Professor-o’qituvchilar tomonidan yaratilgan va chop etilgan ilmiy-uslubiy hamda o’quv adabiyotlar