IJTIMOIY FANLAR, PEDAGOGIKA VA KASBIY TA'LIM KAFEDRASI

Kafedra mudiri:  Utanova Umida Agzamxodjayevna 

Qabul vaqti: Chorshnba: 15.00-17.00  Juma: 15.00-17.00

Telefon:(+998903531152

E-mail: filosofiya1111@mail.ru

“IJTIMOIY FANLAR, PADAGOGIKA VA KASBIY TA’LIM” kafedrasi  

“Ijtimoiy fanlar, padagogika va kasbiy ta’lim” kafedrasining asosiy maqsadi talabalarda ilmiy-ijodiy, ma’naviy va jismoniy barkamollikni shakllantirish hamda yoshlarni san’at falsafasini tо‘laqonli idrok etish ruhida tarbiyalashdan iborat. Kafedra yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularda dahldorlik tuyg‘usini shakllantirishga yо‘naltirilgan bilim va malakalarni chuqur egallagan, О‘zbekistonda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy, ma’naviy, siyosiy islohotlarni aholining turli qatlamlari ongiga yetkazish uchun san’at tilsimlarini о‘zlashtirgan, о‘zining ma’naviy qiyofasi bilan yoshlarga ibrat bо‘la oladigan yuqori malakali kadrlar tayyorlashda munosib hissa qо‘shib kelmoqda.

О‘zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti I.Karimovning 1997 yil 23 yanvardagi “О‘zbekiston Badiiy Aademiyasini tashkil etish haqida”gi Farmoni hamda Vazirlar Mahkamasining 1997 yil 11 martdagi 131-sonli Qarorriga asosan Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti tarkibida “Ijtimoiy fanlar” kafedrasi tashkil etildi. Yо‘nalishiga kо‘ra fakultetlararo ijtimoiy-gumanitar fanlarni о‘qitishga yо‘naltirilgan kafedra sanaladi. K.Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti Kengashining 2019 yilning 30 avgustdagi 1-sonli Qaroriga asosan “Ijtimoiy fanlar” hamda “Pedagogika va kasbiy ta’lim” kafedralari negizida “Ijtimoiy fanlar, padagogika va kasbiy ta’lim” kafedrasi qayta tashkil etildi. Kafedra a’zolarining ilmiy-pedagogik faoliyati doimiy ravishda falsafa, tarix, demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti va pedagogika sohalarida olib borilayotgan zamonaviy ilmiy izlanishlar bilan chambarchas bog‘liqlikdadir.

KAFEDRA PROFESSOR-O"QITUVCHILARI

 • falsafa fanlari nomzodi, dotsent Utanova,
 • tarix fanlari doktori, professor Q.Inoyatov,
 • yuridik fanlari nomzodi, dotsent G‘.Abdullaxodjayev,
 • psixologiya fanlari nomzodi, dotsent O.Otajonova,
 • falsafa fanlari bо‘yicha falsafa doktori (Phd) K.Jumaniyozova,
 • dotsent Hasanov,
 • dotsent Alimov,
 • katta о‘qituvchilar Masharipova, B.Ma’rufboyev, SH.G‘aniyev, S.Vaniyan, F.Islamova, F.Fayazova,
 • о‘qituvchilar M.Raximov, M.Umarova, G.Erolova

Kafedraning innovatsion hamkorlik aloqalari

Ijtimoiy fanlar kafedrasi professor-о‘qituvchilari  M.Ulug‘bek nomidagi О‘zbekiston Milliy Universiteti, О‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti, P.Benkov nomidagi Respublika rassomlik kolleji, Respublika ixtisoslashtirilgan rassomlik maktablari bilan keng doirada xamkorlik ishlarini olib bormoqdalar.

Joriy о‘quv yilida kafedra tarkibida 15.75 shtat birligida 19 ta professor о‘qituvchilar faoliyat kо‘rsatmoqda. Ulardan fan doktori, professorlar – 2 ta, fan nomzodi, dotsentlar – 5 ta, katta о‘qituvchilar – 6 ta, о‘qituvchilar – 3 nafarni tashkil etadi.

Bakalavriatda о‘qitiladigan fanlar(о‘zb/rus)

 • О‘zbekiston tarixi;
 • Falsafa;
 • Dinshunoslik;
 • О‘zbekistonni rivojlantirish strategiyasi. Fuqarolik jamiyati.
 • Kasbiy psixologiya;
 • Kasbiy pedagogika;
 • Tarbiyaviy ish metodikasi;
 • Ta’lim texnologiyalari;
 • Kasbiy ta’lim metodikasi;
 • Jismoniy tarbiya va sport.

Magistrutura mutaxassisligida(о‘zb/rus)

 • Ilmiy tadqiqot metodologiyasi;
 • Ruhiy tahlil estetikasi;
 • Patentshunoslik;
 • Maxsus fanlarni o’qitish metodikasi.

Kafedra professor-o'qituvchilari ro'yxati

Kafedraning xalqaro ilmiy maqolalar ro’yxati

Ўқитувчининг фамилияси ва исмиМақоланинг номиЖурнал ёки газета номиБетларСанаси

Халқаро илмий журнал

1У.А.УтановаHistoricity, continuity and modernity in folk cultureEast European science journal  part 9 Warsaw, Poland. https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=oYvj52AAAAAJ https://scholar.google.com/citations?user=rfwoHm4AAAAJ&hl=ru30-323(43), 2019
2У.А.УтановаScientifically-Philosophical Analysis Of Cultural And
Spiritual Heritage

International Journal on Integrated Education

Indonesia https://journals.researchparks.org/index.php/IJIE

https://journals.researchparks.org/index.php/IJIE/article/view/288

53-55 Volume 2, Issue I,March 2019
3У.А.Утанова Р.ХасановTEST Engineering and ManagementThe Portrait of a Socially Active Woman: Moral and
Ethical Qualities and Leadership Characteristics.

ISSN: 0193 – 4120

Page No. 1851 – 1859

http://www.testmagzine.biz/index.php/testmagzine/about/submissions

1851-1859

January

 – February

2020

4

Ashurov N.R; Rakhmonova F.Sh;

Fayazova F.Sh.

Pedagogy as a science of education and personal development.Published by: TRANS Asian Research Journals AJMR:  Asian J o u r n a l  of  M u l t i d i m e n s i o n a l     R e s e a r c h  (A Double Blind Refereed & Reviewed International Journal) Impact Factor: SJIF273-277

2020 = 6.882

MARCH 2020 . 

5Джуманиёзова Дилфуза КамоловнаIn The Western Philosophy: Human-Transstendent-SpiritThe Philosopical Quest 2019. ISSN:23194-634.Vol-6-Issue-1-Jan-June-2019.6Jan-June-2019.
6Джуманиёзова Дилфуза КамоловнаBENEFITS OF THE HOLY KORAN ON EDUCATING HUMANITYInternational conference. Science, Research, Development #. 06.2019. Sience Index89-92 06.2019
7РахимовМ. Б.

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫИСПОРТА ВВУЗЕ

Проблемынауки78-80№ 7 ( 43), 2019

Kafedraning OAKda e’tirof etilgan ilmiy jurnallardagi maqolalar ro’yxati

1

Утанова Умида Агзамходжаевна

Ўқувчиларда миллий қадриятларнинг шаклланишида ижтимоий муҳитнинг аҳамияти

Халқ таълими  илмий журнал. Тошкент,

28-31

2019 №4

 

2

Утанова Умида Агзамходжаевна

Маданиятдаги муқимлик ва инновацион жараён.

 

Театр журнали

30-31бет

2020/1

 

3

У Утанова Умида Агзамходжаевна

Общечеловеческое и национальное в народной культуре

МРДИ Ахборотномаси

68-71

2020/1

 

4

Абдуллаходжаев Гайрат Толипович

Новые подходы школьного образования

Таълим,Фан ва инновация,2019,

102-104

октябр-декабрь

2019,

 

5

Абдуллаходжаев Гайрат Толипович

Маданиятнинг замонавий шакллари хамда уларнинг халқимиз маданиятига таъсири

Халқ таълими, 2019

80-82

Июл-сентябр 2019.

 

6

Ашуров Назар Рахматуллаевич

АМАЛИЙ САНЪАТДА ОТА-ОНАЛАР БИЛАН ОЛИБ БОРИЛАДИГАН ИШЛАР ИЖТИМОИЙ-ПЕДАГОГИК

МУАММО СИФАТИДА

 

“TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYA”

маънавий-маърифий, илмий-услубий журнал.

 

16-18 бет.

 2019 й. 4-сон.

 

7

 Отажонова Одина Алижоновна

Китобга  расм  ишлаш  жараёнида   психологик

ёндошувнинг ўзига хос аҳамияти.

TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYA

150-152  бетлар

2019

4-сон

 

 

Отажонова Одина Алижоновна

Талабаларда ижодий тафаккурни шакллантиришда тасвирий санъатнинг роли

МРДИ Ахборотномаси

71-72

2020/1

 

8

Алимов Нодир Юнусович

Реклама муаллифлик ҳуқуқининг объекти сифатида

МРДИ Ахборотномаси

73-75

2020/2

 

9

Алимов Нодир Юнусович

Ўзганинг асаридан тасодифан фойдаланиш

Таълим,Фан ва инновация

109-110

2019/3

 

10

Машарипова Гулистон Омонтурдиевна

Ёшларда гоявий иммунитети ривожида миллий қадриятларнинг ўрни

Tafakkur ziyosi

Ilmiy-uslubiy jurnal

15-18

2/2019

 

11

Машарипова Гулистон Омонтурдиевна

Ёшларда гоявий онгни ривожлантириш масаласига назарий ёндашув

Общественные науки в Узбекистане

33-39

2-3/2019

 

12

Машарипова Гулистон Омонтурдиевна

Ёшларда гоявий иммунитетни ривожлантиришнинг айрим жихатлари

Жамият ва бошқарув

106-110

2019

№ 2(84)

 

13

Ғаниев Шавкат Ҳамроқулович

“Ёшлар келажаги учун ҳамма масъул”

“Гулистон” журнали 2019-йил 4-сон

30-бет

(июль-август),

 (июль-август),

14

Ваниян Сергей Бораевич

«Особенности тренировки юных тяжёлоатлетов»

«Проблемы науки» Москва 2020

43-45

27.03.20

 

15

Исламова Фотима Шамсиддиновна

Миллий анъаналар асосида ўғил болаларни оилавий ҳаётга тайёрлашнинг педагогик-психологик усуллари.

Таълим,фан ва инновациялар.

 

105-108 бетлар

2019 й 3-сон

 

Kafedrada ishlab chiqilgan o’quv – uslubiy qo’llanmalar

1

У.Утанова

Этиканинг асосий мезоний тушунчалари, тамойиллари ва меъёрлари мавзусини ўтказишда педагогик технологияларининг ўрни

(ўқув-услубий қўлланма)

Фалсафа

000 “AKTIV PRINT”  босмахонаси Тошкент, Чилонзор 25, Лутфий 1А

2

Р.Ҳасанов

Ўзбекистонни ривожлантириш стратегияси-фуқаролик жамияти

(ўқув қўлланма)

Фуқаролик жамияти

 

Электрон варианти тайёр

80%

3

Р.Ҳасанов

Фуқаролик жамияти фанидан амалий машғулотлар

(ўқув-услубий қўлланма)

Фуқаролик жамияти

Электрон варианти тайёр

80%

4

Р.Ҳасанов

Ўзбекисон тарихи: Ўзбекистон тарихи фанинг предмети, назарий-методологик асослари, манъбалари ва аҳамияти. Ўзбекистон инсоният цивилизациясининг қадимги ўчоқларидан бири. (услубий қўлланма)

Ўзбекистон тарихи

000 “AKTIV PRINT”  босмахонаси Тошкент, Чилонзор 25, Лутфий 1А

5

Р.Ҳасанов

Ўзбекистон тарихи: Ўзбек халқининг этник шаклланиши. (услубий қўлланма)

Ўзбекистон тарихи

 

000 “AKTIV PRINT”  босмахонаси Тошкент, Чилонзор 25, Лутфий 1А

6

О.Отажонова

“ОИТС ва гиёҳвандлик – аср вабоси”

(услубий-оммабоп қўлланма)

Касбий психология

000 “AKTIV PRINT”  босмахонаси Тошкент, Чилонзор 25, Лутфий 1А

7

Ғ.Абдуллаходжаев

 Н.Алимов 

 

Основные  положения интеллектуальной собственности

(учебное пособие)

Интеллектуал

мулк

000 “AKTIV PRINT”  босмахонаси Тошкент, Чилонзор 25, Лутфий 1А

8

М.Умарова

Диншуносликнинг асосий мезоний тушунчалари, тамойиллари ва меъёрлари мавзусини ўтказишда педагогик  технологияларининг ўрни (ўқув-услубий қўлланма)

 

 

Диншунослик

000 “AKTIV PRINT”  босмахонаси Тошкент, Чилонзор 25, Лутфий 1А

Axborot texnologiyalari va resurslari

Kafedrada video, audio dasturlarni, sayt materiallarini muntazam yangilab borish samarali yо‘lga qо‘yilgan. Barcha fanlardan dars mashg‘ulotlarini zamonaviy texnika va texnologik imkoniyatlardan foydalanish uchun yetarli shart-sharoitlar yaratilgan, о‘quv auditoriya xonalari multimedia vositalari va kompyuter texnikalari bilan ta’minlangan. Barcha fanlar uchun uslubiy materiallar, konferensiya materiallari, tarqatma materiallar, о‘quv-uslubiy kо‘rsatmalar mavjud. 

Профессор-ўқитувчиларнинг 2019-2020-ўқув йилида бажарган ишлари юзасидан ҲИСОБОТИ