaxassislar, amaliy psixologlar tayyorlash fakultetlari, tibbiyot kollejlari talaba va o`quvchilari, magistrlar, shifokorlar va ilmiy xodimlar ham foydalanishlari mumkin.

 

 

 

12.

O`z681.3

I -52

 

Informatika va axborot texnologiyalari : o`quv qo`llanma / Z. S. Abdullayev [va boshq.]. - T. : Noshir, 2012. - 400 b. : il.  500 экз.

 Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

Аннотация: O`quv qo`llanma "Informatika va axborot texnologiyalari' fanining nazariy asoslari, axborot texnologiyalarining texnik va dasturiy ta`minoti keltrilgan. O`quv qo`llanma "Qishloq va suv xo`jalgi" bilim sohasining barcha ta`lim yo`nalishlari talabalari uchun mo`lgallangan.

 

 

 

13.

O`z323

K 25

 

Karimov, Islom Abdug`aniyevich.  [ Asarlar to`plami ] / Islom Abdug`aniyevich Karimov. - Toshkent : O'zbekiston

Т. 20 : Bizning yo`limiz - demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va modernizatsiya jarayonlarini izchil davom ettirish yo`lidir. - 2012. - 312 b.  7000 экз.

 Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

Аннотация: O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov asarlarining 20-jildidan davlatimiz rahbarining 2011 - 2012-yillarda Vazirlar Mahkamasining majlisida, 9-may - Xotira va qadrlash kuni munosa,ati bilan o`tkazilgan tantanili marosilarda so`zlagan nutqlari ma`ruzalari hamda tabriklari o`rin olgan.

 

 

 

14.

Англ37

M39

 

Materials of the international confernce "Upbring of educated and intellectully advanced generation as the most important condition of sustainable development and modernization of the country" (Februaru 16-17, 2012). - Tashkent : Uzbekiston, 2012. - 80 p.  3000 экз.

 Экземпляры: всего:10 - ХР(10)

 

 

15.

O`z342

O`z 32

 

O'zbekiston respublikasining konstitutsiyasi : O'n ikkinchi chaqiriq O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining o'n birinchi sessiyasida 1992-yil 8-dekabrda qabul qilingan (2002- yil 27-yanvarda o'tkazilgan umumxalq referendumi natijalariga ko'ra hamda uning asosida O'zbekiston Respublikasining 2003-yil 24-aprelda qabul qilingan Qonuniga muvofiq O'zbekistoning Respublikasining Konstitutsiyasi XVIII, XIX, XX, XXIII boblariga o'zgartishlar va qo'shimchalar kiritilgan. O'zbekiston Respublikasining 2007-yil 11-aprelda qabul qilingan Qonun bilan O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi 89-moddasiga, 93-moddasining 15-bandiga, 102-moddasining ikkinchi qismiga tuzatishlar kiritilgan. O'zbekiston Respublikasining 2008-yil 25-dekabrda qabul qilingan Qonun bilan O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi 77-moddasining birinchi qismiga o'zgartish kiritilgan. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi 78, 80, 93, 96 va 98-mod. o`zgartish va qo`shimchalar kiritilgan. O`zbekiston Respublikasining 2011-yil 12 dtk. qabul qilingan Qonuni bilan O`zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi 90-mod. ikkinchi qism. tuzatish kiritilgan). - Toshkent : O'zbekiston, 2012. - 40 b.  75 000 экз.

 Экземпляры: всего:39 - ХР(39)

 

 

16.

O`z61

O-18

 

Ovqatlanish gigiyenasi : darslik / tahriri ostida G. Shayxova. - Toshkent : Tafakkur-Bo'stoni, 2012. - 432 b.  500 экз.

 Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

Аннотация: Darslikda ovqatlanish gigiyenasining asosiy yo'nalishlari amalda tadbig etilishining zamonaviy ilmiy qarashlaui va tahlillariga to'liq mos keladigan, ta'limning asosiy maqsadi uchun yetarlicha va zaruriy nazariy ma'lumotlau mujiassamlangan.

 

 

 

17.

O`z81.2O`z

O`zb 17

 

O`zbek tilining kirill va lotin alifbolaridagi imlo lug`ati / maxsus muharrir K. Nazarov. - qayta nashr. - Toshkent : Sharq, 2012. - 432 b.  10 000 экз.

 Экземпляры: всего:3 - ХР(3)

 

 

18.

O`z338

Q31

 

Qayimov M.Sh.

Sa`nat menejmenti : o`quv qo`llanma / M. Sh. Qayimov, A. S. Umarov, U. G`. Zunnunova ; taqrizchilar: T. R. Fayziyev, I. R. Abdurahmonov. - Тошкент : Extremum Press, 2012. - 348 b. - (Ўзбекистон Бадиий академияси. Камолиддин Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн ин-ти)  35 экз.

 Экземпляры: всего:10 - ХР(10)

 

 

19.

O`z722C3

Q 53

 

Qodirova, To`lqinoy Foziljonovna.

San`at, arxitektura va shaharsozlik tarixi ( O`zbekistonning XX asr - XXI asr boshi zamonaviy arxitekturasi) : darslik / T. F. Qodirova. - Toshkent : Nashriyot-matbaa ijodiiy uyi, 2012. - 240 b. : il.  500 экз.

 Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

Аннотация: Darslikda zamonaviy arxitektura va shahasozlik: shaharlarning qayta tiklanishi, turar-joy va jamoat binolari, arxitektura yodgorliklari va arxitekturaviy majmualar, muhandislik inshootlarining shakllanishi va tarixi yoritilgan. Darslikning asosiy maqsadi - talabalarning kurs va diplom ishlarini ishlab chiqishda zamonaviy arxitektura va shaharsozlikdagi nazariy yo`nalish va tajribalarni chuqur egallab, o`z loyihalarini mustaqil hal etish uchun maxsus ma`lumotlar bilan boyitish va kasbiy salohiyatini yuksalirishdan iborat. Mazkur darslik Oliy o`quv yurtlarining arxitektura yo`nalishi talabalari uchun mo`ljallangan.

 

 

 

20.

O'z796

Q 73

 

Qudratov, Ropijon.

Yengil atletika : darslik / R. Qudratov ; taqr. I.A.Koshbaxtiyev , taqr. K.T.Shokirjonova. - T. : Noshir, 2012. - 368 b.  500 экз.

 Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

Аннотация: Ushbu darslik jismoniy tarbiya instituti va "Yengil atletika" fani asosiy fan hisoblangan universitetlarning jismoniy tarbiya fakultetlari talabalari, jismoniy tarbiya mutaxassislari, o`qituvchilar, malaka oshirish fakulteti tinglivchilari va murabbiylar uchun mo`ljallangan. Darslik O`zbekiston Respublikasi Oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligining oliy o`quv yurtlariaro ilmiy-uslubiy Kengashi tomonidan nashrga tavsiya qilingan.

 

 

 

21.

O`z792

S 23

 

Sayfullayev, Baxtiyor.

Aktyorlik mahorati : darslik / B. Sayfullayev, J. Mamatqosimov ; mas'ul muharir H. Ikromov. - T. : Fan va texnologiya, 2012. - 388 b. : il.  200 экз.

 Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

22.

O'z37

T 60

 

Tojiyev M.

Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat fanining o`quv mashg`ulotlarini loyixalash (Pedagogik texnologiya milliy modelining amaliyotga tatbig`i) : o`quv qo`llanma / M. Tojiyev, B. Ziyamuxamedov, M. O`ralova; taqr. A.A. Abduqodirov; N.A. Ashurov; A.M. Mavlonov. - 2-nashri qayta va to`ldirilgan. - Toshkent : Tafakkur-Bo'stoni, 2012. - 224 b.  500 экз.

 Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

Аннотация: Ushbu o`quv qo`llanma oliy ta`lim muassasalarining magistratura bosqichida tahsil olayotgan talabalar, shuningdek, uzluksiz ta`lim tizimining barcha bo`g`inlarida faoliyat ko`rsayotgan professor-o`qituvchilar, pedagoglar jamoasi va ilmiy tadqiqotchilar uchun zarur manba bo`lib, pedagogik texnologiyani ta`lim jarayoniga joriy etish masalasida barcha fanlar o`quv mashg`ulotlarning loyihalarini yaratishda andaza hamda ta`lim-tarbiya amaliyotiga tatbig etish bo`yicha uslubiy yordam vazifasini o`taydi.

 

 

 

23.

O`z 159.9

U 47

 

Umarov, Baxriddin Mengboyevich.

Psixologiya : darslik / B. M. Umarov ; taqr. Z. Nishonova, O. Musurmonova. - T. : Voris-nashriyot, 2012. - 272 b.  500 экз.

 Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

Аннотация: Ushbu darslikda inson hayoti va faoliyatida psixologik bilimlarning o`rni, pedagogik faoliyat psixologiyasi, pedagog shaxsi psixologiyasi, interfaol ta`lim psixologiyasi, pedagogik baholash psixologiyasi, pedagogik jamoalarni boshqarish psixologiyasi, mehnat psixologiyasi, ta`limning psixodiagnostik asosi, ijtimoiy jarayonlar: oila va oilaviy munosabatlar psixologiyasi kabi dolzarb mavzular o`rin olgan.

 

 

 

24.

Англ70.4

U 99

 

Uzbekistan - Korea : art of 21 century / author F. Kodirova. - Т., 2012. - 70 p : il.

 Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

25.

O`z 701.4

V 19

 

Valiyev, A`zamjon Ne`matovich.

Perspektiva : darslik / A. N. Valiyev ; taqr. Sh. K. Murodov, O`. N. Nurtayev. - T. : Voris-nashriyot, 2012. - 320 b.  500 экз.

 Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

Аннотация: Darslikda geometrik yasashlar, perspektivaning geometrik apparati, geometrik shakllarning perspektivalarini qurish, masalalar yechish usullari, perspektiv tasvir yasash usullari, soyalar yasashning nazariy asoslari, aks tasvir perspektivasini qurish, perspektiv tasvirlarni rekonstruksiya qilish, kuzatish perspektivasi yordamida rasm chizish qoidalari keltirilgan.

 

 

 

26.

Ўз 323

Ѓ 57

 

Ѓойибназаров, Шућрат.

Оммавий маданият / Ш. Ѓойибназаров ; масъул мућаррир А. Маврулов. - Toshkent : O'zbekiston, 2012. - 240 б.  2000 экз.

 Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

Аннотация: Ушбу китоб ћозирги даврнинг долзарб муаммоси ѓ оммавий маданият мавзуига баѓишланган Ўзбекистондаги илк асарлардан биридир. Китобда оммавий маданиятга оид асосий назарий ќоидалар баён этилиб, унинг генезиси, тушунчаси ва мазмуни, субъекти ва асослари батафсил таћлил ќилинган. Китоб соћа мутаћассислари, тадќиќотчилар, талабалар ћамда кенг китобхонлар оммасига мўлжалланган.

 

 

 

27.

Ўз84(4)

Ћ 19

 

Ћайне, Ћайнрих.

Бир ќиз куйлар / Ћайнрих Ћайне ; тўпловчи, сўз боши ва изоћлар муаллифи Э. Очилов. - Toshkent : O'zbekiston, 2012. - 184 б.  3000 экз.

 Экземпляры: всего:4 - ХР(4)

 

 

28.

Ўз753С3-И37

Ћ 20

 

Ћакимов, Акбар Абдуллаевич.

Акмал Икрамджанов: рассом, давр, такдир = Акмал Икрамджанов: художник, время, судьба : китоб-альбом / А. А. Ћакимов. - Тошкент : Издательство журнала "San'at", 2012. - 96 б. : цв.ил.  500 экз.

 Экземпляры: всего:4 - ХР(4)

 

 

29.

Ўз 323

Ў32

 

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг 2011 йилнинг асосий якунлари ва 2012 йилда Ўзбекистонни ижтимоий-иктисодий ривожлантиришнинг устувор йўналишларига багишланган Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининиг мажлисидаги "2012 йил Ватанимиз тараккиётини янги боскичга кўтарадиган йил бўлади" мавзусидаги маърузасини ўрганиш бўйича ўкув кўлланма. : ўкув кўлланма. - T. : O'qituvchi, 2012. - 272 б.  5000 экз.

 Экземпляры: всего:20 - ХР(20)

 

 

30.

Ўз 323

Ў 32

 

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг "Тарихий хотира ва инсон омили - буюк келажагимизнинг гаровидир" рисоласини ўрганиш бўйича ўкув кўлланма / такризчи Б. Т. Тўйчиев, К. К. Куранбоев. - T. : O'qituvchi, 2012. - 144 б.  3000 экз.

 Экземпляры: всего:25 - ХР(25)

Аннотация: Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг "Тарихий хотира ва инсон омили - буюк келажигимизнинг гаровидир" рисоласида  (2012 йил 9 май - Хотира ва кадрлаш куни муносабати билан оммавий ахборот воситалари вакилларига берган интервьюси) мамлакатимизнинг бугунги ва эртанги тараккиётига доир ўта мухим гоя хамда хулосалар илгари сурилди. Ушбу кўлланма кайд этилган ўта долзарб фикр ва гояларнинг мазмун-мохиятини очиб беришга каратилган тахлилий материаллар , назарий-методик ишланма ва тавсияларни ўз  ичига  олган. У, аввало, тахлим муассасаларида янги - 2012-2013 ўкув йили бошида ўтиладиган " Мустакиллик дарслари" учун мўлжалланган бўлиб, ўкувчи ва талаба ёшларнинг сиёсий-ижтимоий, фалсафа билимларини чукурлаштиришга каратилган.

 

 

 

31.

Ўз342

Ў 32

 

Ўзбекистон Республикасининг конституцияси : Ўн иккинчи чаќириќ Ўзбекистон Республикаси олий кенгашининг ўн биринчи сес. 1992 йил 8 дек. ќабул ќилинган ( 2002 йил 27 янв. ўтказилган умумхалќ референдуми натижаларига кўра ћамда унинг асосида Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 24 апр. ќабул ќилинган Ќонунига мувофиќ Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси  XVIII, XIX, XX, XXIII бобларига ўзгартишлар ва кўшимчаларкиритилган. Ўзбекистон Республикасининг 2007 йил 11 апр. ќабул ќилинганЌонуни билан Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси 89-мод., 93-мод. 15- бадига, 102-мод. иккинчи ќисмига тузатишлар киритилган. Ўзбекистон Республикасининг 2008 йил 25 дек. ќабул ќилинган Ќонуни билан Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси 77-мод. биринчи ќисмига ўзгартиш киритилган. Ўзбекистон Респ. 2011 йил 18 апр. ќабул ќилинган Ќонуни билан Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси 78, 80, 93, 96 ва 98- мод. ўзгартиш ва кушимчилар киритилган. Ўзбекистон Республикасининг 2011 йил 12 дек. ќабул ќилинган Ќонуни билан Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси 90-мод. иккинчи ќисмига тузатиш киритилган). - Тошкент : Ўзбекистон, 2012. - 40 б.  75 000 экз.

 Экземпляры: всего:39 - ХР(39)

 

 

32.

744.13

А 13

 

Абдуразаков, Абдугани Абдуразакович.

История стеклоделия Центральной Азии в древности и средневековье (основные этапы) : монография / А. А. Абдуразаков ; отв. ред. Т. Ш. Ширинов  ; рец.: Э. В. Ртвеладзе, А. А. Ахмедов, С. С. Касымова. - Ташкент : Фан, 2012. - 440 с. : цв.ил.  500 экз.

 Экземпляры: всего:3 - ХР(13)

Аннотация: Монография посвящена истории центральноазиатского стеклоделия от зарождения до последних этапов его функционирования. Большую ценность представляют химико-технологические анализы обширного археологического материала, охватывающего длительный период времени от эпохи бронзы вплоть до позднего средневековья. Широкого используются данные смежных научных дисциплин, сведения письменных источников, а также исследования отечественных и зарубежных ученых. На основе сравнительного анализа определены роль и место стеклоделия Центральной Азии в истории Востока. Для широкого круга специалистов-историков, химиков, технологов и лиц, интересующихся историей науки и техники в Центральной Азии.

 

 

 

33.

681.3

А 86

 

Артиков, Аскар.

Компьютерные методы анализа и синтеза химико-технологических систем : учебник для магистрантов технолог.спец. / А. Артиков. - T. : Voris-nashriyot, 2012. - 160 с. : рис.  500 экз.

 Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

Аннотация: В учебнике последовательно рассматриваются вопросы многоступенчатого системного анализа, моделирования, принятия решения в выборе оптимальной системы с учетом глубинных явлений и эффектов. Приведены примеры синтеза механических, теплообменных, массообменных, тепломассообменных технологических систем и систем с химическими преобразованиями в продукте переработки. Предназначен для магистрантов технологических специальностей, будет полезен инженерам, научным работникам и другим специальностям.

 

 

 

34.

753С3

Б 46

 

Беньков Павел Петрович, 1879-1949 [Электронный ресурс] : альбом / авт.- сост. М. Лещинская. - Электрон. дан. (182 файла :  675Мб). - Ташкент, 2012 1 эл. опт. диск (CD-R): цв.

 Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

35.

Ўз84(5Ўзб)

Б 89

 

Бошбеков, Шароф.

Эшик ќоќќан ким бўлди? [Электронный ресурс] : (пьесалар) / Ш. Бошбеков. - Электрон. текстовые дан. (1 файл :  19.9Мб ). - Т. : Адабиёт ва санъат нашриёти, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-R)

 Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

36.

744.17

В 69

 

Волшебный клубок : 700 схем и образцов / пер. с нем. И. Логвиновой. - Москва : АСТ : Астрель, 2012. - 288 с. : цв.ил.  10 000 экз.

 Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

37.

722

В 84

 

Всеобщая история архитектуры [Электронный ресурс] : учеб.пособие. Т.1. - Электрон. текстовые дан. ( 1 файл :  63,6Мб). - М. : Изд-во Академии архитектуры СССР, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-R)

 Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

38.

722И

Г 19

 

Ганичев, Иван Александрович.

Строительство в США [Электронный ресурс] / И. А. Ганичев. - Электрон. текстовые дан. ( 1  файл :  7,29Мб). - М. : СТРОЙИЗДАТ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-R)

 Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

39.

17

Г 94

 

Гуламов, Валижон.

Культура общения : учебник / В.  Гуламов, Б. Хусанов. - Наманган : Наманган, 2012. - 260 с  500 экз.

 Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

Аннотация: Авторы учебника рассматривают проблему культуры общения с точки зрения ее психологических и нравственных основ в главной сфере ее проявления - делового общения. Так же рассмотрены формы культуры общения в мусульманской этике и представлены современные подходы к разрешению этических проблем общения личности и общества. Предложены варианты  тестовых проверок способностей личности в системе культуры общения. Учебник предназначен для изучения на соответствующих дисциплинах в вузах и для всех, кто интересуется проблемами культуры общения.                    

 

 

 

40.

Ўз297

Д 53

 

Диний баѓрикенглик ва мутаассиблик [Electronic resource] : (юз саволга - юз жавоб) / маъсул мућаррир О. Юсупов. - Электрон. текстовые дан. ( 47 файлов :  207Мб). - Т. : Тошкент ислом ун-ти, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-R)

 Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

41.

702.31

Д 95

 

Дюваль, Матиас-Мария.

Анатомия для художников : пособие для развивающего обучения / Матиас-Мария Дюваль ; ред. Б. Усков ; пер. с фр. С. Васильева. - М. : Эксмо, 2012. - 240 с  3 000 экз.

 Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

Аннотация: Эта книга - обобщающий труд знаменитого французского анатома и художника Матиаса Дюваля, действительного члена Французской медицинской академии, профессора анатомии Высшей школы изящных искусств в Париже. Дюваль прежде всего стремится обучить начинающих художников тому, как правильно понимать и анализировать позы и движения? человека, как в работе над изображением фигуры отделить характерные особенности от второстепенных деталей, как грамотно "читать" рельеф поверхности тела и его игру в момент движения и другим важным знаниям анатомии, которые необходимо приобрести в процессе совершенствования художественного мастерства. Книга рекомендована как базовое учебное пособие для учащихся средних и высших художественных школ и для студентов художественных вузов.

 

 

 

42.

Ўз950

Ж 13

 

Жабборов, Исо.

Юксак маданият ва ноёб маънавият маскани : (тарихий-этнографик лавћалар) / И. Жабборов ; масъул мућаррир А. Мућаммаджанов ; таќризчилар:  Р. Сулаймонов, Д. Бобожонова. - Toshkent : O'zbekiston, 2012. - 320 б. : цв.ил.  2000 экз.

 Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

 

 

43.

Ўз323

И 60

 

Инсон манфаати, ћуќуќ ва эркинликларини таъмилаш, ћаётимизнинг янада эркин ва обод бўлишига эришиш - бизнинг бош маќсадимиздир : Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 20 йиллигига баѓишланган тантанали маросимдаги маъруза 2012 йил 7 дек. - Тошкент : Ўзбекистон, 2012. - 32 б.  10 000 экз.

 Экземпляры: всего:4 - ХР(4)

 

 

44.

Ўз 342

И 83

 

Истиќлол ва истиќбол ћуќуки / Ўзбекистон Республикаси адлия вазирлиги, Тошкент давлат юридик ин-ти. - Тошкент : O'zbekiston, 2012. - 352 б.  3000 экз.

 Экземпляры: всего:40 - ХР(40)

 

 

45.

323

К 23

 

Каримов, Ислам Абдуганиевич.  [ Собрание сочинений ] / И. А. Каримов. - Ташкент : Узбекистан

Т. 20 : Наш путь - углубление демократических реформ и последовательное продолжение модернизации страны. - 2012. - 208 с  2000 экз.

 Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

Аннотация: В двадцатый том произведений Президента Республики Узбекистан И.Каримова включены доклады и речи руководителя нашей страны за 2011 - 2012 годы на заседании Кабинета Министров Республики Узбекистан, интервью в связи с Днем памяти и почестей, выступления на различных международных форумах, симпозиумах, торжественных церемониях, а также его поздравления.

 

 

 

46.

Ўз 323

К 25

 

Каримов, Ислом Абдуѓаниевич.  [ Асарлар тўплами ] / И. А. Каримов. - Тошкент : Ўзбекистон

Т. 20 : Бизнинг йўлимиз - демократик ислоћотларни чуќурлаштириш ва модернизация жараёнларини изчил давом эттириш йўлидир. - 2012. - 320 б.

 Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

Аннотация: Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримов асарларининг 20-жилдидан давлатимиз раћбарининг 2011 - 2012 йилларида Вазирлар Маћкамасининг мажлисида, 9 май - Хотира ва ќадрлаш куни муносабати билан ўтказилган тантанали маросимда, турли халќаро симпозиум, анжуманлар, маросимларда сўзлаган нутќлари ва маърузалари ћамда табриклари ўрин олган.

 

 

 

47.

Ўз 323

К 25

 

Каримов, Ислом Абдуганиевич.

2012 йил Ватанимиз тараккиётини янги боскичга кутарадиган йил бўлади : 2011 йилнинг асосий якунлари ва 2012 йилда Ўзбекистонни ижтимоий-иктисодий ривожлантиришнинг устувор йўналишларига багишланган Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг мажлисидаги маъруза, 2012 йил 19 январь / И. А. Каримов. - Тошкент : Ўзбекистон, 2012. - 36 б.  10 000 экз.

 Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

48.

Ўз 323

К 25

 

Каримов, Ислом Абдуганиевич.

Ўзбекистон мустаќилликка эришиш остонасида / И. А. Каримов. - Т. : Ўзбекистон, 2012. - 440 б.  5000 экз.  10000 экз.

 Экземпляры: всего:11 - ХР(11)

 

 

49.

Ўз659

К 25

 

Каримова Г.

Реклама ва дизайн : дарслик / Г. Каримова, Х. Камилова  ; такризчи  Н. М. Махмудов, М. Р. Бородина . - T. : O'zbekiston, 2012. - 264 б.  1000 экз.

 Экземпляры: всего:40 - ХР(40)

Аннотация: Дарслик Тошкент тўкимачилик ва енгил саноат ва институтининг "Либос дизийни" кафедрасида тайёрланган. Мазкур дарсликда Республикамиз ва хориж тажрибаси умумлаштирилган холда реклама ва дизайн тарихи, унинг шаклланиши, ривожланиш боскичлари, рекламанинг ижтимоий- психологик хусусиятлари , реклама фаолиятининг хукукий асослари, реклама восияталарининг таснифи хамда тавсифи , улардан фойдаланишнинг самарадорлиги, рекламада дизайннинг ахамияти, мутасадди агентликларнинг амалий фаолияти ёритилган. Ушбу дарслик олий таълим муассасаларида дизайн, менежмент ва маркетинг таълим йўналишларининг бакалавриат ва магистратура талабалари, саноат мутахассислари хамда илмий ходимларига мўлжалланган. Шўнингдек, дмрсликдан мухандис педагоглар ва барча кизикувчилар фойдаланиши мумкин.

 

 

 

50.

342

К 65

 

Конституция Республики Узбекистан : принята 8 дек. 1992 г. на одиннадцатой сес. Верховного Совета Республики Узбекистан двенадцатого созыва ( по результатам всенародного референдума, проведенного 27 янв. 2002 г., и в соответствии с принятым на его основе Законом Республики Узбекистан от 24 апр. 2003 г. внесены изменения и дополнения в главы XVIII. XIX, XX, XXIII Конституции Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан от 11 апр. 2007 г. внесены поправки в ст. 89, пункт 15 ст. 93, часть вторую ст. 102 Конституции Республики Узбекистан. Законом Республики Узбекистан от 25 дек. 2008 г. внесено изменение в часть первую ст. 77 Конституции Республики Узбекистан. Законом Республики Узбекистан от 18 апр. 2011 г. внесены изменения и дополнения в ст. 78, 80, 93, 96 и 98 Конституции Республики Узбекистан. Законом Республики Узбекистан от 123 дек. 2011 г. внесена поправка в часть вторую ст. 90 Конституции Республики Узбекистан). - Т. : Узбекистан, 2012. - 40 с  50 000 экз.

 Экземпляры: всего:3 - ХР(3)

 

 

51.

764.1

Л 55

 

Ли, Николай Геннадьевич.

Основы учебного академического рисунка : Учебник / Н. Г. Ли ; рец. Г. В. Жаков [и др.]. - М. : Эксмо, 2012. - 480 с. : ил.  5 000 экз.

 Экземпляры: всего:3 - ХР(3)

Аннотация: В предлагаемой книге рассматриваются теоретические и методические вопросы изобразительной грамоты. Книга содержит полный объём основных учебных заданий по рисунку, расположенных в строгой последовательности усложнения задач; рассматривает основы композиции, перспективы, пропорции, законы светотени и пластической анатомии, даёт представление о форме, объёме и конструкции. Особое внимание автор уделяет методике конструктивно-структурного изображения предметов, а также конструктивно-анатомическому анализу сложной живой формы, основанному на закономерностях их строения. Основные принципы учебного рисунка с натуры, приведённые в книге, способствуют формированию и развитию объёмно-пространственных представлений и совершенствованию графических навыков у заинтересованных читателей. Учебник предназначен для студентов художественных и архитектурных вузов и факультетов, а также для учащихся профессиональных учебных заведений художественного профиля и рекомендуется для учащихся профессиональных учебных заведений художественного профиля и рекомендуется в качестве теоретического, методического и практического руководства для преподавателей и учителей художественных училищ.

 

 

 

52.

Ўз 008

М 14

 

"Маданиятшунослик" фани бўйича ўќув-услубий мажмуа (бакалавриат) [Electronic resource] : ўќув-услубий мажмуа / тузувчилар: Ќ. Иноятов [ва бошќ]. - Электрон. текстовые дан.(1 файл : 2,25Мб). - Тошкент, 2012  1 эл. опт. диск (CD-R). - (Ўзбекистон Бадиий академияси. Камолиддин Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн ин-ти)

 Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

53.

Ўз008

М 73

 

Монте Кристонинг сирли хазинаси / таржимон ва нашрга тайёрловчи И. Аћмедов. - Toshkent : O'zbekiston, 2012. - 216 б.  2000 экз.

 Экземпляры: всего:4 - ХР(4)

 

 

54.

950

М 87

 

Моя страна / авт.-сост. Н. Тухлиев, А. Кременцова ; науч. ред. Э. Ртвеладзе . - Ташкент : Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2012. - 384 с. : цв.ил.  2000 экз.

 Экземпляры: всего:3 - ХР(3)

Аннотация: Двадцать лет - серьёзная дата. Родившиеся в новой стране уже стали взрослыми. Теперь и от них зависит. какой будет эта страна. СТРАНА, ГДЕ УВАЖАЮТ ИСТОРИЮ И ЧТЯТ ДРЕВНИЕ ТРАДИЦИИ. конечно, ХАРАКТЕР, ВОСПРИЯТИЯ И ОЦЕНКА ЯВЛЕНИЙ ЖИЗНИ НЕ ОДИНАКОВЫ У РАЗЛИЧНЫХ ЛЮДЕЙ. Основная задача и цель данной книги книги - донести до нового поколения правдивую историю о стране, о нашем обществе, с тем чтобы преемственность уважения к краю, где ты родился и живешь, не прерывалась.

 

 

 

55.

708.3

М 89

 

Музеи мира /  гл. ред. М. Аксенова. - Москва : Мир энциклопедий Аванта+ : Астрель, 2012. - 184 с. : цв.ил. - (Самые красивые и знаменитые)  3 000 экз.

 Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

Аннотация: Эта книга посвящена самым известным музеям мира, среди которых художественные галереи, музеи естественной истории, дворцы, руины древних городов и религиозных комплексов. На страницах тома читатель найдет статьи о величайших собраниях живописи в Лувре, Ватикане, Эрмитаже, Уффици, Прадо. Особое место отведено рассказу о богатейших коллекциях естественнонаучного направления, находящихся в Кунсткамере, Британском и Смитсоновском музеях. В книгу вошли материалы о дворцово-парковых комплексах Сан-Суси, Эскориале, Запретном городе, Топ-Капе. Составители и авторы не обошли вниманием такие уникальные архитектурные сооружения, как пирамиды в Гизе, Стоунхендж и Тадж-Махал, вокруг которых постепенно сложились музеи под открытым небом. Статьи написаны искусствоведами, историками, журналистами и рассчитаны на самую широкую аудиторию.

 

 

 

56.

Ўз39

M 84

 

Музей ва архив иши асослари, музей ва туризм, этнография фаниларидан  ўќув-услубий мажмуа [Electronic resource] / тузувчилар : Д. Т. Курязова, Д.  Ќурбонова, Ж. Ћ. Исмоилова. - Электрон. текстовые дан. ( 5 файлов : 98,8 Мб ). - Тошкент, 2012. - 1 эл. опт. диск (DVD+R8Х). - (Ўзбекистон Бадиий академияси. Камолиддин Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн ин-ти)

 Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

57.

Ўз94.8

М 91

 

Мустаћкам оила - жамият пойдевори : 2012 йил - " Мустаћкам оила йили"да тасвирий воситалар орќали маънавий-маърифий, тарѓибот-ташвиќот ишларида кенг ќўлланиладиган шиорлар ва ћикматли иборалар шаклидаги: тавсиялар / масъул мухаррир И. Латипов. - Тошкент : Extremum Press, 2012. - 76 б.  20 000 экз.

 Экземпляры: всего:28 - ХР(28)

 

 

58.

Ўз37

М 91

 

Мустаћкам оила - жамият таянчи : Республика илмий-амалий конф. материаллари тўплами / масъул мућаррир А. В. Нуриддинов. - Тошкент : Akademnashr, 2012. - 224 б.  150 экз.

 Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

 

 

59.

Ўз83.3(5Ўзб)

М 93

 

Мухтор , Омон.

Бир  одамнинг олами : Муртазо Султонов хакида сўз: адабий манзара альбом / О. Мухтор . - Тошкент : Extremum Press, 2012. - 112 б. : цв.ил.  1000 экз.

 Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

Аннотация: Таникли адиб, Ўзбекистон санъат арбоби, Давлат мукофоти лауреати Омон Мухторнинг ушбу китобиўз номига мос - бир одамнинг оламига назар ташлашдан иборат. Китоб таълим-тарбия мавзусида, турфа хикоятлар ва кузатувлар шаклида ёзилганидан ўкувчиларга манзур бўлади, деган умиддамиз.

 

 

 

60.

Ўз378

0-49

 

Олий таълим муассасалари фаолиятининг асосий кўрсаткичлари (2011 - 2012 ўќув бўйича кўрсаткичлар) : статистик тўплам / умумий таћрири остида Б. Х. Рахимов ; тузувчи Р. Ражаббаев [ва бошќ.]. - Toshkent : Tafakkur-Bo'stoni, 2012. - 212 б.  500 экз.

 Экземпляры: всего:6 - ХР(6)

Аннотация: Статистик тўпламда Ўзбекистон Республикасининг Кадрлар тайёрлаш миллий дастури, олий таълим йўуналишлари ва мутахассисликлари бўйча янгиланган Классификаторига мувофик сўнгги 3 йилда республикадаги барча олий таълим муассасалари фаолиятини тасвирлаб берувчи ћамда олий таъли&

Bosh ruknlar

Taqvim

«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

Talabalar ijodidan

  • Институтда иқтидорли магистр ва бакалавр талабалари ўртасида инглиз тилида ўтказилган “Youth’s look to Аrt” номли илмий-амалий анжуман
  • Талабалар турар жойида “Талабалар оқшоми” тадбири доирасида ўтказилган “Art-терапия ва аукцион” мавзусида ўтказилган тадбир
  • “Талабалар фестивали” доирасида бўлиб ўтган тадбирлар бўйича

Institut gazetasi

Flag Counter