ЭЪЛОН!

Камолиддин Беҳзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти ҳузуридаги PhD.38/09.07.2020.San.119.01 рақамли илмий даражалар берувчи илмий Кенгаш қошидаги Илмий семинар йиғилиши   2020 йилнинг 4 ноябрь куни соат 14.00 да ўтказилади.

КУН ТАРТИБИ:

1. Мухамеджанова Сакина Исмаилджановнанинг 17.00.08 – “Санъат назарияси ва тарихи” ихтисослиги бўйича “Мустақиллик даври Ўзбекистон ташқи реклама санъати мавзусидаги санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертацияси муҳокамаси.

Илмий раҳбар: санъатшунослик фанлари доктори К.Б.Акилова.

Иш бажарилган ташкилот: Камолиддин Беҳзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти.

2. Ҳикматуллаева Камила Сайдуллаевнанинг 17.00.08 – “Санъат назарияси ва тарихи” ихтисослиги бўйича “Мустақиллик даврида Ўзбекистонда замонавий шаҳар муҳитини бадиий безатиш санъати (Тошкент шаҳри мисолида)” мавзусидаги санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертацияси муҳокамаси.

Илмий раҳбар: санъатшунослик фанлари доктори К.Б.Акилова.

Иш бажарилган ташкилот: Камолиддин Беҳзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти.

Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссияси Камолиддин Беҳзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти ҳузуридаги PhD.38/09.07.2020.San.119.01 рақамли илмий даражалар берувчи илмий кенгаш қошидаги илмий семинар2020 йил 04 ноябр 15.30 даги мажлисининг