O'ZBEK VA XORIJIY TILLAR KAFEDRASI

Kafedra mudiri:  Jurayeva Nazokat

Qabul vaqti: Dushanba: 15.00-17.00  Chorshanba: 15.00-17.00

Telefon:(+9989)

E-mail: 

O’zbek va хorijiy tillar” kafedrasi

“Tillar va adabiyot” kafedrasi 1997 yil avgust oyida Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institute  San‘atshunoslik fakulte titarkibida tashkil etilgan.Institut Kengashining 2019 yil 30 avgustda utkazilgan 1-sonli majlisida, Tillar va adbiyot kafedrasida o‘tiladigan fanlar instituted mavjud bo’lgan 4 ta fakultetdagi barcha talabalarga o‘qitilayotganligi, mazkur kafedra mutaxassis chikaruvchi kafedra emasligini inobatga olgan holda, San‘atshunoslik fakulteti tarkibidan chiqarilib, to‘g‘ridan-to‘g‘ri O‘quv vatarbiyaviy ishlar buyicha prorektorga buysunishi ma‘qullangan. Institut Kengashining 2020 yil 29 avgustda o’tkazilgan 1-sonli majlisida kafedranomi “O’zbek va xorijiy tillar” kafedrasi deb qayta nomlangan.

Kafedraning maqsadi  talabalar ijodiy va g‘oyaviyـma’naviy saviyasini shakllantirish, og‘zaki, yozmanutq ko‘nikmalarini va imlosavodxonligini rivojlantirish, ularni badiiy adabiyotdan bohabar etish hisoblanadi.

Kafedraning ilmiy salohiyati 16,6 foizni tashkil etadi.

Kafedrada asosiy shtatda 2ta filologiya fanlari nomzodi – dotsent, 3ta katta o‘qituvchi va 7 ta malakali o‘qituvchilar ham ta’lim beradi.

Kafedrada o’qitiladigan fanlar

Kafedrada quyidagi fanlardan bakalavr vamagistr bosqichlarida darslar olib boriladi:

  • Xorijiytil (ingliztili)
  • Amaliyingliztili
  • Amaliyxorijiytil
  • O‘zbektili
  • Rustili
  • Jahonvao‘zbekadabiyotitarixi
  • Nutqmadaniyati
  • O’zbekadabiyotitarixi(История узбексой литературы) (tanlovfan)
  • Badiiyadabiyot(Художественная литература) (tanlovfan)
  • Badiiyadabiyottahlili(Анализ художественной литературы(tanlovfan)

KAFEDA PROFESSOR–O’QITUVCHILARI TARKIBI HAQIDA MALUMOT

F.I.SH

Lavozimi

Tugatgan OTM nomi, mutaxassisligi

Tug’ilgan yili

 

   1.

Xoldarova Fariza To’xtabayevna

Kafedra mudiri

    O’MU, 1998,

Fiolog, ingliz tili va adabiyotni o’qituvchisi

06.12.1975

 

2.

Yo’ldasheva Xalima

Kafedra dotsenti

Toshkent davlat universiteti filolog, o’zbektilivaadabiyotio’qituvchisi

10.01.1947

 

3

Inoyatova Dilorom 

Turg’unova

Katta o’qituvchi

TCHTPI, 1991,

ingliztilio’qituvchisi

23.01.1965

 

4.

UmarovaDilfuza

Botiraliyevna

Katta o’qituvchi

Nizomiy nomli TDPU, 1997, rustili va adabiyoti o’qituvchisi

05.05.1974

 

5.

TairovaFeruza

Fayzullayevna

Katta o’qituvchi

O;zDJTU, 1999,

Inglizfiologi

27.10.1977

 

6.

XorunovaSaboxatBo’riboyevna

O’qituvchi

O’zDJTU, 2005,

Ingliz tili bo’yicha mutaxassis

18.08.1981

 

7.

AxmedovaGulyuz

Dilshodovna

O’qituvchi

    O’zDJTU, 2016, Livginstika (ingliz tili)

  

8.

QobilovaGulchehraxonTojiboyevna

O’qituvchi

Andijon DTPI, rustilivaadabiyoti 0o’qituvchisi

26.07.1969

 

9.

Jamalutdinova Barno Ramizitdinovna

O’qituvchi

O’zDJTU, 1999, ingliz tili o’qituvchisi

16.08.1977

 

10

Azizov Gulnora

Shokirjonova

O’qituvchi

O’zDJTU, 2017, Lingvistika (ingliztili)

18.02.1983

 

11.

Raimjonova

NIlufar

     Xosiljonovna

O’qituvchi

O’zDJTU, 1999, ingliz tili va adabiyoti o’qituvchisi,

 O’zMU, 2016,

Lingvistika (ingliz tili)

30.08.1978

 

12.

Jumatova Nasiba

Saburovna

O’qituvchi

Xorazm davlat pedagokika instituti,

18.05.1968

 

O’rindoshlar

1.

Qarshiyeva Gulabza

Aliqulovna

Dotsent v.b.

O’zMU,1997

Fiolog,O’zbek tili vaadabiyoti o’qituvchisi

16.11.1975

 

2.

Qodirova Fazilat Shukurovna

Dotsent v.b.

O’zDJTU, ingliz fiologi

08.04.1982

 

3.

Dadamuxamedova

Naima

Ergashbayevna

O’qituvchi

Nimoziy nomidagi TDPI, fiolog, ona tili va adabiyoti o’qituvchisi

12.09.1975

 

Xalqaro hamkorlik aloqalari

2020  yil 2 iyun kuni “O’zbek va xorijiy tillar” kafedra tomonidan “Talaba-yoshlarning ma’naviyatini yuksaytirishda badiiy asarlarning o’rni” nomli konferensiya tashkil qilindi. Ushbu konferensiyada  ZOOM  platformasi orqali o’tkazildi. Konfernsiyada Malayza ta’lim vazirligi xuzuridagi Ingiz tlini o’qitish markazi professori, doktor Faysal Muxammad xamda O’zbekiston davlat konservatoriyasi, Toshkent to’qimachilik va yengil sanoati instituti, O’zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti professor-o’qituvchilari, O’zbekiston davlat  Konservatoriyasining  “O’zbek va xorijiy tillar” kafedrasi hamda  KamoliddinBehzod nomidagi Miliy rassomlik va dizayn instituti talabalari ham ishtirok etdi. Konferensiyda Malayza ta’lim vazirligi xuzuridagi Ingliz tili o’qitish markazi professori, doktor Faysal Muhammad hamda O’zbekiston davlat konservatotiyasi, Toshkent to’qimachilik va yengil sanoat, O’zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti professor-o’qituvchilari, O’zbekiston Davlat Konservatoriyasining  “O’zbek va xorijiy tillar” kafedrasi hamda  Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlikva dizayn instituti talabalari ham ishtirok etdi.

O’zbek va xorijiy tillar” kafedrasi professor-o’qituvchilarining2019-2020 o’quv yildagi xalqaro ilmiy maqolalar ro’yxati

Т/р

Muallifning F.I.Sh.* (alifbetartibdato’liqyoziladi)

Xorijiyilmiyjurnalnashretilgandavlatnomi

Ilmiyjurnalnomi

Ilmiymaqolanomi

Nashryili, betlari (2019 yil)

1

2

3

4

5

6

 

Xoldorova Fariza To’xtabayevna

BuyukBritaniya

International Journal of Psychosocial Rehabilitation

Comparison of Similes and Metaphors Translations (In Act of Beneficent Knowledge).

mart, 2020

 

Tairova Feruza Fayzullayevna

Italiya

(ISSN 3572-2436)Annalid’Italia

Comparative analiysis of phraseological units with lexical unit air in Russian and English

mart,2020

3

Raimjonova Nilufar  Xosiljonova

Avstraliya

Welcome to JARDCS
ISSN 1943-023X

Using Computer Technologies And Multimedia in Distance Learning

iyul.20

4

Djamalutdinova Barno Ramzitdinovna

Avstraliya

Welcome to JARDCS
ISSN 1943-023X

Using Computer Technologies And Multimedia in Distance Learning

iyul.20

5

Raimjonova Nilufar Xosiljonovna

Ukraina

“Актуальные научные исследования в современном мире”

The Importance of Motivation in Learning Process

noya.19

6

Qodirova Fazilat Shukurovna

Avstraliya

Welcome to JARDCS
ISSN 1943-023X

Derivation-Structural
Features Of Terms of Graphic art and Design In Inglish and Uzbek

iyul.20

O’zbek va xorijiy tillar” kafedrasi professor-o’qituvchilarining2019-2020 o’quv yilda Respublika miqiyosidagi OAKjurnallarda chop etilgan maqolalar ro’yhati

1.

Xoldarova F.T.

How to deal with cross cultural problims in international business negotiation(SouthKoreanstyle)

O”zMU. XabarlariISSN 2181-7324

201-205

№1/1. 2019

2.

Raimjonova N.X.

Translation Specificities of Gender Marked Terms.

“Ilm sarchashmalari”

Ilmiy va Ilmiy- metodik jurnal

Al-Xorazmiy nomidagi Urganch davlat Universiteti

17-25

dekabr 2019

3.

Djamalutdinova B.R.

Translation of culturally colored words: APPROACH OF THE UZBEK TRANSLATOIN SCHOOL.

“Ilm sarchashmalari”

Ilmiy va Ilmiy- metodik jurnal

Al-Xorazmiy nomidagi Urganch davlat Universiteti

66-73

dekabr, 2019

4.

Axmedovа G..

Своеобразии отражения мимики и жестов вербальными средствами

“Ilm sarchashmalari”

Ilmiy va Ilmiy- metodik jurnal

Al-Xorazmiy nomidagi Urganch davlat Universiteti

42-51

dekabr, 2019

5.

Umarova D.B.

Лингвокультурный  концепт как единица исследования.

Buxoro Davlat universiteti ilmiy axboroti jurnali / ilmiy va ilmiy-uslubiy jurnali. 4.2019. Buxoro. 

28-33

dekabr,

2019

6.

Azizova G.Sh.

Вопроы изучение языковых единиц в контексте употрибления

Buxoro Davlat universiteti ilmiy axboroti jurnali / ilmiy va ilmiy-uslubiy jurnali. 4.2019. Buxoro.

134-141

dekabr,

2019

7.

Inoyatova D.T.

Jahon adabiyotida tarjima masalalarining o’rganilishi

Namangan dalat universitetiilmiy axborotnomasi

60-68

dekabr, 2019

8.

Toirova F.F.

Badiiy adabiyot va san’at mushtarkligi: so’ va tasvir ustalari

Namangan dalat universitetiilmiy axborotnomasi

21-34

dekabr, 2019

Kafedralar bo’yicha ishlab chiqilgan o’quv qo’llanmalar.

O’zbek va xorijiy tillar” kafedra professor-o‘qituvchilarining nashr etilgan o‘quv adabiyotlari va erishgan yutuqlari.

So‘ngi yillarda kafedra professor o‘qituvchilari tomonidan  o‘qitalayotgan barcha fanlar bo‘yicha ishchi dasturlar xamda o‘quv uslubiy majmualar xalqaro standartlar, zamonaviy, mutlaqo yangi talablar asosida ishlab chiqiladi. Jumladan kafedra professor o‘qituvchilaritomonidan  “Russkiy yazik”,  “Uzbek Art Painters”, “English for art and design students II”, “English for art and design students III”, “Xorijiy til, “A practical English grammar I”, “A practical English grammar II” nomli o‘quv-uslubiy qo‘llanmalari (san’at yo‘nalishidagi oily ta’lim muassasalarning 1-2-3-kurs talabalari uchun) nashretilgan. O‘quv qo‘llanmalar Institutimiz ixtisosligidan kelib chiqqan holdasan’at va dizayn sohasida ta’lim oluvchi talabalarga moslashtirilgan, ya’ni xorijiy tilni maqsadli o‘qitishga yo‘naltirilgan. Shuningdek, O‘zbek tili fanidan electron slubiy qo‘llanma yaratilgan va davlat ro‘yxatidagi raqam bilan hujjatlashtirilgan.

Hozirgi vaqtda institutimiz talabalari uchun rus, ingliz, koreystillarida “Изучаем Русский язык”, “Let’s learn English”, “Speakers”, “Koreys tilini o‘rganamiz” nomli to‘garaklari ham faoliyat olib bormoqda.

 

Professoro’qituvchilar tomonidan tayyorlangan ishchi o’quv dasturlar va o’quv uslubiy majmualar

Professor- o’qituvchilar F.I.Sh.

Ishchi o’quv dastur

O’quv-uslubiy majmua

1.

Xoldarova F.Т.

“Xorijiy til (amaliy ingliz tili)” fanidan ishchi o’quv dastur (1,2,3,4- kurs bakalavrva 1-kurs magistratura yo’lnalishlari uchun)

“Xorijiy til (amaliy ingliz tili)”   fanidan O’UM (1,2,3,4-kurs bakalavr va 1-kurs magistratura yo’lnalishlari uchun)

2.

Yo’ldasheva H.

“O’zbek tili” fanidan ishchi o’quv dastur (1-kurs bakalavr yo’lnalishlari uchun)

.“O’zbek tili” fanidan O’UM (1-kursbakalavr yo’lnalishlari uchun)

3.

QobilovaG.T.

“Rus tili” fanidan ishchi o’quv dastur (1-kurs bakalavryo’lnalishlari uchun)

.“Rus tili” fanidan O’UM (1-kursbakalavr yo’lnalishlari uchun)

4.

Umarova D.B.

1. “Rus tili’’ fanidan ishchi o’quv dastur (1-kurs bakalavr yo’lnalishlari uchun)

2.“История мировой и узбекской литературы” fanidan ishchi o’quv dastur  (2,3,4-kursbakalavr yo’lnalishalari uchun)

3.“Jahon va O’zbek adabiyoti” fanidan ishchi o’quv dastur (2,3,4-kursbakalavr yo’lnalishlari uchun

1.“Rus tili” fanidan O’UM (1-kursbakalavr yo’lnalishlari uchun)

2.“История мировой и узбекской литературы”fanidan ishchi o’quv dastur  (2,3,4-kursbakalavr yo’lnalishalari uchun)

3.“Jahon va O’zbek aabiyoti” fanidan O’UM (2,3,4-kursbakalavr yo’lnalishlari uchun)

5.

Jamalutdinova B.R.

“Xorijiy til (amaliy ingliz tili)” fanidan ishchi o’quv dastur (1,2,3,4- kurs bakalavr yo’lnalishlari uchun)

“Xorijiy til (amaliy ingliz tili)” fanidanO’UM (4-kurs bakalavr yo’lnalishlari uchun)

6.

Tairova F.F

“Xorijiy til (amaliy ingliz tili)” fanidan ishchi o’quv dastur (1,2,3,4- kurs bakalavr yo’lnalishlari uchun)

“Xorijiy til (amaliy ingliz tili)” fanidan O’UM (3-kurs)bakalavr yo’lnalishlari uchun)

7.

Inoyatova D.T\.

“Xorijiy til (amaliy ingliz tili)” fanidan ishchi o’quv dastur (1,2,3,4- kurs bakalavr yo’lnalishlari uchun)

“Xorijiy til (amaliy ingliz tili)” fanidan O’UM (3-kursbakalavr yo’lnalishlari uchun)

8.

G’aybullayeva Y.A.

“Xorijiy til (amaliy ingliz tili)” fanidan ishchi o’quv dastur (1,2,3,4- kurs bakalavr yo’lnalishlari uchun)

“Xorijiy til (amaliy ingliz tili)” fanidan O’UM (1-kursbakalavr yo’lnalishlari uchun)

9.

Azizova .Ш.Sh

“Xorijiy til (amaliy ingliz tili)” fanidan ishchi o’quv dastur (1,2,3,4- kurs bakalavr yo’lnalishlari uchun)

“Xorijiy til (amaliy ingliz tili)” fanidan O’UM (2-kursbakalavr yo’lnalishlari uchun)

10.

Axmedova G.D.

“Xorijiy til (amaliy ingliz tili)” fanidan ishchi o’quv dastur (1,2,3,4- kurs bakalavr yo’lnalishlari uchun)

“Xorijiy til (amaliy ingliz tili)” fanidan O’UM (1-kursbakalavr yo’lnalishlari uchun)

11.

Raimjonova H.X.

“Xorijiy til (amaliy ingliz tili)” fanidan ishchi o’quv dastur (1,2,3,4- kurs bakalavr yo’lnalishlari uchun)

“Xorijiy til (amaliy ingliz tili)” fanidan ishchi o’quv dastur (2-kursbakalavr yo’lnalishlari uchun)

12.

Qodirova F.Sh.

“Amaliy xorijiy til” fanidan ishchi o’quv dastur

“Amaliy xorijiy til” fanidan O’UM (1-kurs  magistratura yo’lnalishlari uchun)

13. 

Qarshiyeva G.А.

“Nutq madaniyati”, “Культура речи”(1-kurs magistratura yo’lnalishiuchun), “Jahon va O’zbek adabiyoti” fanidan ishchi o’quv dastur (4-kurs bakalavr yo’lnalishi uchun)

“Nutq madaniyati” fanidan O’UM (1-kurs magistratura yo’lnalishi uchun)

14.

Dadamuhammedova H.

“История мировой и узбекской литературы” (3-kurs bakalavryo’lnalishi uchun), “Jahon va O’zbek adabiyoti” fanidan ishchio’quv dastur (4-kurs bakalavr yo’lnalishi uchun)

.“История мировой и узбекской литературы” fanidan O’UM (3-kurs bakalavr yo’lnalishi uchun)

3.“Jahon va O’zbek adabiyoti” fanidan O’UM (4-kursbakalavr yo’lnalishi uchun)