60112400 Professional ta’lim: amaliy san’at (amaliy san’at asarlarini ta’mirlash)
60210800 Amaliy san’at: badiiy kulolchilik
60210800 Amaliy san’at: me’moriy yodgorliklar bezagini ta’mirlash
60210800 Amaliy san’at: amaliy san’at asarlarini ta’mirlash
60210800 Amaliy san’at: badiiy zargarlik
60210800 Amaliy san’at: badiiy naqqoshlik
60212300 Qadimiy yozma manbalar konservatsiyasi va restavratsiyasi