60112400 Professional ta’lim: amaliy san’at (amaliy san’at asarlarini ta’mirlash) 60210800 Amaliy san’at: badiiy kulolchilik 60210800 Amaliy san’at: me’moriy yodgorliklar bezagini ta’mirlash 60210800 Amaliy san’at: amaliy san’at asarlarini ta’mirlash 60210800 Amaliy san’at: badiiy zargarlik 60210800 Amaliy san’at:badiiy naqqoshlik 60212300 Qadimiy yozma manbalar konservatsiyasi va restavratsiyasi