НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ 2015 года издания

 

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ 2015 года издания

 

 

 

 

1.

Ўз577.4

И 35

 

2014  йил 28-29 октябрь кунлари Урганч шаћрида БМТ шафелигида бўлиб ўтган "Орол денгизи минтаќсидаги экологик офат оќибатларини юмшатиш бўйича ћамкорликни ривожлантириш" мавзусидаги халќаро конференция материаллари. - Тошкент : O`zbekiston, 2015. - 40 б.  24 175 экз.

 Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

2.

O`z51

A15

 

Abdullayev, Janikul Ibragimovich.

Funksional analiz (misol va masalarlar yechish) : o`quv qo`llanma. 1 q. / J. I. Abdullayev, Yu. X. Eshiqobillov, R. N. G`anixod`jayev. - Toshkent : Tafakkur-Bo'stoni, 2015. - 240 b.  500 экз.

 Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

Аннотация: Mazkur o`quv qo`llanmada "Funksional analiz" kursininig 1 qismini tashqil etuvchi to`plamlar Lebeg o`lchovi, o`lchovli funksiyalar, Lebeg integrali va metrik fazolar kabi mavzular bayon qilingan. Har bir mavzuda oid asosiy tushunchalar ta`rifi, asosiy teoremalar va xossalar keltirgan. Namunaviy misollar tahlil qilingan. Amaliy mashg`ulot va mavzularni mstaqil o`rganish uchun misol va masalaar berilgan. Usbu o`quv qo`lllanma universitetllarning "Matematika", "Mexanika" va "Amaliy matematika va informatika" yo`nalishlari talabalariga mo`ljallangan bo`lib, undan boshqa yo`nalish talabalari ham foydalanishlari mumkin.

 

 

 

3.

O`z 159.9

A 15

 

Abdullayeva D.

Oila psixologiyasi : o`quv qo`llanma / D. Abdullayeva, R. Yorqulov, N. Atabaeva . - Toshkent : Tafakkur-Bo'stoni, 2015. - 256 b.  800 экз.

 Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

Аннотация: Ushbu o`quv qo`llanma asosan "Oila psixologiyasi" fanini o`qitishda qo`llaniladigan zamonaviy ta`lim texnologiyalarini o`zida mujassamlashtirgan. O`quv qo`llanmada ma`ruza va seminar mashg`ulotlarini o`qitishning ta`lim txnologiyalari aks ettirilgan. Ushbu qo`llanma psixologlar, o`qituvchilar hamda pedagogika va psixologiya ta`lim yo`nalishi (5110900) talabalariga mo`ljallangan.

 

 

 

4.

O`z51

A 15

 

Abdushukurov A. A.

Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika : darslik / A. A. Abdushukurov, T. M. Zuparov ; taqrizchilar:  Sh. Shoraxmetov, A. A. Jamirzayev. - Toshkent : Tafakkur-Bo'stoni, 2015. - 416 b.  700 экз.

 Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

Аннотация: Darslik ehtimollar nazariyasi va matematik statistika fani o`qitiladigan oliy ta`lim muassasalarinig aniq va tabiiy fanlar ta`lim yo`nalishlarida tansil olayotgan bakalavrlar hamda ilmiy-tadqiqot ishlari olib borayotgan magistrantlar uchun mo`ljallangan. Darslikdan ilmiy tadqiqot ishlari bilan shug`ullanuvchi barcha mutaxassislar ham foydalanishlari mumkin.

 

 

 

5.

O`z930.25

A 50

 

Alimov  I. A.

Arxivshunoslik : o`quv qo`llanma / I. A. Alimov  ; taqrizchilar R.  R. Alimov , D. Kucharova, M. Alixojiyev. - Toshkent : Tafakkur-Bo'stoni, 2015. - 192 b.  500 экз.

 Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

Аннотация: Arxivshunoslik o`quv qo`llanmasi talabalarni O`zbekistonda arxiv ishi tarixi, arxiv ishi sohasidagi davlat boshqaruvi, xujjatlar qimmatliligini ekspertiza qilish, arxivlarni arxiv xujjatlarni bilan jamlash, arxiv xujjatlari hisobi, arxivlarda arxiv xujjatlarini saqlash. Qo`llanma universitetlar tarix fakultetlari talabalari, kollejlarining ish yuritish va arxivshunoslik guruhlari o`quvchilari va arxiv xodimlariga mo`ljallangan.

 

 

 

6.

O`z004

A 75

 

Aripov, Mirsaid Mirsiddiqovich.

Dasturlash asoslari : o`quv qo`llanma / M. M. Aripov, N. A. Otaxanov ; mas`ul muharrir Z. Yuldashev. - Toshkent : Tafakkur-Bo'stoni, 2015. - 240 b. : il.  500 экз.

 Экземпляры: всего:3 - ХР(3)

Аннотация: Mazkur o`quv qo`llanma C++ dasturlash tili haqida boshlang`ich ma`lumotlar bayon qilingan. Asosiy e`tibor ushbu tilda dastur yozishni boshlash uchun zarur bo`lgan ma`lumotlarga qaratilgan. Har bir mavzu bo`yicha olingan bilimlarni tekshirish uchun savol va topshiriqlar tizimi keltirilgan.

 

 

 

7.

O`z81.2Англ

B 12

 

Babayeva S. R.

Ingliz tili : o`quv qo`llanma / S. R. Babayeva ; ma`sul muharrir J. Sh. Djumabayeva. - Toshkent : Tafakkur-Bo'stoni, 2015. - 176 b.  600 экз.

 Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

Аннотация: Ushbu o`quv qo`llanma biologiya-tuproqshunoslik fakulteti bakalavriat yo`nalishi o`rta boshich talabalarining amaliy dars mashg`ulotlari hamda mustaqil ishlari uchun mo`ljallangan. O`quv qo`llanma asosan mutaxassislik va mamlakatsunoslik bo`yicha matnlar, grammatik mashqlar, testlar va leksik materiallarni o`z ichiga olgan. O`quv qo`llanma ingliz tili fanidan nofilologik oliy o`quv yurtlari namunaviy dasturiga muvofiq tuzilgan. Unda dolzarb va mutaxassislik bo`yicha turli mavzular yoitilgan.

 

 

 

8.

O`z 61

D 13

 

Davolash jismoniy tarbiyasi : darslik. - Toshkent : Fan va texnologiya, 2015. - 416 b.  500 экз.

 Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

Аннотация: Darslik Davolash jismoniy tarbiyasi fanini o`zlashtirishdagi yangi o`quv dasturga mos, unda tibbiyotning dolzarb muammolarini inobatga olgan holda DJTining vazifalari va maqsadi, uning shakllari va vositalarining qo`llanish xususiyatlari, kasalliklar, organizmdagi nuqsonlar, shikastlanishlar haqidagi ma`lumotlar, ularning barchasida DJT mashqlar majmuasini tuzish va uni amalda tatbiq etish kabi masalalar o`zifodasini topgan.

 

 

 

9.

O`z796

G`-79

 

G`ulomov Z. T.

Jismoniy tarbiya va sport menejmenti : darslik: 1 q. / Z. T. G`ulomov, R. X. Nabiullin, G. Z. Kamilova ; mas`ul muharrir F. A. Kerimov. - Toshkent : Fan va texnologiya, 2015. - 292 b.  500 экз.

 Экземпляры: всего:3 - ХР(3)

Аннотация: Darslikda O`zbekistonda birinchi marotaba zamonaviy spot tashkilotlairning boshqaruv tizimlarini tashkillash asoslari ko`rilgan, sport menejmenti funksiyalari, boshqaruv usullari va jamoani boshqarish, O`zbekiston va jahon miqyosida har bir bo`ginlardagi sport harakati (rivoji) masalalari ochib berilgan. Sport marosimlari menejmenti, xalkaro sport va olimpiya harakatlarining boshqaruv muammolari, sport boshqauvidagi muvaffaqiyatli faoliyat darajiasiga erishish bilan bogliq bo`lgan xususiyatlar ko`rilgan.

 

 

 

10.

O`z677

I 37

 

Ikramov Sh. R.

Maxsus texnologiya ( Donali trikotjaj ishlab chiqarishda xoashyoni tejash qismi) : o`quv qollanma / Sh. R. Ikramov, R. N. Abdullayev ; taqrizchilar B. F. Mirusmanov, B. Y. Yunusov. - Toshkent : Tafakkur-Bo'stoni, 2015. - 256 b. : rasm.  300 экз.

 Экземпляры: всего:26 - ХР(26)

Аннотация: Mazkur o`quv qo`llanma "Trikotaj ishlab chiqarish texnologiyasi" mutaxassisligining "Donali trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqarishda xomashyoni tejash" texnologiyasiga oid ma`lumotlar keltirilgan. Mutaxassislikning ushbu qismi asosan donali trikotaj to`qishda xomashyodan samarali foydalanishda qo`llaniladigan usul, mexanizmlar va to`qish jarayonlarini   avtomatlashtirishga oid jarayonlar mohiyati, o`ziga xosliklarini yoritib beishga yo`naltirilgan. O`quv qo`llanma "Trikotaj texnologiyasi" mutaxassisligini bo`yicha ta`lim olayotgan bakalavrlar, magistrlar hamda trikotaj korxonalarining texnikmuhandis xodimlari va tadbirkorlar uchun mo`ljallangan.

 

 

 

11.

81.2Англ

J21

 

Jalolov J.J.

English language teaching methodology (theory and practice) : coursebook for students of specialized departments of the universities and institutes / J. J. Jalolov, G. T. Makhkamova, Sh. S. Ashurov. - Tashkent : Fan va texnologiya, 2015. - 336 p.  400 экз.

 Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

Аннотация: Учебник предназначен для овладения профессиональной компетенцией студентами факультетов английского языка. Он состоит из трех разделов: 1) краткий обзор истории и теории преподавания иностранного языка, 2) обучение коммуникативным умениям, 3) организация процесса обучения.

 

 

 

12.

O`z81.2Nem

J 87

 

Jumaniyazov, Atabay.

Deutsch : o`quv qo`llanma / A. Jumaniyazov, Q. Xalliyeva ; ma`sul muharrir Z. Juaniyazov. - Toshkent : Fan va texnologiya, 2015. - 208 b. : il.  500 экз.

 Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

Аннотация: Ushbu o`quv qo`llanma nolisoniy fakiltetlar 1-kus talabalari uchun mo`ljallangan. O`quv qo`llanma umumiy tahsilning birinchi qismi bo`lib, oliy o`quv yurtlarining chet tillari o`qitish dasturida tavsiya qilinayotgan 114 o`quv soatlaridan kelib chiqib, unga barcha mutaxassislik egalarining kundalik hayotini aks ettiruvchi oltita mavzu tanlab olindi.

 

 

 

13.

O`z323

K25

 

Karimov, Islom Abdug`aniyevich.

Ona yurtimiz baxt - u iqboli va buyuk kelajagi yo`lida xizmat qilish - eng oliy saodatdik / Islom Abdug`aniyevich Karimov. - Toshkent : O`zbekiston, 2015. - 304 b.  25 000 экз.

 Экземпляры: всего:50 - ХР(50)

 

 

14.

Англ577.4

M39

 

Materials of the International Conference "Development of Cooperation in the Region of the Aral Sea to Mitigate Consequences of the Ecological Catastrophe" held under the auspices of the United Nations in Urganch, October 28 - 29, 2014. - Tashkent : Uzbekistan, 2015. - 32 p.  13 129 экз.

 Экземпляры: всего:2 - (2)

 

 

15.

O`z746

R 33

 

Rahmatullayeva D.

Libos tarixi : darslik / D. Rahmatullayeva, U. Xodjayeva, F. Ataxanova. - Toshkent : Sano-standart, 2015. - 368 b. : il.  300 экз.

 Экземпляры: всего:70 - (68), ХР(2)

 

 

16.

O`z744.2

R 29

 

Raximov K.D.

Landshaft arxitekturasi obyektlarini loyihalash : darslik / K. D. Raximov, A. S. Uralov ; taqrizchilar  A. M. Salimov, Sh. D. Achilov. - Тoшкент : Sano-standart, 2015. - 224 b. : il.  500 экз.

 Экземпляры: всего:10 - ХР(10)

Аннотация: O`quv qo`llanma landshaft arxitekturasi va shaharsozlik amaliyotida keng tarqalgan obyektlarning me`moriy-rejaviy va landshaft loyihalash asoslarini  o`z ichiga qamrab olgan. Ularga parklar va bog`lar, jamodt va turar joy binolarining hududlari, mikrorayonlar, shahar ochiq muhitlarining elementlari, mo`jaz bog`lar, sanoat va ishlab chiqarish binolarining hududlari kiritilgan. Kitob nafaqat Arxitektura va Qishloq arxitekturasi sohasida ta`lim olayotgan bakalavrlarga, balri landshaft arxitekturasi, shaharsozlik, landshaft dizayni, shahar va qishloq qurilishi sohalarida ishlayotgan loyihachilarga ham mo`ljallangan.

 

 

 

17.

O`z81.2Англ

S 18

 

Sadullaeva N. A.

English as a second language : o`quv qo`llanma / N. A. Sadullaeva ; mas`ul muharrir I. A. Djurayeva. - Toshkent : Fan va texnologiya, 2015. - 160 b.  500 экз.

 Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

Аннотация: This manual is for practical and independent work for Bachelor degree students of the faculty of foreign philology for the second language (English). The manual includes information and texts about Great Britain, texical materrials, grammar exercises, tests and keys fo them. The manual is composed according to the educational program of HEI for the second language.

 

 

 

18.

O`z37

S 30

 

Sanaqulov X.

Mexnat va uni o`qitish metodikasi : o`quv qo`llanma / X. Sanaqulov, D. Xodiyeva, M. Satbayeva. - Toshkent : Tafakkur-Bo'stoni, 2015. - 224 b. : il.  1 000 экз.

 Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

Аннотация: Mazkur darslik pedagogika oliy o`quv yurtlarining 5111700-Boshlang`ich ta`lim va sport-tarbiyaviy ish bakalavr ta`lim yo`nalishi talabalari uchun yaratilgan bo`lib, unda mazkur fanning o`quv va ishchi fan dasturidagi ma`ruza va amaliy mashg`ulot mavzular mazmuni ta`lim texnologiyasi asosida tayyorlangan.

 

 

 

19.

81.2Англ

S30

 

Scale up : teacher's book: course 1: darslik / G. Boqiyeva [et al.]. - Toshkent : Nashriyot-matbaa ijodiiy uyi, 2015. - 120 p. : il.  1700 экз.

 Экземпляры: всего:10 - ХР(10)

 

 

20.

81.2Англ

S30

 

Scale up : teacher's book: course 3: darslik / G. Boqiyeva [et al.]. - Toshkent : Nashriyot-matbaa ijodiiy uyi, 2015. - 96 p. : il.  1700 экз.

 Экземпляры: всего:10 - ХР(10)

 

 

21.

81.2Англ

S30

 

Scale up : teacher's book: course 2: darslik / G. Boqiyeva [et al.]. - Toshkent : Nashriyot-matbaa ijodiiy uyi, 2015. - 96 p. : il.  1700 экз.

 Экземпляры: всего:10 - ХР(10)

 

 

22.

81.2Англ

S30

 

Scale up : student's book: course 3: darslik / G. Boqiyeva [et al.]. - Toshkent : Nashriyot-matbaa ijodiiy uyi, 2015. - 80 p. : il.  1700 экз.

 Экземпляры: всего:10 - ХР(10)

 

 

23.

81.2Англ

S30

 

Scale up : student's book. Course 2: darslik / G. Boqiyeva [et al.]. - Toshkent : Nashriyot-matbaa ijodiiy uyi, 2015. - 80 p. : il.  1700 экз.

 Экземпляры: всего:10 - ХР(10)

 

 

24.

81.2Англ

S30

 

Scale up : student's book. Course 1: darslik / G. Boqiyeva [et al.]. - Toshkent : Nashriyot-matbaa ijodiiy uyi, 2015. - 104 p. : il.  1700 экз.

 Экземпляры: всего:10 - ХР(10)

 

 

25.

81.2Англ

S30

 

Scale up : workbook: course 3: darslik / G. Boqiyeva [et al.]. - Toshkent : Nashriyot-matbaa ijodiiy uyi, 2015. - 71 p. : il.  1700 экз.

 Экземпляры: всего:10 - ХР(10)

 

 

26.

81.2Англ

S30

 

Scale up : workbook: course 1: darslik / G. Boqiyeva [et al.]. - Toshkent : Nashriyot-matbaa ijodiiy uyi, 2015. - 88 p. : il.  1700 экз.

 Экземпляры: всего:10 - ХР(10)

 

 

27.

81.2Англ

S30

 

Scale up : workbook: course 2: darslik / G. Boqiyeva [et al.]. - Toshkent : Nashriyot-matbaa ijodiiy uyi, 2015. - 71 p. : il.  1700 экз.

 Экземпляры: всего:10 - ХР(10)

 

 

28.

O`z81.2Fra

S54

 

Shirinova, Raima Hakimovna.

Fransuz tili darsligi : учебник / R. H. Shirinova, F. M. Muhamedaminova ; ma`sul muharrir  C. Laroyenne. - Тoшкент : Sano-standart, 2015. - 368 b. : il.  500 экз.

 Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

Аннотация: Mazkur "Fransuz tili darsligi" oliy o`quv yurtining filologiya yo`nalishi talabalri uchun mo`ljallanan bo`lib, til o`rgatishda yangicha  yondashuv og`zaki nutq, yozish, o`qish va tinglab tushunnish malakalarini shakllantirishga qaratilgan. Darslikning audimatnlari fransuz tomonidan yozib olingan.

 

 

 

29.

O`z707C3

T 25

 

Tasviriy san`at festivali to`g`risida o`ylarim : talabalar maqolalari to`plami / muharrirlar: G. S. Toshniyozova, D. Umarova, S. Xorunova. - Тoshkent : Lesson-press, 2015. - 136 b. : il. - (K. Behzod nom. MRDI)  150 экз.

 Экземпляры: всего:10 - ХР(10)

Аннотация: Ushbu to`plam Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti "Tilla va adabiyot" kafedrasi tomonidan tashkil etilgan bo`lib, nda 2015-yil 21-25 aprelda bo`lib o`tgan Tasviriy san`at festivali to`g`risidagi talabalarning fikr-mulohazalari bayon etilgan materiallar o`ri olgan. To`plam san`at yo`nalishidagi talabalarga mo`ljallangan.

 

 

 

30.

O`z577.1

T61

 

To`ychiboyev, Murotali Usmonovich.

Bioximiya va sport bioximiyasi : darslik / M. U. To`ychiboyev ; taqrizchilar T. S. Soatov, B. A. Tashmuxamedov. - Toshkent : Tafakkur-Bo'stoni, 2015. - 416 b. : rasm  500 экз.

 Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

31.

O`z755.1

X-87

 

Xudayberganov, Rustam Adambayevich.

Mahobatli rangtasvir texnika va texnologiyasi : darslik / R. A. Xudayberganov. - Toshkent : Fan va texnologiya, 2015. - 128 b. : rasm  300 экз.

 Экземпляры: всего:100 - ХР(100)

Аннотация: Ushbu darslik mahobatli rangtasvir texnika va texnologiya fanidan tuzilgandastur asosida yoilgan bo`lib, asm va itlyustratsiyalar bilan boyitilgan. Darslikdan shu sohag qiziqqan yoshlar, o`quvchi, talabalar va o`qituvchilar keng foydalanishlari mumkin.

 

 

 

32.

Ўз950

А 86

 

Асќаров, Аћмадали.

Ўзбек халќининг келиб чиќиш тарихи : монография / А. Асќаров. - Toshkent : O'zbekiston, 2015. - 672 б. : расм  1000 экз.

 Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

Аннотация: Ушбу монографик тадќиќотда ўзбек халќининг келиб чиќиши, яъни унинг узоќ давом этган этногенез ва этник тарихи ћаќида,  унинг уруѓѓќабила ћолатидан астасекин элатѓхалќ бўлиб шаклланиб бориш жараёни ва шаклланган халќ сифатида миллат даражасига етишиш босќичлари бой моддий маданият ва ёзма манбаларнинг илмий таћлили асосида баён этилган.

 

 

 

33.

Ўз84(5Ўзб)

Б 43

 

Баћрин, Йўлдош.

Нуристон : шеърлар / Й. Баћрин. - Тошкент : Mumtoz so'z, 2015. - 112 б.  300 экз.

 Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

34.

Ўз84(5Ўзб)

И 14

 

Иброћимов, Болтабой.

Ќоромози : достонлар, ѓазаллар, шеърлар. 3 ќ. / Болтабой Иброћимов. - Тошкент : Истиќлол, 2015. - 260 б.

 Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

35.

Ўз 323

К 25

 

Каримов, Ислом Абдуѓаниевич.

Она юртимиз бахту иќболи ва буюк келажаги йўлида хизмат ќилиш - энг олий саодатдир / И. А. Каримов. - Тошкент : Ўзбекистон, 2015. - 304 б.  25 000 экз.

 Экземпляры: всего:6 - ХР(6)

 

 

36.

930.9

Л 29

 

Лафасов, Мойли.

Всемирная история. (1918 - 2015) : учебник  для академ. лицеев и проф. колледжей / М. Лафасов ; отв. ред. Э. З. Нуриддинов. - Доп. и перераб. изд. - Tашкент : Turon-Iqbol, 2015. - 436 с  1000 экз.

 Экземпляры: всего:3 - ХР(3)

Аннотация: Данный учебник предназначен для системы среднего специального и профессионального образования на основе программы "Всемирная история". Представленный материал раскрывает историю основных государств мира, международных отношений, науки, Культуры ХХ - начала XXI века.

 

 

 

37.

577.4

М 34

 

Материалы Международной конференции "Развитие сотрудничества в регионе бассейна Аральского моря по смягчению последствий экологической катастрофы". состоявшейся под эгидой ООН в г. Ургенче 28 - 29 октября 2014 г. : официальное издание. - Ташкент : Узбекистан, 2015. - 40 с  15 994 экз.

 Экземпляры: всего:2 - (2)

 

 

38.

753С3/Нур/

М 63

 

Мир образов Акмаля Нура : живопись: альбом-каталог / авт. вступ. ст. и сост. К. Акилова. - Ташкент : Изд-во журнала "San`at", 2015. - 224 с. : цв.ил.  3000 экз.

 Экземпляры: всего:3 - ХР(3)

Аннотация: Каждый подлинный художник создает свой мир - то духовное пространство, которое пронизано его мыслями и чувствами. У узбекского художника Акмаля Нура тоже есть свой образный мир - мир, очень своеобразный, на стыке реального и ирреального, визуально ощутимого и мифологизированного. Данный каталог позволяет познакомиться с творчеством художника. Для широкого круга читателей.

 

 

 

39.

Ўз378

О-54

 

Олий таълим муассасалари фаолиятининг асосий кўрсаткичлари (2014 -2015  ўќув йили) : статистик тўплам / тузувчи М. М. Иноятов [ва бошќ.] ; сост. У. А. Рахимова. - Toshkent : Tafakkur-Bo'stoni, 2015. - 212 б.  500 экз.

 Экземпляры: всего:6 - ХР(6)

 

 

40.

Ўз792

Р 51

 

Ризаев, Шућрат.

Баћодир Йўлдошев театри : (маќолалар, бадиалар, ќайдлар) / Ш. Ризаев. - Тошкент : Нашриет-матбаа ижодий уйи, 2015. - 124 б. : фото.цв.  1000 экз.

 Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

Аннотация: Янги саћна шаклларини топиш, давр мавзуси, ѓоялари, характер, ўзбек театри анъаналарини унутмаган ћолда жаћон театри жараёни кенгликларига чиќишга интилиш, бугунги кун учун долзарб бўлган мавзуларни ћозиржавоблик билан саћнага олиб чиќиш режиссёр Баћодир Йўлдошев ижодига хосдир.

 

 

 

41.

Ўз81.2Ўзб

Т 71

 

Тошниёзова Г. С.

Ўзбек тилидаги рассомлик атамалари тадќиќи : монография / Г. С. Тошниёзова ; масъул мућаррир М. М. Миртожиев. - Тoшкент : Navro`z, 2015. - 88 б.  100 экз.

 Экземпляры: всего:10 - ХР(10)

 

 

42.

Ўз297

Т 91

 

Турѓунов, Иззатуллоћ.

Соѓлом бола ва саодат йўли / И. Турѓунов ; масъул мућаррир Шайх Абдулазиз Мансур. - Тошкент : Мовароуннаћр, 2015. - 112 б.  1000 экз.

 Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

 

 

43.

Ўз297

Ш 26

 

Шарифов, Зокиржон.

Ќариялар - хонадонимиз файзу фариштаси / З. Шарифов ; масъул мућаррир Мансур Шайх Абдулазиз . - Тошкент : Movarounnahr, 2015. - 76 б.  2000 экз.

 Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

 

 

 

Bosh ruknlar

Taqvim

«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

Talabalar ijodidan

  • Институтда иқтидорли магистр ва бакалавр талабалари ўртасида инглиз тилида ўтказилган “Youth’s look to Аrt” номли илмий-амалий анжуман
  • Талабалар турар жойида “Талабалар оқшоми” тадбири доирасида ўтказилган “Art-терапия ва аукцион” мавзусида ўтказилган тадбир
  • “Талабалар фестивали” доирасида бўлиб ўтган тадбирлар бўйича

Institut gazetasi

Flag Counter