Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi tomonidan tez sur’atlarda rivojlanayotgan va malakali kadrlarga ehtiyoj mavjud sohalar hamda ular uchun zarur bo’lgan ta’lim yo’nalishlari aniqlandi.

Kelgusi yillarda quyidagi 8 ta sohalar uchun 72 ta yangi ta’lim yo’nalishlarida kadrlar tayyorlash yo’lga qo’yiladi:

  1. Muhandislik ishi;
  2. Ishlab chiqarish texnologiyalari;
  3. Аrxitektura va san’at;
  4. Psixologiya, sotsiologiya va jurnalistika;
  5. Sog’liqni saqlash;
  6. Iqtisodiyot va xizmat ko’rsatish sohasi;
  7. Baliq xo’jaligi va atrof-muhit muhofazasi;
  8. Pedagogika va gumanitar fanlar.