Muzeyshunoslik , tarixiy-madaniy obektlarni konservatsiya qilish , ta`mirlash va saqlash fan dasturi va baholash mezonlari

  Магистратурага кириш синовлари ва баҳолаш мезонлари 5А150204 Музейшунослик, тарихий-маданий объектларни консервация қилиш, таъмирлаш ва сақлаш             Дастур […]

Magistratura kompozitsiya fani dasturi

                Магистратурага кириш синовлари ва баҳолаш мезонлари   5А150801 Рангтасвир: дастгоҳли рангтасвир 5А150801 Рангтасвир: маҳобатли рангтасвир 5А150802 […]