Мухамеджанова Сакина Исмаилджановнанинг санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация ишининг ҳимояси тўғрисида

Мухамеджанова Сакина Исмаилджановнанинг “Мустақиллик даври Ўзбекистонда ташқи реклама санъати” мавзусидаги “17.00.08 – Санъат назарияси ва тарихи” ихтисослиги бўйича санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация иши ҳимояси Камолиддин Беҳзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи PhD.38/09.07.2020. San.119.01 рақамли Илмий Кенгашнинг 2020 йил 23 декабрь куни соат 1000 даги мажлисида бўлиб ўтади.

Манзил: 100015, Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Мироншох кўчаси, 123.Камолиддин Беҳзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти бош биноси,
1 қават, мажлислар зали.

Тел.: (+99871) 255-98-39, факс: (+99871) 255-18-33

e-mail:info@mrdi.uz