ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ВАЗИРЛАР МАҲКАМАСИ ҲУЗУРИДАГИ ОЛИЙ АТТЕСТАЦИЯ КОМИССИЯСИ РАЁСАТИНИНГ ҚАРОРИ 574 ДОКТОРЛИК ДИССЕРТАЦИЯЛАРИ ИЛМИЙ НАТИЖАЛАРИНИНГ АМАДИЁТГА ЖОРИЙ ҚИЛИНИШИНИ БАҲОЛАШ БЎЙИЧА УСТЛУБИЙ КЎРСАТМАЛАРНИ ТАСДИҚЛАШ ҲАҚИДАГИ ҚАРОРГА ЎЗГАРТИРИШ ВА ҚЎШИМЧАЛАР КИРИТИШ ТЎҒРИСИДА