Хикматуллаева Камила Сайдуллаевнанинг санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация ҳимояси тўғрисида

Хикматуллаева Камила Сайдуллаевнанингсанъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация ҳимояси тўғрисида Хикматуллаева Камила Сайдуллаевнанинг 17.00.08 – “Санъат назарияси ва тарихи” (санъатшунослик фанлари)