БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ КНИГ, ПОСТУПИВШИХ В БИБЛИОТЕКУ 2013 года издания

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ КНИГ, ПОСТУПИВШИХ В БИБЛИОТЕКУ

2013 года издания

 

 

1.    Илья Богатов  : альбом персональной выставки "Моя Россия". - СПб. : Международный Фонд "Культурное Достояние", 2013. - 42 с. : ил.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

2.    Вадим Долинский  : альбом персональной выставки "Мемаморфозы" / авт. статьи Т.Зверева. - СПб. : Международный Фонд "Культурное Достояние", 2013. - 44 с. : цв.ил.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

3.    Gayrat  : album: paint, video art, graphic. - Ташкент, [2013?]. - 52 с. : цв.ил. - Загл. англ, текст рус.,англ.  500 экз.

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

 

 

4.    Михаил Калинин  : альбом персональной выставки "Моя Россия". - СПб. : Международный Фонд "Культурное Достояние", 2013. - 44 с. : ил.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

5.    Валерий Копняк  : альбом персональной выставки "Моя Россия". - СПб. : Международный Фонд "Культурное Достояние", 2013. - 50 с. : ил.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

6.    Александр Тюнкин . Мария Чепелева  : альбом: живопись. - СПб. : Международный Фонд "Культурное Достояние", 2013. - 66 с. : цв.ил.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

7.    A coloring book of Ancient IreLand [Electronic resource] : bellerophon books. - Электрон. дан. ( 57 файлов :  14,3Мб). - [s. l.] : [s. n.], 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-R) : цв.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

8.    Aripov, Mersaid.

Web texnologiyalari : o`quv qo`llanma / M. Aripov, Sayfulla Xamidullayevich Dottoyev, Mahbubaxon Rahimjonovna Fayziyeva. - Toshkent : O`zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashr., 2013. - 280 b.  500 экз.

Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

9.    Azimdjanova, Muhayyo Tulkunovna.

Informatika va axborot texnologiyalari : o`quv qo`llanma / M. T. Azimdjanova, Narfuza Timirovna Muradova, Mirsaid Sobirovich Pazilov. - Toshkent : O`zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashr., 2013. - 176 b. : il.  500 экз.

Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

10.    Babaxanova X.A.

Matnli axborotni qayta ishlash texnologiyasi : darslik / X. A. Babaxanova. - Toshkent : Tafakkur-Bo'stoni, 2013. - 208 b. : il.  500 экз.

Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

11.    Babaxanova X.A.

Texnologik jarayonlarni loyihalash asoslari : darslik / X. A. Babaxanova, A. A. Jalilov. - Toshkent : Tafakkur-Bo'stoni, 2013. - 176 b.  500 экз.

Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

12.    Batirbekova, Muborak Mahmudovna.

Nemis tili : o`quv qo`llanma / M. M. Batirbekova ; mas`ul muharrirlar  Gert-R. Wegmarshaus,  F. Moschel. - T. : Voris-nashriyot, 2013. -  208 b.  500 экз.

Экземпляры: всего:3 - ХР(3)

 

 

13.    C va C + + tili : o`quv qo`llanma / Sh. A. Nazirov [va boshq.]. - Toshkent : Voris-nashriyot, 2013. - 488 b. : il.  500 экз.

Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

14.    Courtney, Davis.

A treasury of Celtic dtsign [Electronic resource] : album / D. Courtney. - Электрон. граф. дан. ( 1 файл :  12,7Mb). - [s. l.] : [s. n.], 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-R)

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

15.    Courtney, Davis.

King Arthur's Return [Electronic resource] : Excalibur / D. Courtney. - Электрон. граф. дан. (57 файлов :  23,5Мб). - Ташкент, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-R) : цв.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

16.    English for art and design students. 1 : (tasviriy va amaliy san`at, dizayn hamda san`atshunoslik yo`nalishlaridagi 1-bosqich talabalar uchun) : o`quv qo`llanma / tuzuvchi Ch. B. Abdullayeva ; mas`ul muharrir X. B. Qodirova. - T. : Yangi asr avlodi, 2013. - 312 b. : il. - Текст рус.  200 экз.

Экземпляры: всего:30 - ХР(30)

 

 

17.    Eshtayev A.

Badiiy gimnastikada buyumsiz bajariladigan mashqlarni o`rgatish uslubi : o`quv qo`llanma / A. Eshtayev, N. Hasanova, D. Karabayeva. - T. : Fan va texnologiya, 2013. - 256 b. : rasm.  500 экз.

Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

18.    Fойибназаров, Шућрат.

Халќаро терроризм: илдизи, омиллари ва манбалари / Ш. Fойибназаров ; масъул мућаррир Р. З. Жумаев ; таќризчилар:  Н. Ў. Тўлаганова, У. Ю. Идиров. - тўлдирилган 2-нч нашри. - Тошкент : O`zbekiston, 2013. - 312 б.  2000 экз.

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

 

 

19.    G`oyibov, Bozorboy Imomovich.

Ergonomika : o`quv qo`llanma / B. I. G`oyibov ; ilmiy muharrir D. A. Nozilov. - Toshkent : Tafakkur-Bo'stoni, 2013. - 200 b. : il.  500 экз.

Экземпляры: всего:50 - ХР(50)

 

 

20.    Ibragimov, Lekim.

Найди своего ангела : альбом / Lekim Ibragimov. - [б. м.], [2013?]. - 52 с. : цв.ил. - Загл. и текст парал. рус., англ.

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

 

 

21.    Ibragimov, Manuchehr.

Futbol madaniyati : o`quv qo`llanma / M. Ibragimov. - Toshkent : Tafakkur-Bo'stoni, 2013. - 192 b.  500 экз.

Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

22.    Imomov, Nurillo Fayzullayevich.

Uy-joy huquqi : darslik / N. F. Imomov. - Toshkent : Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2013. - 320 b.  500 экз.

Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

23.    Karimov, Islom Abduganiyevich.

[Asarlar to`plami] / I. A. Karimov. - Toshkent : O`zbekiston

Т. 21 : Mamlakatimizni yanada obod etish va modernizatsiya qilishni qat`iyat bilan davom ettirish yo`lida. - 2013. - 416 b.  3000 экз.

Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov asarlarining 21-jildidan davlatimiz rahbarining 2012-2013-yillarda O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 20 yilligiga bag`ishlangan tantanasi marosimda,  Vazirlar Mahkamasining majlisida, turli xalqaro anjumanlarda, marosimlarda so`zlagan nutqlari va ma`ruzalari hamda tabriklari o`rin olgan.

 

 

24.    Karimov, Islom Abdug`aniyevich.

Bosh maqsadimiz - keng ko`lamli isloholar va modernizatsiya yo`lini qat`iyat bilan davom ettirish : 2012-yilda mamlakatimizni iftimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yakunlari hamda 2013-yilga mo`tjallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo`nashlariga bag`ishlangan O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Vahkamasining majlisidagi ma`ruza 2013-yil 18-yanvar / Islom Abdug`aniyevich Karimov. - Toshkent : O'zbekiston, 2013. - 64 b.  8000 экз.

Экземпляры: всего:41 - ХР(41)

 

 

25.    Karimov, Islom Abdug`aniyevich.

O`zbekiston mustaqillika erishish ostonasida / Islom Abdug`aniyevich Karimov. - Toshkent : O'zbekiston, 2013. - 432 b.  10 000 экз.

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

 

 

26.    Korxona iqtisodiyoti : darslik / mas`ul muharrir A. S. Soliyev. - Toshkent : Fan va texnologiya, 2013. - 368 b.  500 экз.

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

 

 

27.    Mamarajabov, Mirsalim Elmirzayevich.

Kompyuter grafikasi va web-dizayn : darslik / M. E. Mamarajabov, S. Q. Tursunov, Luiza Mahmudovna Nabiulina. - Toshkent : Nashriyot-matbaa ijodiiy uyi, 2013. - 376 b. : il.  500 экз.

Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

28.    Mehmonov, Sultonali Umaraliyevich.

Budjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobi : darslik / S. U. Mehmonov, D. Y. Ubaydullayev ; muharrir A. Tilavov. - Тoшкент : Sano-standart, 2013. - 456 b.  500 экз.

Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

29.    Mirtazayev, Omonturdi Mirtazayevich.

Harbiy epidemiologiya : o`quv qo`llanma / O. M. Mirtazayev, B. Yu. Toshboyev ; muharrir A. Tilavov. - Тoшкент : Sano-standart, 2013. - 112 b. : rasm  500 экз.

Экземпляры: всего:3 - ХР(3)

 

 

30.    Muminov, Amanjan.

A guide to consecutive translation : ( Ketma-ket tarjima, последовательный перевод ) : o`quv qo`llanma / A. Muminov ; mas`ul muharrir I. M. To`xtasinov. - Toshkent : Tafakkur-Bo'stoni, 2013. - 320 b.  500 экз.

Экземпляры: всего:6 - ХР(6)

 

 

31.    Nosirova , Adiba.

Sahna nutqi : darslik / A. Nosirova  ; mas`ul muhauuiu M. Jo`rayev. - Toshkent : Tafakkur-Bo'stoni, 2013. - 224 b.  300 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(10)

 

 

32.    Otaxo`jayev F.M.

Oila huquqi : darslik / F. M. Otaxo`jayev, Sh. R. Yuldasheva. - Тoshkent : Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2013. - 208 b.  500 экз.

Экземпляры: всего:3 - ХР(3)

 

 

33.    O`rolov A.

Arxitekturaviy kompozitsiya tarixi va usullari : (O`rta Osiyo arxitektura yodgorliklarining tipologik asoslari): o`quv qo`llanma / A. O`rolov, T. Qodirova. - Toshkent : Voris-nashriyot, 2013. - 160 b. : il.  300 экз.

Экземпляры: всего:10 - ХР(10)

 

 

34.    Pakirdinov A.B.

Oiv/Oits : o`quv qo`llanma / A. B. Pakirdinov, U. A. Valixonov. - Toshkent : Tafakkur-Bo'stoni, 2013. - 288 b. : rasm.  500 экз.

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

 

 

35.    Qayimov A.Q.

Aholi yashash joylarini ko`kalamzorlashtirish : darslik / A. Q. Qayimov. - Toshkent : Fan va texnologiya, 2013. - 204 b. : rasm.  500 экз.

Экземпляры: всего:3 - ХР(3)

 

 

36.    Rahmonqulova, Zumrad.

Xronologiya : o`quv qo`llanma / Z. Rahmonqulova ; mas`ul muharrir Z. A. Saidboboyev. - T. : Voris-nashriyot, 2013. - 160 b.  500 экз.

Экземпляры: всего:3 - ХР(3)

 

 

37.    Raisov, Mansur.

Matematik programmalashtirish : darslik / M. Raisov. - Тoshkent : Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2013. - 208 b.  500 экз.

Экземпляры: всего:3 - ХР(3)

 

 

38.    Raximov K.D.

Sharq mamlakatlarining bog`-park san`ati : o`quv qo`llanma / K. D. Raximov, A. S. Uralov ; mas`ul muharrir S. I. Ahmedov. - Toshkent : Tafakkur-Bo'stoni, 2013. - 272 b.  500 экз.

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

 

 

39.    Saidov B.M.

Sport tibbiyoti : darslik / B. M. Saidov. - T. : Fan va texnologiya, 2013. - 480 b.  400 экз.

Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

40.    Shokirova M.

English-uzbek-russian dictionary of chemistry terms / M. Shokirova, Sh. Nurullayev ; ed. T. T. Ikromov. - Toshkent : Tafakkur-Bo'stoni, 2013. - 336 b. - Тит.л., текст англ., узб., рус.  500 экз.

Экземпляры: всего:10 - ХР(10)

 

 

41.    Statistika : darslik / naxriri ostida X. Shadiyev ; taxriri ostida I. Xabibullayev. - Toshkent : Tafakkur-Bo'stoni, 2013. - 384 b.  500 экз.

Экземпляры: всего:3 - ХР(3)

 

 

42.    Tairova, Feruza.

Uzbek art painters : (the methodic manual for art and design students) / Feruza Tairova. - T. : Fan va texnologiya, 2013. - 44 p.

Экземпляры: всего:7 - ХР(7)

 

 

43.    Ulashev I. O.

Korxona iqtisodiyoti va menejmenti : o`quv qo`llanma / I. O. Ulashev, Sh. A. Atamuradov. - Toshkent : Tafakkur-Bo'stoni, 2013. - 232 b.  500 экз.

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

 

 

44.    Usmanov B.H.

Gimnastika darslarida innovatsion texnologiyalar : o`quv qo`llanma / B. H. Usmanov. - Toshkent : Tafakkur-Bo'stoni, 2013. - 184 b. : rasm.

Экземпляры: всего:3 - ХР(3)

 

 

45.    Yeshbayeva U.J.

Maxsus bosish jarayoni texnologiyasi asoslari : darslik / U. J. Yeshbayeva. - Toshkent : Tafakkur-Bo'stoni, 2013. - 232 b. : rasm.  500 экз.

Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

46.    Yuldashev U.

Pedagogik web-dizayn : o`quv qo`llanma / U. Yuldashev, M. Mamarajabov, S. Q. Tursunov ; mas`ul muharrir R. R. Boqiyev. - Toshkent : Voris-nashriyot, 2013. - 232 b. : il.  500 экз.

Экземпляры: всего:3 - ХР(3)

 

 

47.    Yuridik shaxslarni soliqqa tortish : darslik / Alimardonov M.I. va boshq.; mas`ul muharrir O`. T. Eshboyev. - Тoshkent : Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2013. - 296 b.  300 экз.

Экземпляры: всего:3 - ХР(3)

 

 

48.    Ќодирова, Хуршида.

Ўзбек тилида эвфемизм ва дисфемизм : ўќув-услубий ќўлланма / Хуршида Ќодирова ; масъул мућаррир М. Миртожиев. - Т. : Янги аср авлоди, 2013. - 52 б.  100 экз.

Экземпляры: всего:85 - ХР(85)

 

 

49.    Ћошимов, Ўткир.

Севги ќиссалари : ћикоялар ва ќиссалар / Ў. Ћошимов. - Тошкент : Ўзбекистон, 2013. - 480 б.  3000 экз.

Экземпляры: всего:3 - ХР(3)

 

 

50.    Ўзбекистон Республикаси иќтисодий-ижтимоий тараќќиётининг мустаќиллик йилларидаги (1990 - 2011 йиллар) асосий тенденция ва кўрсаткичлари ћамда 2012 - 2015 йилларга мўлжалланган прогнозлари : статистик тўплам. - Тошкент : Ўзбекистон, 2013. - 128 б.  30 000 экз.

Экземпляры: всего:3 - ХР(3)

 

 

51.    Ўзбекистон Республикаси Президенти  Ислом Каримов фаолияти хроникаси / нашр учун масъул Х. Султонов ; тўпловчи З. Мирзаќулов ; мућаррир М. Ќаршибоев. - Тошкент : Ўзбекистон. - 2013

1 к. : 1989 - 2012 йиллар. - 496 б.  1000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

52.    Ўзбекистон Республикасида ёшлар сиёсатини амалга оширишнинг долзарб масалалари : Республика илмий-амалий анжумани материаллари ( Тошкент, 2013 йил 22-23 янв.) / масъул мућарир А. Пардаев. - Т. : Маънавият, 2013. - 304 б.  500 экз.

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

 

 

53.    Аттор, Фаридуддин.

Тазкират ул-авлиё / Фаридуддин Аттор ; нашрга тайёрловчи ва сўзбоши муаллифи А. Мадраимов ; таќризчилар Ћ. Аминов, Ш. Муродов, М. Абдураћмонов. - Тошкент : Нашриет-матбаа ижодий уйи, 2013. - 464 б.  10 000 экз.

Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

54.    Бош маќсадимиз - кенг кўламли ислоћотлар ва модернизация йўлини ќатъият билан давом эттириш : Президент Ислом Каримовнинг 2012 йилнинг асосий якунлари ва 2013 йилда Ўзбекистонни ижтимоий-иќтисодий ривожлантиришнинг устувор йўналишларига баѓишланган Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маћкамасининг мажлисининг мажлисидаги маърузасини ўрганиш бўйича : ўќув ќўлланма. - T. : O'qituvchi, 2013. - 360 б.  3500 экз.

Экземпляры: всего:15 - ХР(15)

 

 

55.    Виноградов, Анатолий.

Паганини ќисмати : роман / А. Виноградов ; таржимон А. Саъдулла. - Toshkent : O'zbekiston, 2013. - 448 б.  3000 экз.

Экземпляры: всего:4 - ХР(4)

 

 

56.    Голованова, Вера Георгиевна.

Философия открытий и изобретений / В. Г. Голованова ; отв.  ред. Ш. С. Агзамходжаева. - Ташкент : Noshir, 2013. - 280 с  500 экз.

Экземпляры: всего:9 - ХР(10)

            Книга состоит из двух частей, которые касаются философии открытий и изобретений в разных сферах. Научная, художественная, политическая и изобретательская деятельность сопряжены с творчеством. Книга написана с учетом программ по: 1) философии и методологии науки (магистратура); 2) культурологии (бакалаврият).  В первой части (Философия открытий) рассмотрены общетеоретические проблемы и их специфика в социально-гуманитарной сфере. Предпринята попытка систематизации сущностных черт творческой деятельности. Вторая часть (Философия изобретений): 1) изобретательство и проблемы философской методологии и антропологии; 2) Приложение: изобретения в методике преподавания философских дисциплин. Описаны логемы, сценарии, гейминги, презентация. Книга рассчитана на тех, кто интересуется проблемами философии науки, культуры, экологического дизайна, техники.                                                                             

 

 

57.    Дзаккария, Донателла.

Декорируем стеклом : предметы интерьера. Витражи  [Электронный ресурс] : 50 проектов / Д. Дзаккария ; пер. с ит.  Е. Н. Шорникова. - Электрон. дан. ( 1 файл :  43,1Мб ). - [б. м.] : [б. и.], 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-R)

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

Книга знакомит с основными техниками декорирования стеклянных изделий. Вы научитесь декорировать зеркала, лампы, подсвечники, вазы, а также изготавливать удивительной красоты витражи и создавать собственные оригинальные изделия для дома или в подарок.

 

 

58.    Диний баѓрикенглик ва мутаассиблик  : (юз саволга - юз жавоб) / масъул  мућаррир О. Юсупов; таќризчилар: З.Исломов, Ш.Акмалов. - Тўлдирилган, ќайта ишланган нашри. - [s. l.] : Тошкент ислом университети, 2013. - 155 б.  4890 экз.

Экземпляры: всего:30 - ХР(30)

Китобда истиќлол туфайли диний соћада эришилган ижобий натижалар, миллий-маънавий ќадрият, урф-одат, анъана ва маросимларнинг тикланиши аниќ ва кенг ќамровли маълумотлар асосида ёритилган. Шунингдек, ислом дини асосини Ќуръон оятлари, ћадислар билан бир ќаторда, одоб-ахлоќ мезонлари, умумбашарий ќадриятлар мажмуи ташкил этиши, соф исломий тушунчаларнинг соѓлом ва маърифий талќинлари ћамда турли диний экстремистик оќим ва фирќалар, уларнинг келиб чиќиши, жамиятдаги барќарорлик ва хавфсизликка таћдиди каби масалалар ќисќа савол-жавоблар шаклида ўз ифодасини топган. Китоб дин ва унинг жамият ћаётидаги ўрни билан боѓлик муаммоларга ќизиќувчилар, диний маърифат ва маънавий-ахлоќий тарбия масалалари бўйича маслаћатчилар ва кенг китобхонлар оммасига мўлжалланган.

 

 

59.    Диний экстремизм ва терроризмга ќарши курашнинг маънавий-марифий асослари : ўќув кўлланма / масъул мућаррир  З. Исломов. - Т. : Тошкент ислом ун-ти, 2013. - 246 б.  4890 экз.

Экземпляры: всего:30 - ХР(30)

Ўќув ќўлланмада давлат ва дин орасидаги муносабатлар, унинг Ўзбекистонда намаён булишининг ўзига хос хусусиятлари, Марказий Осиё халќлари ћаётида ислом динининг тутган ўрни атрофлича ёритилган . Диний экстремизм ва терроризмнинг моћияти, унга ќарши курашнинг халќаро ћуќуќий асослари каби масалалар тизимли очиб берилган

 

 

60.    Диншунослик [Electronic resource] : олий таълим муассалари бакалавриат ва магистратура талабалари учун дарслик : маърифат-тинчлик асоси / масъул мућарир Н. И. Иброћимов ; тузувчи Д. Раћимжонов. - Электрон. текстовые дан.(4 файла: 2,38 Мб). - Т. : Тошкент ислом ун-ти, 2013  1эл. опт. диск (CD-R)

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

61.    Замонавий уй-жой ќурилиши - ќишлоќ жойларни комплекс ривожлантириш ва ќиёфасини ўзгартириш ћамда аћоли ћаётининг сифатини яхшилаш омили : халќаро конф. 16 - 17 aprel 2013, Toshkent . - Тошкент : O`zbekiston, 2013. - 216 б.  1000 экз.

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

 

 

62.    Инсон манфаати, ћуќуќ ва эркинликларини таъминлаш, ћаётимизнинг янада эркин ва обод бўлишига эришиш - бизнинг бош маќсадимиздир : Президент Ислом Каримовнинг Ўзбекистон Республикаси конституциясининг 20 йиллигига баѓишланган тантанали маросимдаги маърузасини ўрганиш бўйича: ўќув ќўлланма / таќризчилар  Ќ. Ќуранбоев, Ќ. Эргашев. - T. : O'qituvchi, 2013. - 128 б.  3500 экз.

Экземпляры: всего:15 - ХР(15)

 

 

63.    Искусство Древнего Египта. Живопись. Скульптура. Архитектура. Прикладное искусство [Электронный ресурс] : альбом: репродукции / авт. предисл. Р. Шуринова. - Электрон. граф. дан. ( 192 файла :  325Мб). - М. : Изобраз.искусство, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-R) : цв.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

64.    Каримов, Ислам Абдуганиевич.

[Собрание сочинений] / И. А. Каримов. - Ташкент : Узбекистан

Т. 21 : На пути решительного продолжения дальнейшего процветания и модернизации страны. - 2013. - 208 с  2000 экз.

Экземпляры: всего:5 - (5)

В 21 том произведений Президента Республики Узбекистан И.Каримова включены доклады и речи руководителя нашей страны за 2012 - 2013 годы на торжественном собрании, посвященном 20-летию Конституции Узбекистана, заседании Кабинета Министров Республики Узбекистан, выступления на различных международных конференциях, торжественных церемониях, а также его поздравления.

 

 

65.    Каримов, Ислам Абдуганиевич.

Собрание сочинений [Электронный ресурс] : т. 1 - 14 / И. А. Каримов. - Т. : Узбекистан. - 2013

Т. 10 : За безопасность и мир надо бороться. - 1 эл. опт. диск (CD-R)

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

66.    Каримов, Ислам Абдуганиевич.

Собрание сочинений [Электронный ресурс] : т. 1 - 14 / И. А. Каримов. - Т. : Узбекистан. - 2013

Т. 11 : Избранный нами путь - это путь демократического развития и сотрудничества с прогрессивным миром. - 1 эл. опт. диск (CD-R)

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

67.    Каримов, Ислам Абдуганиевич.

Собрание сочинений [Электронный ресурс] : т.  1 - 14 / И. А. Каримов. - Т. : Узбекистан. - 2013

Т. 12 : Мирная жизнь и безопасность страны зависят от единства и твердой воли нашего народа. - 1 эл. опт. диск (CD-R)

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

68.    Каримов, Ислам Абдуганиевич.

Собрание сочинений [Электронный ресурс] / И. А. Каримов. - Т. : Узбекистан. - 2013

Т. 13 : Узбекский народ никогда и ни от кого не будет зависить. - 1 эл. опт. диск (CD-R)

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

69.    Каримов, Ислам Абдуганиевич.

Собрание сочинений [Электронный ресурс] : т. 1 - 14 / И. А. Каримов. - Т. : Узбекистан. - 2013

Т. 14 : Человек, его права и свободы - высшая ценность . - 1 эл. опт. диск (CD-R)

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

70.    Каримов, Ислам Абдуганиевич.

Собрание сочинений [Электронный ресурс] :  т. 1 - 14 / И. А. Каримов. - Т. : Узбекистан. - 2013

Т. 1 : Узбекистан : национальная независимость, экономика, политика, идеалогия. - 1 эл. опт. диск (CD-R)

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

71.    Каримов, Ислам Абдуганиевич.

Собрание сочинений [Электронный ресурс] : т. 1-14 / И. А. Каримов. - Т. : Узбекистан. - 2013

Т. 2 : Наша цель: свободная и процветающая Родина. - 1 эл. опт. диск (CD-R)

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

72.    Каримов, Ислам Абдуганиевич.

Собрание сочинений [Электронный ресурс] : т. 1 - 14 / И. А. Каримов. - Т. : Узбекистан. - 2013

Т. 3 : Родина священна для каждого. - 1 эл. опт. диск (CD-R)

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

73.    Каримов, Ислам Абдуганиевич.

Собрание сочинений [Электронный ресурс] : т. 1 -14 / И. А. Каримов. - Т. : Узбекистан. - 2013

Т. 4 : По пути созидания. - 1 эл. опт. диск (CD-R)

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

74.    Каримов, Ислам Абдуганиевич.

Собрание сочинений [Электронный ресурс] : т. 1 - 14 / И. А. Каримов. - Т. : Узбекистан. - 2013

Т. 5 : Мыслить и работать по-новому - требование времени . - 1 эл. опт. диск (CD-R)

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

75.    Каримов, Ислам Абдуганиевич.

Собрание сочинений [Электронный ресурс] : т. 1 - 14 / И. А. Каримов. - Т. : Узбекистан. - 2013

Т. 6 : По пути безопасности и стабильного развития. - 1 эл. опт. диск (CD-R)

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

76.    Каримов, Ислам Абдуганиевич.

Собрание сочинений [Электронный ресурс] : т. 1 -14 / И. А. Каримов. - Т. : Узбекистан. - 2013

Т. 7 : Свое будущее мы строим своими руками. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

77.    Каримов, Ислам Абдуганиевич.

Собрание сочинений [Электронный ресурс] : т. 1 - 14 / И. А. Каримов. - Т. : Узбекистан. - 2013

Т. 8 : Наша высшая цель - независимость и процветание Родины, свобода и благополучие народа. - 1 эл. опт. диск (CD-R)

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

78.    Каримов, Ислам Абдуганиевич.

Собрание сочинений [Электронный ресурс] : т. 1 - 14 / И. А. Каримов. - Т. : Узбекистан. - 2013

Т. 9 : За процветание Родины - каждый из нас в ответе. - 1 эл. опт. диск (CD-R)

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

79.    Каримов, Ислом Абдуѓаниевич.

[Асарлар тўплами] / И. А. Каримов. - Тошкент : Ўзбекистон

Т. 21 : Мамлакатимизни янада обод этиш ва модернизация ќилишни ќатъият билан давом эттириш йўлида. - 2013. - 384 б.  10 000 экз.

Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримов асарларининг 21-жилдидан давлатимиз раћбарининг 2012-2013 йилларда Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 20 йиллигига ба?ишланган тантанали маросимда, Вазирлар Маћкамасининг мажлисида, турли халќаро анжуманларда, маосимларда сўзлаган нутќлари ва маърузалари ћамда табри клари ўрин олган.

 

 

80.    Каримов, Ислом Абдуѓаниевич.

Амалга ошираётган ислоћотларимизни янада чуќурлаштириш ва фуќаролик жамияти ќуриш - ёруѓ келажагимизнинг асосий омилидир  = Углубление демократических реформ и формирование гражданского общества - основа будущего Узбекистана : Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 21 йиллигига ба?ишланган тантанали маросимдаги маъруза 2013 йил 7 дек. / И. А. Каримов. - Тошкент : Ўзбекистон, 2013. - 80 б. - Тит.л. и текст узб., рус.  10 000 экз.

Экземпляры: всего:7 - (7)

 

 

81.    Каримов, Ислом Абдуѓаниевич.

Амалга ошираётган ислоћотларимизни янада чуќурлаштириш ва фуќаролик жамияти ќуриш - ёруѓ келажагимизнинг асосий омилидир : Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 21 йиллига баѓишланган тантанали маросимдаги маъруза  2013 йил 7 дек. / И. А. Каримов. - Тошкент : Ўзбекистон, 2013. - 48 б.  45 000 экз.

Экземпляры: всего:5 - (5)

 

 

82.    Каримов, Ислом Абдуганиевич.

Бош маќсадимиз - кенг кўламли ислоћотлар ва модернизация йўлини ќатъият билан давом эттириш = Наша главная цель - решительно следовать по пути широкомасштабных реформ и модернизации страны : 2012 йилда мамлакатимизни ижтимоий- иќтисодий ривожлантириш якунлари ћамда 2013 йилга мўлжалланган иќтисодий дастурнинг энг мућим устувор йўналишларига баѓишланган Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маћкамасининг мажлисидаги маъруза 2013 йил 18 янв. / И. А. Каримов. - Тошкент : Ўзбекистон, 2013. - 64 б.  10 000 экз.

Экземпляры: всего:4 - ХР(4)

 

 

83.    Кун Н.А.

Ќадимги юнонистон афсона ва ривоятлари / Н. А. Кун ; тарж. Ќ. Мирмућамедов. - Тошкент : O`zbekiston, 2013. - 496 б.  3000 экз.

Экземпляры: всего:26 - ХР(26)

Ќадимги юнон олами ќаћрамонлари ћаќидаги афсона ва ривоятлар моћир таржимон Ќ.Мирмућамедовнинг ўзбек тилига ќилинган гўзал таржимасида янада сайќал топган, дея эътироф этиш мубола?а бўлмас. Ушбу китоб нафа?ат тарих ёхуд ќадим адабиёт намуналари ихлосмандлари, балки барча китобхонларга ќимматли тућфа бўлади.

 

 

84.    Маърифат дафтари / тўпловчи Э. Очилов. - Тошкент : O`zbekiston, 2013. - 368 б. - (ћикоят ва ривоятлар олами)  2000 экз.

Экземпляры: всего:3 - ХР(3)

Ибратли ћиоятлар ва пурмаъно ривоятлари бой диний адабиётлардаги маърифатимизни ошириб, маънавиятимизни бойитадиган ахлоќий мавзу ва панд-насићат рућидаги намуналар асосида тартиб барилган навбатдаги тўплам ћам сўз сећрига ошно кўнгилларга муносиб тућфа бўлади, деб ўйлаймиз.

 

 

85.    Мелиќўзиев , Жаћонгир.

Ћалокат тузоѓи / Ж. Мелиќўзиев  ; масъул мућаррир А. С. Очилдиев. - Тўлдирилган, ќайта ишланган нашри. - [s. l.] : Тошкент ислом университети, 2013. - 32 б.  4890 экз.

Экземпляры: всего:30 - ХР(30)

Рисолада миллий маънавиятимизга, мустаќиллигимизга ва барќарорлигимизга яќќол таћдидсифатида намоён бўлаётган сохта салафийлик мафкураси ва унга асосланган ћаракатнинг ѓайри исломий ћамда икстремистик моћияти очиб берилган.

 

 

86.    Норматов, Нодир.

Ранглар юртига йўл: рассом Рустам Худайберганов портретига чизгилар / Н. Норматов. - Ташкент : Noshir, 2013. - 140 б. : цв.ил.  1000 экз.

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

 

 

87.    О роли и значении малого бизнеса и частного предпринимательства в реализации социально-экономической политики в Узбекистане : междунар.конф. 12 -14 sen 2012 г., Toshkent: сб. - Ташкент : Узбекистан, 2013. - 256 с. - (Ч. 1)  600 экз.

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

 

 

88.    Ободлик кўнгилдан бошланади : 2013 йил - "Обод турмуш йили"да тасвирий воситалар орќали амалга ошириладиган маънавий-маърифий, тарѓибот-ташвикот ишларида кўлланиладиган ќайдлар, чаќириќлар ва шиорлар учун: тавсиялар / бош мућаррир И. Латипов. - T. : Fan va texnologiya, 2013. - 64 б.  50 000 экз.

Экземпляры: всего:4 - ХР(4)

 

 

89.    Олий таълим  : 2 т. : меъёрий-ћуќуќий ћужжатлар тўплами / таћрири остида Б. Ю. Ходиев ; тузувчи И. Мажидов [ва бошќ.]. - Toshkent : Tafakkur-Bo'stoni. - 2013

Т. 1. - 576 б.  1000 экз.

Экземпляры: всего:11 - ХР(11)

 

 

90.    Олий таълим  : 2 т. : меъёрий-ћуќуќий ћужжатлар тўплами / таћрири остида Б. Ю. Ходиев ; тузувчи И. Мажидов [ва бошќ.]. - Toshkent : Tafakkur-Bo'stoni. - 2013

Т. 2. - 512 б.  1000 экз.

Экземпляры: всего:11 - ХР(11)

 

 

91.    Основные тенденции и показатели экономического и социального развития Республики Узбекистан за годы Независимости (1990 - 2011 гг.) и прогноз на 2012 - 2015 гг. : стат. сб. - Ташкент : Узбекистан, 2013. - 128 с  5 000 экз.

Экземпляры: всего:3 - ХР(3)

 

 

92.    Очилдиев А.С.

Миссионерлик: моћият, маќсадлар, оќибатлар ва олдини олиш йўллари : (юз саволга - юз жавоб) / А. С. Очилдиев, Ж. Ћ. Нажмиддинов ;  масъул мућаррир О. Юсупов. - Тўлдирилган, ќайта ишланган нашри. - Т. : Тошкент ислом ун-ти, 2013. - 200 б.  4890 экз.

Экземпляры: всего:30 - ХР(30)

Китобда бугунги дунёнинг диний манзараси, унда содир бўлаётган ўзгаришлар, Ўзбекистонда фаолият кўрсатаётган ноисломий диний конфессиялар, уларнинг ўзига хос хусусиятлари таћлил килинган. Миссионерликнинг тарихи, ѓоявий-аќидавий асослари, замонавий кўринишлари, бундай фаолият билан шуѓулланаётган жамоалар, уларнинг ѓаразли максадлари, ќўллаётган услуб ва воситалари кенг ќамровли маълумотлар ва мисоллар асосида ёритиб берилган. Айни пайтда, миссионерлик ћаракатларининг олдини олишнинг ћуќуќий асослари, бу борада хар бир киши ва жамият олдида турган долзарб вазифалар, жамиятда барќарорлик ва тараќиётни таъмиллашда диний маърифат ва баѓрикенглик маданиятининг ўрни ва ахамияти хаќида сўз юритилган.

 

 

93.    Президентга мактублар / мућарир М. Ќаршибоев. - Тошкент : Маънавият, 2013. - 240 б.  50 000 экз.

Экземпляры: всего:19 - ХР(19)

 

 

94.    Ратничин, Василий Михайлович.

Перспектива [Электронный ресурс] : учеб.пособие / В. М. Ратничин. - Электрон. текстовые дан. ( 1  файл :  125Мб). - Киев : Вища шк., 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-R) : цв.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

95.    Соловьев, Сергей Александрович.

Перспектива [Электронный ресурс] : учеб.пособие / С. А. Соловьев. - Электрон. текстовые дан. ( 1 файл :  21,4Мб). - М. : Просвещение, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-R)

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

96.    Султан , Хайриддин.

Триста шестьдесят четыре дня : рассказы и повести / Х. Султан  ; авт. предисл. С. Мирзаев. - Т. : Маънавият, 2013. - 360 с. : ил.  5000 экз.

Экземпляры: всего:6 - ХР(6)

В книгу включен ряд произведений известного узбекского писателя Хайриддина Султана. Повесть "Адаш Караван" - история не только одной человеческой судьбы, но и целой эпохи в истории Узбекистана. В сборнике представлены также повесть " В один прекрасный день" и рассказы, в которых гармонично сочетаются традиционная национальная художественность и новаторские методы повествования.

 

 

97.    Тулепов, Айдарбек Медетович.

Ислом ва аќидапараст оќимлар : монография / А. Тулепов, масъул мућаррир Шайх Абдулазиз Мансур; таќризчилар: А. Ћасанов, М. Атаев. - Иккинчи нашр. - [s. l.] : SHARQ, 2013. - 336 б.  30 000 экз.

Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

Ушбу асарда ислом дини ниќоби остида пайдо булган оќим ва фирќаларнинг юзага келиши, уларнинг ботил аќидалари, фаолият услублари, ўз замонасида уларга нисбатан муносабат масалалари тарихий фактлар ва асосли далилларга таянган ћолда ёритилган. Асар соћа матахассислари ва кенг китобхонлар оммасига мўлжалланган.

 

 

98.    Хакимов, Акбар .

Прикладное искусство Узбекистана: традиции и инновации : вышивка, керамика, торевтика / А. Хакимов. - Ташкент : UNESCO, 2013. - 192 с. : цв.ил.

Экземпляры: всего:4 - ХР(4)

 

 

99.    ХХ аср озарбайжон шеърияти антологияси / тўпловчи ва лойића муаллифи Бобохон Мућаммад Шариф ; масъул мућаррир А. Саидов. - T. : Turon-Iqbol, 2013. - 216 б.  1000 экз.

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

 

 

100.    Эшмурадов, Абдимурад Менгташевич.

Системы коммутации : учебник для вузов / А. М. Эшмурадов, С. А. Садчикова, Н. А. Зайнутдинова. - Ташкент : Издательско-полиграфический творческий дом, 2013. - 408 с. : табл.  300 экз.

Экземпляры: всего:3 - ХР(3)

В данном учебнике подробно освещены основы телефонной связи, принципы передачи сигналов в цифровых системах коммутации, общая структура цифровых АТС, принципы управления и программного обеспечения ЦСК, эксплуатации и технического обслуживания. Учебник написан согласно содержанию типовой программы дисциплины "Системы коммутации" и предназначен для студентов Ташкентского университета информационных технологий по направлениям образования "Телекоммуникация" и "Профессиональное образование", а также для инженерно-технических работников предприятий Узбекского агентства связи и информатизации.

 

Bosh ruknlar

Taqvim

«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

Talabalar ijodidan

  • Институтда иқтидорли магистр ва бакалавр талабалари ўртасида инглиз тилида ўтказилган “Youth’s look to Аrt” номли илмий-амалий анжуман
  • Талабалар турар жойида “Талабалар оқшоми” тадбири доирасида ўтказилган “Art-терапия ва аукцион” мавзусида ўтказилган тадбир
  • “Талабалар фестивали” доирасида бўлиб ўтган тадбирлар бўйича

Institut gazetasi

Flag Counter