БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ КНИГ, ПОСТУПИВШИХ В БИБЛИОТЕКУ 2014 года издания

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ КНИГ, ПОСТУПИВШИХ В БИБЛИОТЕКУ 2014 года издания

 

 

1.     O`rta asrlar Sharq allomalari va mutafakkirlarining tarixiy merosi, uning zamonaviy sivilizatsiya rivojidagi roli va ahamiyati  : xalqaro konferensiya materiallari ( 2014-yil 15 - 16 may, Smarqand). - Toshkent : O`zbekiston, 2014. - 88 B. : фото  19 000 экз.

Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

2.    Николай Рерих . Гималайские этюды : альбом. - Москва : Международный Центр Рерихов, 2014. - 56 с. : цв.ил. - Тит. л., текст рус., англ.  2000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

В буклет вошли темперные произведения Н. К. Рериха из собрания Музея имени Н. К. Рериха в Москве. Они написаны художником в 1930 - 1940 гг. в высокогорной долине Кулу в Западных Гималаях. Издание адресовано широкому кругу читателей.

 

 

3.    99-ая сессия Исполнительного совета Всемирной туристской организации ООН : [материалы выступлений] (Самарканд, 1 - 3 окт. 2014). - Ташкент : Узбекистан, 2014. - 64 с  15 994 экз.

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

 

 

4.    Abdurahmonov, Qalandar Xo'jayevich.

Mehnat resurslarini boshqarish : o`quv qo`llanma / Q. X. Abdurahmonov, X. X. Abduramanov. - Toshkent : Tafakkur-Bo'stoni, 2014. - 272 b.  500 экз.

Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

5.    Abduramanov, Xamid Xudaybergenovich.

Aholi daromadlari va turmush sifati : o`quv qo`llanma ; X. X. Abduramanov, N. U. Arabov, M. M. Xolmuxamedov. - Toshkent : Tafakkur-Bo'stoni, 2014. - 256 b. : рис.  500 экз.

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

 

 

6.    Avazboyev A.I.

Kasbiy pedagogika : o`quv qo`llanma / A. I. Avazboyev. - Toshkent : Nashriyot-matbaa ijodiiy uyi, 2014. - 320 b.  500 экз.

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

 

 

7.    Berdiyeva, Zuhra Shukurovna.

Kutubxonashunoslik : kasb-hunar kollejlari uchun o`quv qo`llanma / Z. Sh. Berdiyeva ; mas`ul muharrir M. Zufarova. - 3-nashri. - Toshkent : Ilm-Ziyo, 2014. - 400 b.  921 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

Mazkur o`quv qo`llanma o`rta maxsus mutaxassislar tayyorlash uchun mo`ljallangan. Unda axborot-kutubxona muassasalarining turlari, ularning turlari, ularning o`ziga xozss xususiyatlari, axborot-kutubxona faoliyatining asosiy jarayonlari, kitobxonlarning    o`qish madaniniyati va muntazam o`qishini tashkil etish uchun oli  boriladigan yakka tartibdagi ishlar, ularning turlari bayon etilgan.

 

 

8.    Constitution of the Republik of Uzbekistan : adopted on dec. 8, 1992 at the eleventih ses. of the supreme council of the Republik of Uzbekistan of the twelfth convocation: official publication. - Tashkent : Uzbekistan, 2014. - 72 p.  2000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

9.    English for art and design students. 2 : (tasviriy va amaliy san`at, dizayn hamda san`atshunoslik yo`nalishlaridagi 2-boshqich talabalari uchun) : o`quv qo`llanma / muallif Ch. B. Abdullayeva, F. F. Tairova. - Toshkent : Yangi asr avlodi, 2014. - 144 p.  100 экз.

Экземпляры: всего:20 - ХР(20)

 

 

10.    Hakimova, Muhabbat Fayziyevna.

Zamonaviy iqtisodchining shaxsi : o`quv qo`llanma / M. F. Hakimova, G. T. Yulchiyeva. - Toshkent : Fan va texnologiya, 2014. - 208 b. : il.  300 экз.

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

 

 

11.    Inog`omjonova F.Sh.

Valeologiya asjslari : o`quv qo`llanma / F. Sh. Inog`omjonova. - Toshkent : Fan va texnologiya, 2014. - 168 b. : il.  500 экз.

Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

12.    Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar : o`quv qo`llanma / A. V. Vaxabov [va boshq.]. - Toshkent : Voris-nashriyot, 2014. - 320 b.  500 экз.

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

 

 

13.    Kiyimlarni kompyuterda loyihalash asoslari : kasb-hunar kollejlari uchun o`quv qo`llanma / S. Tashpulatov [et al.]. - Toshkent : Ilm-Ziyo, 2014. - 288 b. : rasm.  4655 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

Mazkur o`quv qo`llanmada kopyuterda kiyimlarni loyihalash asoslari, kompyuter grafikasining dasturiy ta`minoi, geometrik shakllarni tasvirlash, rastrli tasvirlarni yaxshilash usullari, kompyuter grafikasining algoritmlari, rang modellari, Adob Photoshop rasm tahrirlagichi, tasvirlarga ishlov berish texnologiyasi CorelDRAW dasturi hamda tikuv buyumlarini loyoishalash uchun mo`ljallallangan OptiTex maxsus dasturi kabi ma`lumotlarga alohida e`tibor qaratilgan bo`lib, ular talabalarning "Kiyimlarni kompyuterda loyihalash asoslari" kursi bo`yicha bilim olishlari uchun asos bo`lib xizmat qiladi.

 

 

14.    Maxmudov N.M.

Makroiqtisodiy tahlil va prognozlash : darslik / N. M. Maxmudov, M. T. Asqarova, L. Yu. Umarov. - Toshkent : Fan va texnologiya, 2014. - 288 b. : il.  500 экз.

Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

15.    Mirzayev M.K.

Tumanni rejalashtirish va hududiy joylashtirish : darslik / M. K. Mirzayev. - Toshkent : Fan va texnologiya, 2014. - 164 b. : rasm.  500 экз.

Экземпляры: всего:3 - ХР(3)

 

 

16.    Mo'minov B.B.

Informatika : o`quv qo`llanma / B. B. Mo'minov. - Toshkent : Tafakkur-Bo'stoni, 2014. - 344 b. : рис.  1000 экз.

Экземпляры: всего:10 - ХР(10)

 

 

17.    Moliya va soliklar  : o`quv qo`llanma / R. R. Xusainov [va boshq.]. - Toshkent : Voris-nashriyot

q. 2 : (Soliqlar). - 2014. - 336 b.  500 экз.

Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

18.    Muratov R.S.

Korxona iqtisodiyoti : darslik / R. S. Muratov, I. A. Djalalova, S. Sh. Oripov. - Toshkent : Fan va texnologiya, 2014. - 424 b. : rasm.  500 экз.

Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

19.    Navro`zova, Klara Nuruddinovna.

Naqd pulsiz hisob-kitoblar va to`lov tizimi : o`quv qo`llanma / K. N. Navro`zova, O. A. Ortiqov. - Toshkent : Nashriyot-matbaa ijodiiy uyi, 2014. - 240 b.  500 экз.

Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

20.    Nazirov, Shodmankui Abdirozikovich.

Dasturlash texnologiyalari : darslik / Sh. A. Nazirov, G. S. Ivanova, S. M. Gaynazarov. - Toshkent : O`zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashr., 2014. - 280 b. : rasm.  500 экз.

Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

21.    Nematov, Inatillo Ubaydullayevich.

Reklama faoliyatini : o`quv qo`llanma / I. U. Nematov, A. A. Tillyakhodjayev, A. A. Salimov. - Toshkent : Voris-nashriyot, 2014. - 192 b.  300 экз.

Экземпляры: всего:15 - ХР(15)

 

 

22.    O`lmasov, Ahmadjon.

Iqtisodiyot  nazariyasi : darslik / A. O`lmasov, A. Vahobov. - to`ldirilgan va qayta ishlangan nashri. - Toshkent : Iqtisod-moliya, 2014. - 424 b. : rasm  5500 экз.

Экземпляры: всего:23 - ХР(23)

Mazkur darslik bakalavrlarga mo`ljallangan asosiy kurs tarzida yozilgan bo`lib, bo`lg`usi mutaxassislarga kasb-korining qanday bo`lishidan qat`iy nazar o`z faoliyatining iqtisodiy natijalarini bilishlariga, iqtisodiy hodisalar mohiyatini tushunish, sir-asrorlarini idrok etishlariga yaqindan yordam beradi. Shuninngdek, "Iqtisodiyot nazariyasi" beradigan fundamental bilimlar bozor iqtisodiyoti sharoitida yashash va ishlash uchun unda yuz beradigan o`zgarishlarni anglab, ularga moslashib borishga xizmat qiladi.

 

 

23.    O`zbekison Respublikasining Konstitutsiyasi : 12-nchi  chaqiriq O`zbekiston Respublikasi oliy kengashining 11-nchi sessiyasida 1992-yil 8 dek. qabul qilingan: rasmiy nashr: 2014 yil  16 aprel holatiga ko`ra. - Toshkent : O`zbekiston, 2014. - 76 b.  75 000 экз.

Экземпляры: всего:50 - ХР(1)

 

 

24.    Po`latov , Dilshod Haqberdiyevich.

G`aznachilik : darslik / D. H. Po`latov , B. I. Nurmuhamedova . - Тoшкент : Sano-standart, 2014. - 272 b. : rasm  500 экз.

Экземпляры: всего:3 - ХР(3)

 

 

25.    Sattarov T.K.

English-russian-uzbek comprehensive law dictionry : (inglizcha-ruscha-o`zbekcha umumiy yuridik lug`at) / T. K. Sattarov, I. A. Imomov. - Toshkent : Tafakkur-Bo'stoni, 2014. - 68 b.  1000 экз.

Экземпляры: всего:10 - ХР(10)

 

 

26.    Shifobaxsh jismoniy tarbiya : o`quv qo`llanma / Sh. A. Agzamova [va boshq.]. - Toshkent : Nashriyot-matbaa ijodiiy uyi, 2014. - 160 b.  500 экз.

Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

27.    Sifat menejmenti tizimi va uni sertifikatlashtirish : darslik / P. R. Ismatullayev [va boshq.]. - Тoшкент : Sano-standart, 2014. - 336 b. : rasm.  500 экз.

Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

28.    Tadbirkorlik faoliyatini rejalashtirish asoslari : o`quv qo`llanma / S. Salayev [va boshq.]. - Toshkent : Tafakkur-Bo'stoni, 2014. - 288 b. : il.  500 экз.

Экземпляры: всего:3 - ХР(3)

 

 

29.    The 99th Session of the Executive Council of the United Nations World Tourizm Organization : (Samarkand, oct. 1- 3 2014). - Tashkent : Uzbekistan, 2014. - 32 p.  13 129 экз.

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

 

 

30.    Tizimli tahlil asoslari : darslik / V. A. Karimova [va boshq.]. - Toshkent : O`zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashr., 2014. - 192 b. : rasm.  500 экз.

Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

31.    Yo'ldoshev N.Q.

Birja va yarmarka faoliyati boshqarish : darslik / N. Q. Yo'ldoshev, M. P. Yunusov. - Тoшкент : Sano-standart, 2014. - 232 b. : il.  500 экз.

Экземпляры: всего:3 - ХР(3)

 

 

32.    Yodgorov, Vali Umurovich.

Ko`chmas mulkdan foydalanishni tashkil etish va boshqarish : darslik / V. U. Yodgorov, D. Sh. Mirjalilova. - Toshkent : Nashriyot-matbaa ijodiiy uyi, 2014. - 200 b.  500 экз.

Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

33.    Yunusov, Nig`matilla.

Optik aloqa asoslari : darslik / N. Yunusov, R. Isayev, G. X. Mirazimova. - Toshkent : Nashriyot-matbaa ijodiiy uyi, 2014. - 368 b. : rasm.  300 экз.

Экземпляры: всего:3 - ХР(3)

 

 

34.    Ћошимий, Саййид Аћмад.

2002 ћадис : (Хадиси шарифларда одоб-ахлоќ зикри).  1 к. / Саййид Аћмад Ћошимий ; масъул  мућаррир Мансур Шайх Абдулазиз . - Тошкент : Movarounnahr, 2014. - 364 б.  5000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

35.    Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси : 12-нчи чаќириќ Ўзбекистон Республикаси олий кенгашининг 11-нчи сессиясида 1992 йил 8 дек. ќабул ќилинган: расмий нашр: 2014-й  16 апр. ћолатига кўра. - Тошкент : Ўзбекистон, 2014. - 76 б.  75 000 экз.

Экземпляры: всего:3 - ХР(3)

 

 

36.    Ўлмасов, Аћмаджон.

Иќтисодиет назарияси : дарслик / А. Ўлмасов, А. Ваћобов. - тўддирилган ва ќайта ишланган нашр. - Toshkent : Iqtisod-moliya, 2014. - 456 б. : расм.  500 экз.

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

Мазкур дарслик бакалаврларга мўлжалланган асосоий курс тарзида ёзилган бўлиб, бўлѓуси мутахассисларга касб-корининг ќандай бўлишидан ќатъий назар ўз фаолиятининг иќтисодий натижаларини билиш, иќтисодий ћодисалар моћиятини тушуниш, сир-асрорларини идрок этишларига яќиндан ёрдам беради. Шунингдек, "Иќтисодиёт назарияси" берадиган фундаментал билимлар бозор иќтисодиёти шароитида яшаш ва ишлаш учун унда юз берадиган ўзгаришларни англаб, уларга мослашиб боришга хизмат ќилади.

 

 

37.    Амалга ошираётган ислоћотларимизни янада чуќурлаштириш ва фуќаролик жамияти ќуриш - ёруѓ келажагимизнинг асосий омилидир Президент Ислом Каримовнинг Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 21 йиллигига багишланган тантанали маросимдаги маърузасини ўрганиш бўйича : ўќув-услубий ќўлланма / таќризчилар  Б. Умурзоќов, Ў. Мавлонов, Ш. Зулфиќоров. - Tошкент : O'qituvchi, 2014. - 104 б.  3500 экз.

Экземпляры: всего:18 - ХР(18)

 

 

38.    БМТ Жаћон сайёћлик ташкилоти Ижроия кенгашининг 99-сессияси : (Самарќанд, 2014 йил 1 - 3 окт.). - Тошкент : O`zbekiston, 2014. - 64  б.  24 175 экз.

Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

39.    Иброћимов, Болтабой.

Ќоромози : достонлар.  2 ќ. / Болтабой Иброћимов. - Tошкент : Istiqlol, 2014. - 207 б.  300 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

40.    Иброћимов, Болтабой.

Ќоромози : Достонлар / Болтабой Иброћимов. - Tошкент : Istiqlol, 2014. - 199 б.  300 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

41.    Иброћимов, Болтабой.

Дил таровати : шеърий тўплам / Болтабой Иброћимов. - Тошкент : TAMADDUN, 2014. - 120 б. : цв.ил.  300 экз.

Экземпляры: всего:10 - ХР(10)

Шеърият шундай бир нафис оламки, у инсон калбини гўзал туйѓуларга ошна этади. Ќалб эса бундай кайфиятда "нимадир" дегиси, Ватан ва халќига бўлган мућаббатини ќайсидир йўсинда изћор этгиси келади. Болтабой Иброћимовнинг ушбу тўпламида ћам ана шу олам ѓ мућаббат ва садоќат, аёл нафосати ва табиат чиройи, соћинч ва армон, ватанпарварлик мавзулари самимий ва ўзига хос тарзда акс этган.

 

 

42.    Историческое наследие ученых и мыслителей средневекового Востока, его роль и значение для современной цивилизации : материалы междунар.конф. ( 15-16 мая 2014; Самарканд). - Ташкент : Узбекистан, 2014. - 88 с  4000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

43.    Каримов, Ислом Абдуѓаниевич.

2014 йил юкори ўсиш суръатлари билан ривожланиш, барча мавжуд имконитларни сафарбар этиш, зини оклаган ислоћотлар стратегиясини изчил давом эттириш йили бўлади : мамлакатамизни 2013 йилда ижтимоий-иќтисодий ривожлантириш якунлари ва 2014 ийлга мўлжалланган иќтисодий дастурнинг энг мућим устувор йўналишларига баѓишланган Вазирлар Маћкамасининг мажлисидаги маъруза 2014 йил 17 янв. = 2014 год станет годов развития страны высокими темпами, мобилизаци всех возможностей, последовательного продолжения оправдавшей себя стратегии реформ : докл. на заседании Кабинета Министров. посвященном итогам социально-экономического развития страны в 2013 г. и важнейшим приоритетным напрвлениям экономич. программы на 2014 г., 17 янв. 2014 г. / И. А. Каримов. - Тошкент : Ўзбекистон, 2014. - 64 б.  10 000 экз.

Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

44.    Касбий таълим - ишлаб чиќариш интеграциясининг самарадорлиги ва касбий - амалиётчи мутахассислар тайёрлашнинг илмий асослари : илмий-услубий ќўлланма. - Toshkent : Tafakkur-Bo'stoni, 2014. - 176 б.  200 экз.

Экземпляры: всего:5 - (5)

 

 

45.    Конституция Республики Узбекистан : принята 8 дек. 1992 г. на одиннадцатой сес. Верхов. Совета Республики Узбекистан двенадцатого созыва: офиц. текст: по состоянию на 16 апр. 2014 г. - Ташкент : Узбекистан, 2014. - 76 с  50 000 экз.Экземпляры: всего:15 - (15)

46.    Курбанов З.Н.

Теория бухгалтерского учета : учебник / З. Н. Курбанов, К. Р. Хотамов ; ред. Э. Ф. Гадоев. - Toshkent : Tafakkur-Bo'stoni, 2014. - 248 с. : рис.  500 экз.

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

В учебнике рассмотрены основы теории бухгалтерского учета (общепринятые принципы, предмет и метод бухгалтерского учета, бухгалтерский баланс, счета и двойная запись, оценка и учет процессов, документация и инвентаризация, учетные регистры и формы бухгалтерского учета, финансовая отчетность, основы организации бухгалтерского учета). Учебник предназначен для студентов, обучающихся по экономическим специальностям.

 

47.    Малакали амалиётчи - мутахассисларни тайёрлаш жараёнида фаолиятни лойићалаш кўникмаларига ўргатиш асослари : ўќув ќўлланма. - Toshkent : Tafakkur-Bo'stoni, 2014. - 80 с  200 экз.

Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

48.    Пространство Азии - перекресток культур : от прошлого к будущему : материалы науч. семинара посвящен. 110-летию со дня рождения Юрия Николаевича Рериха / отв. ред. Э. В. Ртвеладзе. - Ташкент : Изд-во журнала "San`at", 2014. - 132 с. : ил.  100 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

Сборник содержит материалы научного семинара "Пространство Азии - перекресток культур: от прошлого к будущему", посвященного 110-летию со дня рождения выдающегося востоковеда, этнографа, лингвиста Юрия Николаевича Рериха. Семинар состоялся 2 декабря 2012 года в Ташкенте. В сборник включены статьи, посвященные истории и культуре Средней Азии от  древности до настоящего времени включительно. Издание рассчитано на широкий круг читателей и специалистов, интересующихся вопросами развития науки и культуры Средней Азии.

 

49.    Руководство к практическим занятиям по общей гигиене : учеб.пособие / Ш. Т. Искандарова [и др.]. - Toshkent : Tafakkur-Bo'stoni, 2014. - 320 с. : рис.  500 экз.

Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

50.    Стендаль

Жизнь Микеланджело. Из книги "История живописи в Италии" : альбом / Стендаль ; пер. с фр.  Л. Дороженко. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2014. - 128 с. : цв.ил.  3000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

51.    Тўхлиев, Нурислом.

Ўзбек модели : тараќќиёт тамойиллари / Н. Тўхлиев. - Тошкент : Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2014. - 264 б.  1000 экз.

Экземпляры: всего:3 - ХР(3)

Китоб мамлакатимизда бозор муносабатларига ўтишнинг шарт-шароитлари, ќийинчиликлари, глобал, минтаќавий ва миллий тараќќиёт моделларининг моћияти, ќиёсий афзаллиќлари, ўзбек моделининг мазмунѓмоћияти, асосий тамойиллари, Ўзбекистон иќтисодиёти ривожланишининг геосиёсий ва геостратегик муаммоларнинг айрим жићатларига  баѓишланган ва кенг китобхонлар оммасига мўлжалланган.

 

 

52.    Таълим тизими бошќарувини такомиллаштиришда мониторинг роли : илмий-услубий ќўлланма / А. А. Ходжаев [ва бошќ.]. - Toshkent : Tafakkur-Bo'stoni, 2014. - 80 б.  500 экз.

Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

53.    Убайдуллаев, Фозилжон.

Фарзанд бурчлари / Ф.  Убайдуллаев ; масъул мућаррир Мансур Шайх Абдулазиз . - Тошкент : Movarounnahr, 2014. - 24 б.  2000 экз.

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

 

Bosh ruknlar

Taqvim

«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

Talabalar ijodidan

  • Институтда иқтидорли магистр ва бакалавр талабалари ўртасида инглиз тилида ўтказилган “Youth’s look to Аrt” номли илмий-амалий анжуман
  • Талабалар турар жойида “Талабалар оқшоми” тадбири доирасида ўтказилган “Art-терапия ва аукцион” мавзусида ўтказилган тадбир
  • “Талабалар фестивали” доирасида бўлиб ўтган тадбирлар бўйича

Institut gazetasi

Flag Counter