5150900-DIZAYN: LIBOS VA GAZLAMALAR (INGLIZ TILI)

5150900-DIZAYN: LIBOS VA GAZLAMALAR (KOMPOZITSIYA)