Kelgusi yillarda quyidagi 8 ta sohalar uchun 72 ta yangi ta’lim yo’nalishlarida kadrlar tayyorlash yo’lga qo’yiladi:

  1. Muhandislik ishi;
  2. Ishlab chiqarish texnologiyalari;
  3. Аrxitektura va san’at;
  4. Psixologiya, sotsiologiya va jurnalistika;
  5. Sog’liqni saqlash;
  6. Iqtisodiyot va xizmat ko’rsatish sohasi;
  7. Baliq xo’jaligi va atrof-muhit muhofazasi;
  8. Pedagogika va gumanitar fanlar.