INSTITUT NIZOMI

KАMOLIDDIN BEHZOD NOMIDАGI MILLIY RАSSOMLIK VА DIZАYN INSTITUTI TАRKIBIDАGI TА’LIM SIFАTINI NАZORАT QILISH BO’LIMI TO’G’RISIDАGI NIZOM

 Умумий қоидалар

 

1.1. Мазкур Устав Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги Қонуни ва Кадрлар тайёрлаш миллий дастурига, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Бадиий академияси фаолиятини ривожлантириш ва янада такомиллаштиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 2017 йил 16 августдаги ПҚ-3219-сонли ҳамда “Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2017 йил 20 апрелдаги ПҚ-2909-сонли қарорларига мувофиқ ишлаб чиқилган.

1.2. Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti Ўзбекистон Бадиий академияси Камолиддин Беҳзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти (кейинги ўринларда матнда МРДИ ёки институт, деб юритилади) Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Бадиий академиясини ташкил этиш ҳақида» 1997 йил 23 январдаги 1701-сонли Фармони асосида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Бадиий академиясининг фаолиятини ташкил этиш тўғрисида” 1997 йил 11 мартдаги 131- сонли қарори билан ташкил этилган ва Ўзбекистон Бадиий академиясининг ташкилий тузилмасига киради.

МРДИ аввал Тошкент шаҳар Яккасарой тумани ҳокимининг 2001 йил 6 декабрдаги 1465-сонли қарори билан, кейинчалик эса юридик манзили ўзгариши муносабати билан Тадбиркорлик субъектларини рўйхатга олиш инспекцияси томонидан 2009 йил 7 октябрдан 000413-04 реестр тартиб рақами билан давлат рўйхатига олинган.

1.3. МРДИ давлат олий таълим муассасаси ҳисобланиб, олий таълимнинг асосий ва қўшимча (ёки фақат асосий) таълим Дастурларини бажариш бўйича таълим фаолияти билан шуғулланади, шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг қонун ҳужжатларига мувофиқ ўқув-педагогик ва илмий-методик, шунингдек, бошқа фаолиятни амалга оширади ҳамда таълим хизматларини кўрсатади.

1.4. МРДИ ўз фаолиятида Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси, “Таълим тўғрисида”ги Қонуни, Кадрлар тайёрлаш миллий дастури, Олий Мажлис палаталарининг қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари, қарорлари ва фармойишлари, Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари ва фармойишлари, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари ва мазкур Уставга амал қилади.

1.5. МРДИ юридик шахс шаклидаги Ўзбекистон Республикаси резиденти ҳисобланади. Оператив бошқарувида алоҳида мол-мулкка, мустақил балансга эга, ўз мажбуриятлари бўйича тасарруфидаги пул маблағлари ва мол-мулк билан жавоб беради, ўз номидан мол-мулк сотиб олиши ва мулкий ҳамда номулкий ҳуқуқларни амалга ошириши, зиммасига мажбурият олиши, судда даъвогар ва жавобгар бўлиши мумкин.

1.6. Мустақил балансга, банк муассасаларида ҳисоб-китоб ва бошқа, шу жумладан, валюта бўйича ҳисоб рақамларига, Ўзбекистон Республикаси Давлат герби тасвири туширилган ва ўз номи ёзилган муҳрга, штамплар ва бошқа реквизитларга эга.

1.7. МРДИ интернет тизимида ўзининг расмий mrdi.uz сайтига эга.

1.8. МРДИ жойлашган манзил: 700000, Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Мироншох кўчаси 123-уй; тел: 255-18-33, 255-96-67 факс:255-18-92.

 

1.9. МРДИнинг расмий номи:

• ўзбек тилидаги тўлиқ номи – Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti;

• қисқача номи – MRDI;

• рус  тилидаги тўлиқ номи    – Национальный институт художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода;

• қисқача номи – НИХД;

• инглиз тилидаги номи:        National institute of Fine Аrt аnd design named after Кamoliddin Bekhzod;

• қисқача номи – NIFАD.

 

II. МРДИнинг асосий мақсад ва вазифалари

 

 

2.1. Ўзбекистон маданияти ва санъатининг тараққиёти йўлида тасвирий ва амалий санъат, дизайн ва халқ ҳунармандчилиги соҳалари бўйича замонавий халқаро стандартларнинг юксак талабларига жавоб берадиган юқори малакали мутахассислар тайёрлаш МРДИнинг асосий мақсади ҳисобланади.

2.2. Қуйидагилар МРДИнинг асосий вазифалари ҳисобланади:

-Институтда давлат таълим стандарти, малака талаблари, ўқув режа ва ўқув фан дастурларига мувофиқ ўқитиш сифатини таъминлаш;

-ўқув жараёнини (амалиёт, стажировка) кадрлар истеъмолчиларининг таклифларини инобатга олган ҳолда ташкил этиш;

-илм-фан, маданият, техника, технологиялар, иқтисоднинг замонавий ютуқлари, мамлакатнинг иқтисоди ва маданиятининг ижтимоий истиқболини ҳисобга олган ҳолда кадрлар тайёрлаш услубларини тизимли такомиллаштириш;

-иқтисодиётнинг мувофиқ соҳаларидаги олий маълумотли мутахассисларни ва илмий – педагогик кадрларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш;

-илмий-педагогик ходимлар ва таълим олувчиларнинг тадқиқотлари ва ижодий фаолиятлари орқали фан ва маданиятни тараққий эттириш, олинган натижалардан таълим жараёнида фойдаланиш;

-ўқитишнинг интерфаол усулларини, инновацион педагогик ҳамда ахборот коммуникацион технологияларини, мустақил таълим олиш, масофавий таълим тизимини амалиётга жорий қилиш;

-шахснинг интеллектуал, ижодий, маданий ва маънавий – аҳлоқий камол топишига бўлган эҳтиёжларини олий таълим ва олий таълимдан кейинги маълумот олиши орқали эришишни қондириш;

-ҳар томонлама ривожланган ва содиқ шахсни, мустақил давлат фуқаросини, ўз Ватани фидойиси, халқ, жамият ва оила олдидаги ўз масъулиятини ҳис қилувчи, миллий ва умуминсоний қадриятларни ҳурмат қилувчи, халқ анъаналарини бойитувчи ва мустаҳкамловчи, Ватанимиз келажаги учун виждонан ва ҳалол меҳнат қилувчи этиб шакллантириш;

-жамиятнинг аҳлоқий, маданий ва илмий қадриятларини сақлаш ва бойитиш;

-аҳоли ўртасида билимларни тарқатиш, унинг маънавий-маърифий ва маданий даражасини кўтариш;

-олий таълим соҳасида ўзаро фойдали халқаро ҳамкорлик алоқаларини ривожлантириш.

 

 

III. Ўқув-тарбиявий ва илмий-методик ишларнинг субъектлари, уларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

 

 

 

а). Бакалавриат ва магистратура талабалари:

3.1. МРДИ ректорининг буйруғи билан ўқишга қабул қилинган шахс МРДИнинг бакалавриат ёки магистратура талабалари ҳисобланади. Бакалавриат ва магистратура талабаларига талабалик гувоҳномаси ҳамда рейтинг дафтарчаси берилади.

МРДИга қонунчиликда белгиланган тартибда умумий ўрта, ўрта махсус, касб- ҳунар таълими маълумотига эга бўлган шахслар аризаларига биноан Ўзбекистон Республикаси олий таълим муассасаларига талабаларни қабул қилиш тартиби ва қоидаларига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси таълим муассасаларига қабул қилиш бўйича Давлат комиссияси томонидан касбий (ижодий) имтиҳон, тест синовлари натижаларига кўра тўпланган балларнинг рейтинг тизими бўйича амалга оширилади.

МРДИга қабул барча учун (ҳам грантлар, ҳам тўлов-контракт бўйича) тенг ҳуқуқлилик, ягона қабул қоидалари ва ягона танлов асосида амалга оширилиб, ижодий имтиҳонлар ва тест синовларида энг юқори балл тўплаган абитуриентларнинг давлат грантлари бўйича биринчи навбатда қабул қилиниш ҳуқуқи таъминланади. Қолган абитуриентлар касбий (ижодий) имтиҳон ва тест баллари рейтинги асосида белгиланган тўлов-контракт квоталари доирасида қабул қилиниш ҳуқуқига эгадирлар. Қонунчиликка мувофиқ касбий (ижодий) имтиҳон, тест синовларсиз муайян имтиёз асосида ҳам ўқишга қабул қилиш кафолатланади

3.2. МРДИ бакалавриат ёки магистратура талабалари қуйидаги ҳуқуқларга эга:

-фан, техника, санъат ва маданият, замонавий технологиялар ютуқларига мос келувчи билимлар олиш;

-институт ахборот ресурс марказида мавжуд бўлган китоблар, даврий нашрлар, электрон таълим воситаларидан белгиланган тартибда бепул фойдаланиш;

– бепул маслаҳатлар ва йўл-йўриқлар олиш;

-аудиториялар, таълим жараёнига оид воситалардан ўрнатилган тартибда бепул фойдаланиш;

-таълим жараёни самарадорлиги ва таълим сифатини ошириш юзасидан ўз таклиф-мулоҳазаларини, танқидий фикрларини белгиланган тартибда таълим муассасаси, деканат ва кафедра раҳбариятига билдириш ва уларнинг кўриб чиқилишини талаб қилиш;

-институт ва факультет миқёсида ўтказиладиган оммавий тадбирларда иштирок этиш;

-илмий-ижодий, тадқиқот ишларида, кўргазма, кўрик-танловлар ва илмий конференцияларда қатнашиш ва уларнинг натижаларини нашр этиш ва бу ҳақда ахборотлар бериш;

-институтда қонуний равишда фаолият юритаётган жамоат бирлашмаларига аъзо бўлиш ва улар ишида қатнашиш.

Бакалавриат ва магистратура талабалари сифатли ва юқори савияда билим олиши, танлаган ихтисослиги бўйича юқори малакали мутахассис бўлиб етишиш учун зарур бўлган қонун ҳужжатларига зид бўлмаган бошқа ҳуқуқлардан фойдаланишга ҳақлидир.

Талаба ўз ҳуқуқларини суистеъмол қилмаслиги, бу ҳуқуқлардан ўзга шахслар манфаатига зид мақсадларда фойдаланмаслиги шарт.

3.3. Давлат грантлари бўйича ва тўлов-контракт асосида ўқитишнинг ишлаб чиқаришдан ажралган ҳолдаги шаклида таълим олаётган талабалар Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан белгиланган тартиб ва миқдорда стипендия билан таъминланадилар.

Талабалар тегишли норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга асосан Ўзбекистон Республикаси Президентининг Давлат стипендияси, Навоий ва Ислом Каримов номидаги Давлат стипендиялари, шунингдек, ўқишга йўллаган юридик ва жисмоний шахслар тайинлаган стипендияларни олиш ҳуқуқига эгадирлар.

3.4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Олий таълим муассасаларига ўқишга қабул қилиш, талабалар ўқишини кўчириш, қайта тиклаш ва ўқишдан четлаштириш тартиби тўғрисида” Низомларни тасдиқлаш ҳақида 2017 йил 20 июндаги 393-сонли қарорига мувофиқ, ҳарбий хизматни ўташ, саломатлигини тиклаш, ҳомиладорлик ва туғиш, шунингдек болаларни парваришлаш таътиллари даврида талабага Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги томонидан тасдиқланган тартиб асосида академик таътил берилиши мумкин.

3.5. Ўзбекистон Республикаси қонун хужжатларига мувофиқ кундузги ўқув шаклида таълим олаётган талабаларга олий таълим муассасасида ўқиётган вақти давомида ҳарбий хизматга чақириш муддатини кечиктириш имкони берилади.

3.6. МРДИнинг Талабалар турар жойига муҳтож талабалар олий таълим муассасасининг талабалар турар жойларидан санитария меъёрлари ва қоидаларига жавоб берадиган жой билан таъминланади. Талабалар турар  жойларида талабаларга коммунал-маиший хизматлар учун тўловлар институт томонидан белгиланади. Турар жойга муҳтож талабалар мавжуд бўлган ҳолда, олий таълим муассасасининг талабалар турар жойлари майдонидан бошқа мақсадларга фойдаланиш (ижарага бериш, бошқа келишувлар)га рухсат берилмайди.

Ишлаб чиқаришдан ажралган ҳолда ўқув шаклида таълим олаётган талабаларга ўқишдан бўш вақтларида институтнинг ўзида, шунингдек, бошқа жойларда ишлашга рухсат берилади.

3.7. МРДИдан ўз хоҳиши ёки узрли сабабларга кўра талабалар сафидан четлаштирилган талаба, талабалар ўқишини кўчириш, қайта тиклаш ва ўқишдан четлаштириш тартиби ва қоидалари асосида қайта ўқишга тикланиш ҳуқуқига эга.

Илгари олий таълим муассасасидан маъмуриятнинг ташаббуси билан четлаштирилган шахсларни, барча ўқув шакллари бўйича талабалар сафига қайта тиклаш тўлов-контракт асосида амалга оширилади.

МРДИнинг талабалари белгиланган тартиб ва қоидалар асосида институтдаги бошқа таълим йўналишига ва бошқа олий таълим муассасаларига ўқишларини кўчириш (ўқишга қайта тикланиш) ҳуқуқига эга.

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида таълим фаолиятини олиб бориш учун лицензияга эга бўлмаган нодавлат олий таълим муассасалари ва бошқа мамлакатлар олий таълим муассасаларининг филиаллари (марказлар, бўлимлар, ўқув-маслаҳат пунктлари ва бошқалар)дан талабаларни МРДИга  ўқишини кўчириш (ўқишга тиклаш) мумкин эмас.

Талабалар ўқишини бир олий таълим муассасасидан бошқасига кўчириш, қайта тиклаш ва ўқишдан четлаштириш тартиби ва қоидалари Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан белгиланади.

 

3.8. МРДИ талабалари олий таълимнинг таълим дастурлари ва ўқув режасида назарда тутилган билимларни эгаллашлари, топшириқларнинг барча турларини белгиланган муддатда бажаришлари зарур ҳамда МРДИнинг Уставига, Ички тартиб қоидалари ва Талабалар турар жойлари қоидаларига риоя этишлари шарт.

Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати қарорларида назарда тутилган ҳоллардан ташқари, талабаларни ўқиш вақти ҳисобидан таълим жараёни билан боғлиқ бўлмаган ишларга жалб этиш ман этилади.

3.9. Ушбу Устав ва олий таълим муассасасининг Ички тартиб қоидаларида назарда тутилган мажбуриятларни бузгани тақдирда талабага нисбатан қуйидаги интизомий жазо чоралари кўрилади: ҳайфсан ҳамда талабалар сафидан четлатиш.

Талаба олий таълим муассасасидан қуйидаги ҳолларда четлаштирилиши

мумкин:

а) ўз хоҳишига биноан;

б) ўқишнинг бошқа таълим муассасасига кўчирилиши муносабати билан; в) саломатлиги туфайли (тиббий комиссия маълумотномаси асосида);

г) академик ўзлаштира олмаганлиги (қарздорлиги) учун;

д) ўқув интизомини ва институтнинг ички тартиб-қоидаларини бузганлиги учун;

е)бир семестр давомида дарсларни узрли сабабларсиз 74 соатдан ортиқ қолдирганлиги сабабли;

ё) ўқиш учун белгиланган тўлов ўз вақтида амалга оширилмаганлиги сабабли (тўлов-контракт бўйича таҳсил олаётганлар учун);

ж) талаба суд томонидан озодликдан маҳрум этилганлиги муносабати билан; з) вафот этганлиги сабабли

МРДИ маъмурияти ташаббуси билан талабаларни ўқишдан четлаштириш талабалар касаба уюшмасининг ёзма розилигини инобатга олган ҳолда (касаба уюшмаси аъзоси бўлган талабалар учун) амалга оширилади. Шунингдек, талаба мазкур Қоидаларнинг 14-банди “д” кичик бандига кўра четлаштирилаётган ҳолда, институт Ўзбекистон ёшлар иттифоқи бошланғич ташкилоти билан ҳам келишилиши мумкин.

Интизомий жазога тортилган талаба ўзига қўлланилган жазо чорасининг қонунийлиги ва адолатлилиги юзасидан қонун ҳужжатларида белгиланган  тартибда норозилик билдириши мумкин.

Талабага нисбатан қўлланилган интизомий жазо юзасидан маълумот унинг шахсий йиғма жилдида сақланади.

Интизомий жазолар талабаларнинг касаллик ёки таътилда бўлган вақти ҳисобга олинмаган ҳолда хатти – ҳаракат аниқлангандан сўнг бир ойдан ва хатти – ҳаракат содир этилганидан сўнг олти ойдан кечиктирилмай қўлланилади. Талабалар касаллик пайтида, академик таътил ёки ҳомиладорлик ва туғиш ҳолати билан боғлиқ бўлган таътил пайтларда талабалар сафидан четлаштирилиши мумкин эмас.

Касаллик пайти талаба (ёки унинг ота-онаси) ариза ва тегишли маълумотномалар билан, одатда, бир ҳафтадан кечиктирилмасдан институтга маълум қилинади.

3.10. МРДИда таълимнинг ишлаб чиқаришдан ажралган ёки ажралмаган ҳолдаги ўқув шаклларида муваффақиятли ўқиётган талабаларга уларнинг иш жойидан Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодексининг тегишли моддаларида назарда тутилган имтиёзлар (маош сақланган ёки сақланмаган ҳолда қўшимча таътил, институт жойлашган манзилга бориш ва келиш учун йўл ҳақи ва бошқалар) берилади.

б) Тингловчилар:

3.11. МРДИ қошида малака ошириш ва қайта тайёрлаш институти (маркази, факультети)да ўқиётган шахслар тингловчилар ҳисобланади. Тингловчиларнинг мақоми таълим хизматларини олиш қисми бўйича институтда мувофиқ ўқув шаклида таълим олаётган талабанинг мақоми билан тенглаштирилади.

Кадрлар малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш тартиби, тингловчиларни ўқитиш шартлари ва ҳуқуқлари қонун ҳужжатларига мувофиқ тегишли норматив- ҳуқуқий ҳужжатлар билан белгиланади.

в) Таянч докторантура, докторант, мустақил изланувчилар:

3.12.МРДИнинг таянч докторантура, докторантлари ва мустақил изланувчилари бўлиб, улар муайян йўналиш бўйича илмий тадқиқот олиб бораётган ва тегишли илмий даражани олиш учун диссертация тайёрлаётган шахслар ҳисобланади.

Таянч докторантура- Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан молиялаштириладиган, ишлаб чиқаришдан ажралган ҳолда мутахассисликни чуқур ўрганиш ва докторлик диссертациясини тайёрлаш ҳамда ҳимоя қилиш мақсадида улар томонидан илмий изланишлар олиб бориш бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражаси изланувчилари учун ОТМларда ташкил этиладиган олий малакали илмий ва илмий-педагог кадрлар ихтисосликлари бўйича олий ўқув юртидан кейинги таълим шакли ҳисобланади.

Докторантура- Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан молиялаштириладиган, ишлаб чиқаришдан ажралган ҳолда мутахассисликни чуқур ўрганиш ва докторлик диссертациясини тайёрлаш ҳамда ҳимоя қилиш мақсадида улар томонидан илмий изланишлар олиб бориш бўйича фалсафа доктори (DSc) илмий даражаси изланувчилари учун ОТМларда ташкил этиладиган олий малакали илмий ва илмий-педагог кадрлар ихтисосликлари бўйича олий ўқув юртидан кейинги таълим шакли ҳисобланади.

Мустақил изланувчи-ишлаб чиқаришдан ажралмаган ҳолда докторлик диссертациясини тайёрлаш ва ҳимоя қилиш мақсадида мутахассисликни чуқур ўрганиш ва улар томонидан илмий изланишлар олиб бориш бўйича фалсафа доктори (PhD) ёки (DSc) илмий даражалари изланувчилари учун ОТМларда  ташкил этиладиган олий малакали илмий ва илмий-педагог кадрлар ихтисосликлари бўйича олий ўқув юртидан кейинги таълим шакли ҳисобланади.

3.13. МРДИ докторантурасига олий маълумотли мутахассис дипломига ёки магистр даражасига эга бўлган, илмий изланиш олиб бориш қобилиятини намоён эта олган шахслар уч йиллик муддатга қабул қилинадилар.

Докторантурага қабул қилиш, шунингдек, олий таълим муассасасига мустақил изланувчиларни бириктириш ҳамда таянч докторантура, докторантлар ва изланувчиларга диссертация устида ишлаётганликлари учун имтиёзлар бериш тартиби, уларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини белгилаш Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Олий ўқув юртидан кейинги таълим тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2017 йил 22 майдаги 304-сон қарори билан тасдиқланган “Олий ўқув юртидан кейинги таълим тўғрисидаги Низом”га мувофиқ амалга оширилади.

г) МРДИнинг профессор – ўқитувчилари таркиби, ўқув-ёрдамчи ва маъмурий

– хўжалик ходимлари (персонали)

3.14.МРДИда профессор-ўқитувчилар таркиби, илмий ходимлар, муҳандислик

– техника, маъмурий – хўжалик, ишлаб чиқариш, ўқув – ёрдамчи ва бошқа хизматчилар лавозимлари мавжуд.

Профессор-ўқитувчилар таркибига кафедра мудири, профессор, доцент, катта ўқитувчи, ўқитувчи, ассистент ва ўқитувчи-стажёр лавозимлари киради (ўқитувчи- стажёр лавозими Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Республика олий таълим муасассалари ходимлари меҳнатига ҳақ тўлашнинг такомиллаштирилган тизимини тасдиқлаш тўғрисида” 2008 йил 1 августдаги 164- сон қарорига асосан киритилди).

3.15. Профессор-ўқитувчилар таркибидаги лавозимларни эгаллаш Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Олий таьлим муассасаларига педагог ходимларни танлов асосида ишга қабул қилиш тартиби тўғрисида”2006 йил 16 февралдаги 20-сонли қарори билан тасдиқланган Низомга мувофиқ танлов асосида меҳнат шартномаси бўйича амалга оширилади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 1992 йил 9 март Ф-137-сонли фармойишига мувофиқ олий таълим муассасасининг проректори ректор тавсиясига кўра Ўзбекистон Бадиий академияси раиси томонидан Ўзбекистон Республикаси Президенти админстрацияси билан келишилган ҳолда буйруқ  асосида  тайинланади ва вазифасидан озод этилади. Факультет декани Ўзбекистон Бадиий академияси билан келишилган ҳолда таълим муассасаси ректорининг буйруғи билан тайинланади ва вазифасидан озод этилади.

3.16. МРДИнинг профессор – ўқитувчилар таркиби ва илмий ходимлари қуйидаги ҳуқуқларга эга:

-белгиланган тартибда институт ва факультет кенгашларига сайлаш ва сайланиш;

-институтнинг фаолиятига тааллуқли масалаларни муҳокама қилишда иштирок этиш;

-институтнинг ахборот-ресурс маркази, ўқув ва илмий бўлинмаларнинг хизматларидан, шунингдек, ижтимоий-маиший, тиббий ва бошқа бўлимлар хизматидан жамоа шартномасига мувофиқ фойдаланиш;

-ўқитишнинг услуб ва воситаларини танлаш, ўқув ва илмий жараённинг юқори сифатини таъминловчи илмий тадқиқот ишларини амалга ошириш;

-институт маъмуриятининг буйруқ ва фармойишлари юзасидан қонунчиликда белгиланган тартибда мурожаат қилиш;

-қонунчиликда белгиланган тартибда танловларда қатнашиш, лавозимларни эгаллаш;

-Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ўриндошлик асосида ҳамда бир неча касбда ва лавозимда ишлаш тартиби тўғрисидаги Низомни тасдиқлаш тўғрисида” 2012 йил 18 октябрдаги 297-сонли қарори билан тасдиқланган Низом ва унга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисидаги 2016 йил 26 октябрдаги 362-сонли қарори талаблари асосида ўзлари ишлаётган кафедра, факультетдан ташқари бошқа факультет, кафедра, ташкилотларда ўриндошлик асосида ишлаш (асосий иш жойи билан келишилган ҳолда);

-хорижий ҳамкасбларнинг соҳага доир илмий ва ўқув-услубий адабиётлари билан танишиш ва улар билан фикр алмашиш;

– ўз фани бўйича сифатли дарсликлар ва ўқув қўлланмалар тайёрлаш;

– назарий билимларини, амалий тажрибасини, илмий тадқиқот олиб бориш услубини, педагогик маҳоратини такомиллаштириб бориш;

– талабаларнинг илмий тадқиқот ишларига раҳбарлик қилиш;

– грантлар, илмий лойиҳалар, хўжалик шартномаларида иштирок этиш;

– Ўзбекистон Республикасининг таълим соҳасига оид қонунчилигида белгиланган бошқа ҳуқуқлардан фойдаланиш.

3.17.  МРДИнинг профессор-ўқитувчилар таркиби ва илмий ходимларининг мажбуриятлари қуйидагилардан иборат:

– таълим тўғрисидаги қонунчилик, меҳнат ва технология интизоми, муассаса Устави, Ички меҳнат тартиби қоидаларига қатъий риоя қилиш; ўзининг хизмат вазифаларини виждонан бажариш ва ўқитувчилик шаънига доғ туширмаслик;

– иш жараёнида мулоқот қиладиган муассаса ходимлари, талабалари ва бошқа шахслар билан хушфеъл муносабатда бўлиш;

– иш берувчининг қонуний фармойишларини бажариш, ҳар йили тасдиқланадиган шахсий режа асосида ўқув-услубий, илмий ва маънавий- маърифий ишларни ўз вақтида ва сифатли бажариш, хусусан:

а) ўқув юкламалари ҳажмини, ўқув-услубий, илмий, ўқув-ташкилий ишларни тасдиқланган шахсий режа асосида бажариш ва маънавий-маърифий ишларда иштирок этиш;

б) дарслик, ўқув қўлланма тайёрлаш, ўқув адабиётлар, илмий мақолалар, монографиялар ёзиш;

в) тарбиявий ишларни олиб бориш, талабалар билан маънавий-маърифий ишларда бевосита иштирок этиш, шу жумладан, дарсдан ташқари вақтларда ўтказиладиган тадбирларда;

д) Институт Кенгаши томонидан тасдиқланган кафедра илмий мавзуларида иштирок этиш;

е) ижодий ишлар яратиш ва уларни кўргазма, танловларда намойиш этиш; ё) ўз малакасини мунтазам равишда ошириш;

-меҳнатни муҳофаза қилиш, хавфсизлик техникаси ва ишлаб чиқариш санитариясига доир қоидаларига риоя қилиш;

-муассасанинг мол-мулкини авайлаш, ундан оқилона фойдаланиш;

-иш берувчига бевосита етказилган ҳақиқий моддий зарарни қоплаш;

-муассаса жамоатчилик ишларида қатнашиш;

-педагогик ва илмий жараённинг самарадорлигини таъминлаш;

-замонавий  цивилизация  ва  демократия  шароитида  таълим   олувчиларнинг      танлаган йўналиши            (мутахассислиги)       бўйича юксак   касбий    тайёргарликни,    меҳнатга    бўлган    қобилиятни   шакллантириш;

-чет тили ва ахборот технологиялари бўйича саводхонлигини ошириб бориш;

-таълим олувчиларда мустақил фикрлаш, ташаббускорлик, ижодий қобилиятни шакллантириш;

-“Устоз-шогирд” тизимида иштирок этиб, ўзига бириктирилган шогирдлар билан илмий, маънавий-маърифий, тарбиявий ишларни амалга ошириш;

– ўзининг одоби, маданияти, маънавий савияси билан ўрнак бўлиш;

– кийиниш маданиятига риоя этиш;

– республикада амалга оширилаётган ислоҳотлар ва жаҳонда рўй бераётган янгиликлардан хабардор бўлиш;

-муассаса, факультет, кафедра томонидан ташкил этиладиган маданий, маънавий, маърифий тадбирларда фаол иштирок этиш;

-ўзи ўқитадиган фан дастурини мунтазам фан ва техника ютуқлари асосида бойитиб бориш;

-дарсларни юқори савияда ўтиш;

-фан йўналишига тегишли янги манбаларни топиш ва улар билан талабаларни таништириб бориш;

-ҳар     ўқув     йили     бошлангунга     қадар      ўзи      ўқитадиган фан(лар)нинг   ишчи   ўқув   дастури,   календарь   режаси   ва   рейтинг назоратлари   жадвалини    ишлаб    чиқиш    ва    кафедра    мажлисида    тасдиқлаш;

-рейтинг тадбирларини ўз вақтида ўтказиш;

-талабалар билимини холисона баҳолаш;

-янги педагогик технологияларни дарс жараёнида қўллаш;

-илмий-ижодий салоҳият ва педагогик маҳоратини ошириш;

-талабалар илмий-ижодий ва тадқиқот ишларига раҳбарлик қилиш;

-олий таълим      тизимида      амалга      оширилаётган      ислоҳотларда фаол қатнашиш;

3.18. Муассаса профессор-ўқитувчи ходимларининг чет эл хизмат сафарлари Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Мансабдор шахсларнинг хорижий мамлакатларга чиқиш тартибини такомиллаштириш чоралари тўғрисида» 2014 йил 5 мартдаги ПҚ-2142-сон ва «Хорижий хизмат сафарларида бўлиш самарадорлиги ва хорижий делегацияларнинг Ўзбекистон Республикасига ташрифларини ташкил этиш учун мансабдор шахсларнинг шахсий масъулиятини янада ошириш чора- тадбирлари тўғрисида» 2017 йил 3 августдаги ПҚ-3170-сон қарорларига мувофиқ ташкил қилинади.

3.19. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Педагог ходимларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини оширишни ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2017 йил 28 декабрдаги 1026-сонли қарорига асосан, МРДИ раҳбарияти олий таълим муассасасининг профессор-ўқитувчилари таркибини уч йилда камида бир маротаба малакасини ошириш кафолатини таъминлайди.

 

3.20. МРДИнинг маъмурий-хўжалик, муҳандислик-техника, ўқув-ёрдамчи ва бошқа хизмат ходимларининг ҳуқуқ  ва мажбуриятлари олий таълим муассасасининг Ички тартиб-қоидалари ва лавозим йўриқномалари билан белгиланади.